Hartelijk welkom op de site van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

NIEUWS

Het eerste boekje van Jukema is geplaatst, Archief Jukema Haerdastate Oosterbierum is de naam van de map rest volgt.

12 september: Op verzoek van de familie J.Jukema uit Oosterbierum gaan we uit het archief van hun bedrijf uit de oorlogsjaren en even daarna enkele boekjes scannen,
met daarin gegevens van wat er verbouwd werd en op welk land, met vaak de opbrengst en prijzen, ook de lonen van de arbeiders werden vaak vermeld.
Heel interessant!

24 mei: Er is een nieuwe map gekomen met de naam Vrijzinnig Heevormde Vrouwenvereniging.

14 mei: Nieuw Op verzoek van oud leden van de Vrijzinnige Vrouwenvereniging Tzummarum-Firdgum om hun foto archief in Oud Tzummarum digitaal op te slaan zullen we gehoor geven.
Het originele zal dan in de kerkelijke archieven van Tzummarum-Firdgum worden opgeslagen en bewaard.

3 april: Nieuw in map Families nr. 12320 t/m 12330 foto's familie Travaille foto's afkomstig van Jitse de Jong.
Bijzonderheden bij deze foto's graag aan ons doorgeven.

22 maart: Nieuw in map Wijk Oost nr. 1238 Dr. J.Paraeus.

7 maart:Op facebook zal de komende tijd veel aandacht worden besteed door Afbeeldingen van herdenking en bevrijding 75 jaar van Tzummarum en Omgeving te plaatsen.

16 feruari: nieuw in map Wijk Noord Het Dok nr.12300-12306 en 12309.

13 februari: Nieuw in map Kerk-school en verenigingen Sexbierum nr.12308 Herv. school.

7 februari: Nieuw in map Pietersbierum: nr. 12307 Burgemeester B.Anema Barradeel 1922-1942.

5 februari: Nieuw in map Sexbierum: nr.12315 Frjentsjerterein:

4 februari: Nieuw in map Sexbierum: nr.12313 en in map Liaucama: nr. 12300 en 12301.

3 februari: Toegevoegd in map Firdgum,nr:12302 en 12303 en in map Wijk Noord Tzummarum nr.12305.

Laatste nieuws: 2-2- 2020.
Hessel Talsma uit Tzummarum bracht een originele uitgave “Friesland” van het 125 jarig bestaan van de O.B.A.S. 1815-1940.
In dit prachtige enorme dikke boek vol met foto,s van voor 1940 en geschiedenis over de cultuur van Friesland op velerlei gebied.
Regelmatig zullen we hieruit afbeeldingen van deze omgeving op de website gaan plaatsen.

24 december:
nieuw in map Wijk Noord nr.12300 MolenHoarnestreek.

23 december:
Nieuw in map Wijk Noord tekst bij nr. 1346 Molen Oosterbaan.

21 december:
Nieuw:in map Geschiedenis Nij Bethanië nr.12293Wandbord.
en in Dorpsfeesten Tzummarum: nr.12293 t/m12296 leuke foto’s
en ook noch foto’s in map Wijk Oost nr.12297 t/m 12299 van een gaslek.
foto’s afkomstig van Hessel Talsma.

21 september:
Nieuw: De meest bezochte foto's van de site uit de map It Bûthúsbankje.

8 september:
Nieuw in map Sexbierum bij de Gereformeerde kerk: Enna nr. 12283.
Map Tzummarum wijk west molen nr. 12284
Map Tzummarum Familie,s 3 foto,s fam.Hoornstra. nr. 12285-12286-12287.
Map Tzummarum Alde Buorren foto Hoornstra nr. 12288
Map Buurtschap Koehool: foto Reitsma. nr. 12289.
Map Wijk Oost foto weg naar Minnertsga nr.12290

Tebek yn 'e Tiid

Inlichtingen en verkoop boekje bij Harm Zaagsma Sexbierum Tel:0517 591337.

Foto’s uit dit archief zijn vrij te gebruiken mits niet commercieel, een vereiste is wel een duidelijke bronvermelding: www.oudtzummarum.nl U kunt contact met ons opnemen via email: w.leistra@hotmail.com of het Gastenboek.

WILT U DONATEUR WORDEN?
Door 7,50 per jaar over te maken op rek.nr. NL48RABO0144 4122 09 t.n.v. Stichting Dig.dorpsarchief Tzummarum kunt u ons werk steunen.
Of neem even contact op met de redactie: w.leistra@hotmail.com

TERPENENWIERDENLAND.nl

DORPSCORRESPONDENT VAN FIRDGUM VOOR TERPEN EN WIERDENLAND IS DE STICHTING DORPSARCHIEF TZUMMARUM

Stichting Dorpsarchief Tzummarum bezit een grote verzameling informatie over de historie van Tzummarum en omgeving.
Een streek middenin het Friese terpengebied. Op hun website verzamelen de verenigingsleden prachtige beelden en verhalen.
Informatie die direct te maken heeft met de terpen in het gebied, zoals die in Firdgum, stelt de stichting ook voor terpenenwierdenland.nl beschikbaar. Prachtig!