schilderijen-tekeningen-barradeel

8865 Molen Sexbierum Schilderijen-tekeningen J.Roorda

schilderijen-tekeningen-barradeel

9003 Molen Sexbierum Schilderij Ids Wiersma

schilderijen-tekeningen-barradeel

8880 Liauckama Sexbierum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

9025 Hegesylsterwei Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8866 Lytse Buorren-Kamp Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8873 Lytse Buorren-Kamp Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

9021 Copy van echt door J.Roorda 2006 Harlingen

schilderijen-tekeningen-barradeel

8867 Braakhokken Lytse Buorren Tzummarum J.R.

childerijen-tekeningen-barradeel

9016 Braakhokken Lytse Buorren Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8868 Westerbuorren Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8876 Westerbuorren Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8869 De Buorren Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8870 Noodwoningen De Kamp Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

10406 Vanuit het noorden J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8875 Noodwoningen De Kamp Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8871 Noodwoningen Hearewei- Vossebosk Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8872 Tekening van school en kerk Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8878 Orgel geref.kerk Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8874 Vanuit de Mieden Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8877 Tzummarum J.R.

schilderijen-tekeningen-barradeel

9005 Tekeningen Tzummarum Lieuwe Herrema

schilderijen-tekeningen-barradeel

9006 Westerbuorren Tzummarum Lieuwe Herrema

schilderijen-tekeningen-barradeel

9007 Sieds Herrema

schilderijen-tekeningen-barradeel

9008 Elisabeth Herrema-Hemkes

schilderijen-tekeningen-barradeel

9010 Elisabeth Herrema-Hemkes

schilderijen-tekeningen-barradeel

6681 Sytzema Hofstede 1723 Tzummarum

schilderijen-tekeningen-barradeel

718 Sťdyk 5 Tzummarum

schilderijen-tekeningen-barradeel

1073 Tzummarum 1780

schilderijen-tekeningen-barradeel

540 Tzummarum Aquarel van Abraham de Haen uit 1734

schilderijen-tekeningen-barradeel

6682 Harkema-State 1722 Tzummarum

schilderijen-tekeningen-barradeel

8992 Sinaeda-State Tzummarum Ids Wiersma

schilderijen-tekeningen-barradeel

3356 Tekening oude kerk Tzummarum

schilderijen-tekeningen-barradeel

329 Tekening oude kerk Tzummarum

schilderijen-tekeningen-barradeel

3917 Het Dok Tzummarum

schilderijen-tekeningen-barradeel

10063 Paneel uit de Camstra-state Firdgum

schilderijen-tekeningen-barradeel

399 Kerk Firdgum

schilderijen-tekeningen-barradeel

3320 Firdgum

schilderijen-tekeningen-barradeel

8997 Camstra-State Firdgum

schilderijen-tekeningen-barradeel

8993 Camstra-State Firdgum Ids Wiersma

schilderijen-tekeningen-barradeel

8994 Camstra-State Firdgum Ids Wiersma

schilderijen-tekeningen-barradeel

8995 Kelder Camstra-State Firdgum Ids Wiersma

schilderijen-tekeningen-barradeel

8996 Kelder Camstra-State Firdgum Ids Wiersma

schilderijen-tekeningen-barradeel

8882 Tzummarum tekeningen van Marjanne Wielenga

schilderijen-tekeningen-barradeel

8881 Minnertsga M.W.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8883 Oosterbierum M.W.

schilderijen-tekeningen-barradeel

7405 Oosterbierum tekening Stellingwerf 1722

schilderijen-tekeningen-barradeel

827 Tekening Vonk Sexbierum

schilderijen-tekeningen-barradeel

843 Tekening Vonk Sexbierum

schilderijen-tekeningen-barradeel

8886 Sexbierum M.W.

schilderijen-tekeningen-barradeel

3799 Sexbierum Douma state

schilderijen-tekeningen-barradeel

2516 Sexbierum S.Wielinga

schilderijen-tekeningen-barradeel

3077 Sexbierum

schilderijen-tekeningen-barradeel

8887 Hevormde kerk Sexbierum M.W.

schilderijen-tekeningen-barradeel

7627 Sexbierum Liauckama

schilderijen-tekeningen-barradeel

8885 Pietersbierum M.W.

schilderijen-tekeningen-barradeel

8313 Pietersbierum J.Stellingwerf

schilderijen-tekeningen-barradeel

2676 Pietersbierum

schilderijen-tekeningen-barradeel

2665 Pietersbierum

schilderijen-tekeningen-barradeel

8884 Wijnaldum M.W.

 schilderijen-tekeningen-barradeel

4796 Ropta Wijnaldum Ids Wiersma

 schilderijen-tekeningen-barradeel

11207 Roptazijl Fedde Hiemstra

schilderijen-tekeningen-barradeel

8998 Klein Hermana Minnertsga

schilderijen-tekeningen-barradeel

8999 Klein Hermana Minnertsga

schilderijen-tekeningen-barradeel

9000 Klein Hermana Minnertsga

schilderijen-tekeningen-barradeel

8879 Sixma van Andla State Minnertsga 1723

schilderijen-tekeningen-barradeel

8888 Schilderijen van Jouke van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8889 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8890 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8891 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8892 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8893 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8894 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8895 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8896 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8897 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8898 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8899 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8900 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8901 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

8902 Sexbierum J.van der Zee

schilderijen-tekeningen-barradeel

10516 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10517 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10518 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10519 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10520 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10521 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10522 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

10523 Aquarel van Abe Gerlsma stjelp Andringa

schilderijen-tekeningen-barradeel

10524 Aquarel van Abe Gerlsma Koehoal

schilderijen-tekeningen-barradeel

11159 Schilderij cafť Koehoal van B.Bonnema 1912

schilderijen-tekeningen-barradeel

11277 Nij BethaniŽ kunstwerk Marijcke Visser

schilderijen-tekeningen-barradeel

11278 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11279 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11280 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11281 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11282 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11283 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11284 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11285 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

schilderijen-tekeningen-barradeel

11286 Schilderij afkomstig uit Nij BethanŽ

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra