wietse en betty leistra

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11939

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2518 Voor renovatie 1905

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2355 Hervormde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2356 Klok 1513

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2357 Sixtuskerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3962 Vaan 1995

kerk-school-verenigingen-sexbierum

4057 Grafzerken in de kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

4058 Grafzerken in de kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11517

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2358 Doopvont en avondmaalzilver

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11515 Interieur

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11516 Preekstoel

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2360 Preekstoel 1768

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3957 Predikanten te Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2359 Orgel 1766

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2361 Preekstoel en doophek

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3065 Ouderlingenbank

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10433 Herplaatsing klok

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10434 Herplaatsing klok

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10435 Herplaatsing klok

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11944 Kerkhof Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12138 Aanbesteding Hervormde Pastorie Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12139 Aanbesteding Hervormde Pastorie Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12140 Aanbesteding Hervormde Pastorie Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12141 Aanbesteding Hervormde Pastorie Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2362 Pastorie hervormde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11940

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12219 Geschiedenis Gereformeerde Kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12220

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12221

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12222

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12223

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12224

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12225

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12226

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12227

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12228

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12229

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12230

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12231

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12232

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12233

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12234

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12235

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12236

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12237

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12238

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12239

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12240

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12241

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12242

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12243

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12244

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12245

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12246

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12247

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12248

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12249

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12250

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12251

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12252

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12253

kerk-school-verenigingen-sexbierum

6035 Achterom of Kerkstraat Voorloper Gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10681 Terp 3 Voorloper Gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

4789 Eerste steen gelegd 19-mei-1927 gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11942 Eerste steen gelegd 19-mei-1927 gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11943 Eerste steen gelegd 19-mei-1927 gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3066 Gereformeerde kerkenraad 1927 en Predikanten

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2364 Gereformeerde kerk en pastorie

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2365 Gereformeerde kerk en pastorie

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2827 Terskflierkerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3067 Interieur gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3068 Interieur gereformeerde kerk

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12283

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3069 Avondmaalsbeker

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10870

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11941

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3062 Bewaarskoalle

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2666 Verlengstuk van bewaarskoalle

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10208

kerk-school-verenigingen-sexbierum

7894 Bewaarschool 1909

kerk-school-verenigingen-sexbierum

7331 Beukerskoalle 1920

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2374 Beukerskoalle

kerk-school-verenigingen-sexbierum

8904 Jongste kleuterklas chr.bewaarschool Sexbierum 1946

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2369 Kleuterschool Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2806 Kleuterschool Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11947

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11987 Uit verschillende kranten

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11988 Het bestuur van de school

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11989 Onderwijzend personeel

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12114 Gereformeerde school 75 jaar

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12115 Gereformeerde school 75 jaar

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11946 1ste en tweede Gereformeerde school

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11948 Gereformeerde school 75 jaar

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11949 Uit de beginjaren

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11950 Gereformeerde school 1934

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11952

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11953

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11986 75 jarig bestaan

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11999 Schoolreisje 19-08-1925

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12000 Schoolreisje 28-07-1927

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12001 Schoolreisje juli 1931

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2370 Gereformeerde school gebouwd in 1930

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3966 Schoolmeesters van Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2367

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2368 Schoolfoto 1891

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3261 Schoolfoto Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3262 Schoolfoto Sexbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

7895 Gereformeerde school 1982-1983

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11996 Opening Chr. school Skeakel 1986 27-01-2010

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11997 Paaslunch 11-04-2012

kerk-school-verenigingen-sexbierum

8945 Ger.school aug.1953 onderwijzers Wildeboer en Huizinga

kerk-school-verenigingen-sexbierum

5351 Meester K.Huizinga

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11945

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2363 Hervormde school gebouwd in 1930

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12308 Hervormde school gebouwd in 1930

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11998

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2510 School gebouwd in 1863

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2366 School gebouwd in 1863

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2372 Openbare school gebouwd in 1929

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11990 Voorlees ontbijt 27-01-2010

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11991 Pannekoeken op school 31-03-2012

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11992 Luisteren naar burgemeester 28-01-2015

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11993 Nieuw logo OBS 18-02-2015

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11994 Paasmandjes 30-03-2016

kerk-school-verenigingen-sexbierum

11995 Sluiting school 01-06-2017

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2373 Gymnastiek school

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2490 Frjensjerterein Stationskoffiehuis en Bestuur Kaatsvereniging

kerk-school-verenigingen-sexbierum

2483 Gereformeerde jongelingsvereniging

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3195 Muziekkorps Concordia

kerk-school-verenigingen-sexbierum

8373 Muziekkorps Concordia 1910

kerk-school-verenigingen-sexbierum

8375 Muziekkorps Concordia 1930

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3199 Muziekkorps Concordia

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3200 Muziekkorps Concordia

kerk-school-verenigingen-sexbierum

10432 Harmonicaclub

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3215 Voetballen

kerk-school-verenigingen-sexbierum

3216 Voetballen

kerk-school-verenigingen-sexbierum

7571 J.V.O Sexbierum 1930

kerk-school-verenigingen-sexbierum

6038 Leesgezellschap 1937

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12040 ??

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12041 ??

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12042 Gymnastiekver. Felicitas Sexbbierum-Pietersbierum

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12043 ??

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12044 ??

kerk-school-verenigingen-sexbierum

12045 ??

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra