kaatsen

6795 Geschiedenis VvV 1879-2014 door Lieuwe S. Heeringa

kaatsen

6685 Kaatsen Tzummarum Jacob Lautenbach 1

kaatsen

6686 Kaatsen Tzummarum Jacob Lautenbach 2

kaatsen

4367 Advertentie 1846

kaatsen

5085 Advertentie 1854

kaatsen

3473 Lijst der kaatsers 26-06-1855

kaatsen

5110 Advertentie 1857

kaatsen

5111 Advertentie 1863

kaatsen

5112 Advertentie 1864

kaatsen

8456 Advertentie 1865

kaatsen

5113 Advertentie 1878

kaatsen

3371 Oprichting V.v.V. 1879

kaatsen

5114 Advertentie 1891

kaatsen

5115 Advertentie 1900

kaatsen

3458 Winnaars grote wedstrijd V.v.V. tot 1900

kaatsen

3373 Klaas Willems Boorsma 1849-1932

kaatsen

3472 Het gezin Boorsma

kaatsen

3374 Kaatspartij te Franeker 1891

kaatsen

3376 Optocht bij bondswedstrijd 1903

kaatsen

3447 Optocht bij bondswedstrijd 1903

kaatsen

3459 Bondspartij Tzummarum 1903

kaatsen

3375 Uitslagen 1900-1910

kaatsen

1068 Bondswinnaars 1909 Harlingen

kaatsen

3466 Sjoerd Dijkstra geb.1881

kaatsen

3377 Bondswedstrijd 1909 Harlingen

kaatsen

3451 Foto jaren 20

kaatse

238 Omstreeks 1920

kaatsen

236 Omstreeks 1911 Tzummarum

kaatsen

1483 jaar 1926

kaatsen

1482 Tussen 1920-1930

kaatsen

253 Tussen 1920-1930

kaatsen

251 Omstreeks 1920

kaatsen

255 Bondswedstrijd 1922

kaatsen

3381 Bondswedstrijd 1922

kaatsen

3379 Uitslagen 1910-1920

kaatsen

3467 Gerrit de Vries

kaatsen

3380 Bondswedstrijd 1922

kaatsen

3382 Feestterrein 1922

kaatsen

3383 Uitslagen 1920-1930

kaatsen

4761 Afdelingswedstrijd 1926

kaatsen

655 Viering 50 jarig jubileum 1929

kaatsen

3468 N.K.B. 40 jarig bestaan 1937

kaatsen

3448 Johannes Alkema 1939

kaatsen

3384 Bestuur 1939

kaatsen

3385 Jubileum 1939

kaatsen

217 Viering 60 jaar en uitslagen 1930-1940

kaatsen

3464 P.C. 1942

kaatsen

6141 P.C. 1942

kaatsen

3465 Uitslag P.C. 1942 en uitslagen 1940-1950

kaatsen

3507 Sjoerd Draijer 1943

kaatsen

1803 Crescendo 50 jarig jubileum

kaatsen

3508 Combinatiewedstrijd met Firdgum 1946

kaatsen

3363 Ned. kampioenschap 1951

kaatsen

3533 Uitslagen 1950-1960

kaatsen

4136 Jaar 1956

kaatsen

7955 Hemelvaartsdag 1958

kaatsen

7954 Tzummarumer jongens winnen op Sonnenborgh 1958

kaatsen

3534 Hemelvaartsdag 1960

kaatsen

648 Freulepartij 1961

kaatsen

3387 Freulepartij 1961

kaatsen

3388 Freulepartij 1961

3389 P.C. 1962

kaatsen

3390 P.C. 1962

kaatsen

3391 P.C. 1964

kaatsen

3392 P.C. 1964

kaatsen

4077 van Aisma-dag 1964

kaatsen

3393 Barradeelpartij 1965

kaatsen

272 Jong Nederlandpartij 1967

kaatsen

3535 van Eysinga-dag 1967

kaatsen

4540 St.Jacob. 1967

kaatsen

3394 Jong Ned. 1967 en uitslagen 1960-1970

kaatsen

4079 Internationale wedstrijd St.Jacob 1968

kaatsen

4078 Jongens bond 1968

kaatsen

3442 Barradeelpartij 1970

kaatsen

3536 Schoolkampioenschap 1972

kaatsen

3537 Schoolkampioenschap 1973

kaatsen

4622 jaar 1973

kaatsen

3538 Bondswedstrijd jongens 1973

kaatsen

1900 N.K. jongens 1973

kaatsen

4211 Marten Dijkstra 1975

kaatsen

1901 Freulepartij 1975

kaatsen

1066 Bestuur 1975

kaatsen

1540 Omstreeks 1975

kaatsen

1562 Omstreeks 1975

kaatsen

1569 Omstreeks 1975

kaatsen

1573 Omstreeks 1975

kaatsen

3446 Afdelingswedstrijd 1976

kaatsen

3396 Winnaars Barradeel 1976

kaatsen

4594 Hemelvaartsdag 1977

kaatsen

3372 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

3469 Jubileumcommissie 1979

kaatsen

3470 Bestuur 1979 en uitslagen 1970-1980

kaatsen

1062 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1885 Deelnemerslijst reŁnie 100 jaar V.V.V.

kaatsen

1822 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1886 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1889 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1887 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1890 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1891 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1892 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1893 Viering 100 jarig bestaan

kaatsen

1899 Viering 110 jarig bestaan

kaatsen

4220 Viering 110 jarig bestaan

kaatsen

3449 Hemelsvaartsdag 1980

kaatsen

3397 Opening Kaatshal 1982

kaatsen

12126 Vaandeloptocht 11 september 1982 De Trije

kaatsen

4073 Jongensbond 1984

kaatsen

3398 Straatkaatsen 1986

kaatsen

4475 Straatkaatsen 1986

kaatsen

3399 Schoolkampioenschap meisjes 1986

kaatsen

1902 N.K. schooljongens 1987

kaatsen

3400 Schooljongens 1987

kaatsen

4623 Freulepartij 1987

kaatsen

3401 Huldiging winnaars schooljongens 1987

kaatsen

3402 Schoolkampioenschappen meisjes 1987

kaatsen

3403 Jong Ned. 1987

kaatsen

4091 Jong Ned. 1987

kaatsen

3444 Vrije formatiewedstrijd 1987

kaatsen

3445 Vrije formatiewedstrijd 1987

kaatsen

4135 N.K.schooljongens 1987

kaatsen

3404 Schooljongensbond 1987

kaatsen

3405 Bond schoolmeisjes 1988

kaatsen

3406 Jaar 1988

kaatsen

3407 Jaar 1988

kaatsen

4595 Schoolmeisjes 1988

kaatsen

11723 Dronrijp NK Schoolmeisjes 1988

kaatsen

3408 St.Jacob 1988

kaatsen

4066 Dames P.C. 1988

kaatsen

3409 Vrije formatiewedstrijd 1988

kaatsen

3410 Jongens partuur 1989

kaatsen

72 Freule Wommels 1989

kaatsen

55 Bondswedstrijd Dronrijp 1989

kaatsen

219 Freulewinnaars 1990

kaatsen

3415 Freulepartij 1990

kaatsen

3413 Jaar 1990

kaatsen

3420 Freulepartij 1990

kaatsen

3417 Huldiging in het Wapen van Barradeel 1990

kaatsen

1904 Freulewinnaars 1990

kaatsen

3443 Freulepartij 1991

kaatsen

4067 Dames P.C. 1990

kaatsen

3395 Jubileum kaatspartij K.N.K.B.

kaatsen

3386 Winnaars bij Pim Mulier Witmarsum

kaatsen

1064 Winnaars N.K. jongens 1990

kaatsen

1903 Winnaars N.K. jongens 1990

kaatsen

3411 Senioren partuur 1990

kaatsen

3412 Freulepartij 1990

kaatsen

3416 de Broekstra's

kaatsen

3418 N.K junioren 1990

kaatsen

3419 N.K.junioren 1990

kaatsen

3421 Vrije formatiewedstrijd 1990 Reduzum

kaatsen

3422 Stilleven kaatskrans 1990

kaatsen

3423 Jongenskaatsers 1990 Winsum

kaatsen

1905 Winnaars N.K jongens 1991

kaatsen

3424 Freulepartij Wommels 1991

kaatsen

3425 Jongens afdelingswedstrijd 1991

kaatsen

3426 Afdelingswedstrijd Grou 1991

kaatsen

3427 Afdelingswedstrijd Leeuwarden 1991

kaatsen

3450 Palingpartij Makkum 1991

kaatsen

3428 Jongensbond Beetgum 1991

kaatsen

3429 Jongensparturen K.N.K.B en C.F.K.1991

kaatsen

3430 Afdelingswedstrijd jongens Makkum 1991

kaatsen

4093 P.C. Franeker 1991

kaatsen

4790 P.C. Franeker 1991

kaatsen

3431 Partuur heren senioren 1991

kaatsen

4092 Jongensbond N.K Beetgum 1992

kaatsen

4094 Jongensbond N.K Beetgum 1992

kaatsen

3452 Actiefoto Rinse Bleeker 1992

kaatsen

4068 Dames P.C Weidum 1992

kaatsen

1906 Jong Nederland en bondspartij 1993

kaatsen

4137 Dames P.C Weidum 19993

kaatsen

3432 P.C Franeker 1993

kaatsen

1907 Winnaars N.K. Junioren 1994

kaatsen

3433 Tjitte Bonnema 1994

rkaatsen

3434 Reinoud Monsma P.C 1995

kaatsen

3436 Pupillenbond 1996

kaatsen

3439 Pupillenbond 1996

rkaatsen

1908 Pupillenbond 1996

kaatsen

3437 Schooljongensbond Stiens 1999

kaatsen

4095 Jongensbond Stiens 1999

kaatsen

3438 Winnaars Pupillenbond 1999

kaatsen

3435 Schooljongens afdeling Minnertsga 2000

kaatsen

3440 Pupillenbond N.K Sexbierum 2001

kaatsen

4440 Pupillenbond N.K Sexbierum 2001

kaatsen

4441 Pupillenbond N.K Sexbierum 2001

kaatsen

4442 Pupillenbond N.K Sexbierum 2001

kaatsen

4443 Pupillenbond N.K Sexbierum 2001

kaatsen

3441 Kampioenschap basisscholen 2002

kaatsen

4444 Kampioenschap basisscholen 2002

kaatsen

4445 N.K schooljongens 2002

kaatsen

4446 N.K schooljongens 2002

kaatsen

4448 N.K schooljongens 2002

kaatsen

6691 Bestuur en Jongerencommieeie 2003

kaatsen

6692 Bestuur 2003

kaatsen

8692 Opening jubileum VVV 125 jaar 2004

kaatsen

4447 N.K schooljongens 2004

kaatsen

7942 Freulepartij Wommels 2de prijs 2004

kaatsen

8693 Pupillenbondswedstrijd te Lekkum 2de prijs 2006

kaatsen

10406 2007

kaatsen

4139 Freulepartij 2007

kaatsen

4138 Freulepartij 2007

kaatsen

4449 Freulepartij 2007

kaatsen

3454 Freulepartij 2007

kaatsen

4625 Freulepartij 2007

kaatsen

4468 Huldiging jongens 2007

kaatsen

3453 Huldiging jongens 2007

kaatsen

4624 Huldiging jongens 2007

kaatsen

4626 Huldiging jongens 2007

kaatsen

4469 N.K Jongens Ternaard 2007

kaatsen

4470 N.K Jongens Ternaard 2007

kaatsen

4471 N.K Jongens Ternaard 2007

kaatsen

4472 N.K Jongens Ternaard 2007

kaatsen

4473 N.K Jongens Ternaard 2007

kaatsen

8694 Winnaars Franeker 14-16 jaar 2007

kaatsen

8695 Jongens 14-16 jaar Franeker 2007

kaatsen

4474 N.K Finale 2007

kaatsen

4040 Jaarverslag 2008

kaatsen

4628 N.K jongens Bolsward 2008

kaatsen

3456 N.K jongens Bolsward 2008 en uitslagen

kaatsen

4627 N.K jongens Bolsward 2008

kaatsen

4629 N.K jongens Bolsward 2008

kaatsen

4630 N.K jongens Bolsward 2008

kaatsen

4631 N.K jongens Bolsward 2008

kaatsen

4632 N.K jongens Bolsward 2008

kaatsen

8696 Winnaars N.K. jongens 14-16 jaar Bolsward 2008

kaatsen

4436 Jaarverslag 2009

kaatsen

4045 Afscheid Bestuursleden 2009

kaatsen

4212 Hemelvaartsdag 2009

kaatsen

4213 Hemelvaartsdag 2009

kaatsen

4035 Hemelvaartsdag 2009

kaatsen

5608 Schoolkaatsen Dongjum 2009

kaatsen

4037 Afdelingswedstrijd jongens Wier 2009

kaatsen

3455 N.K junioren Franeker 2009

kaatsen

4042 Jongenswedstrijd Sexbierum 2009

kaatsen

4043 Uitnodigingswedstrijd Franeker 2009

kaatsen

4044 Vrije formatiepartij Engelum 2009

kaatsen

4033 Huldiging in Wapen van Barradeel 2009

kaatsen

4034 Tjitte Bonnema in het zonnetje 2009

kaatsen

4036 Jetse Heeringa in het zonnetje 2009

kaatsen

4690 Straatkaatsen 2009

kaatsen

4467 Nachtkaatsen 2009

kaatsen

4032 Huldiging N.K junioren en uitslagen 2009

kaatsen

4617 Jaarverslag 2010

kaatsen

209 Zaalkaatscompetitie 2009-2010

kaatsen

4777 Afscheid Klaas Vellinga 2010

kaatsen

4841 Federatie Barradeel 2010

kaatsen

4842 Jongenspartuur van Tzummarum 2010

kaatsen

4843 Jaar 2010

kaatsen

4844 Hemelvaartsdag 2010

kaatsen

4845 Merkekeatsen 2010

kaatsen

4846 Afdelingswedstrijd Wommels 2010

kaatsen

5052 Jongenswedstrijd Giekerk 2010

kaatsen

5069 Schoolkaatsen Franeker 2010

kaatsen

5068 Vrije formatiewedstrijd Lollum 2010

kaatsen

5065 Pearkekeatsen 2010

kaatsen

5080 Lanenkaatsen Harlingen 2010

kaatsen

1585 Welsec-Competitie Tzummarum 2010

kaatsen

43 Bondswedstrijd pupillen Tzummarum 2010

kaatsen

77 Wier eersteklassers 2010

kaatsen

79 Anjum d.e.l. jongens 2010

kaatsen

100 Vrijeformatiewedstrijd jongens 2010

kaatsen

1262 Jonge feintenpartij 2010

kaatsen

151 Pupillen Anjum 2010

kaatsen

1267 Senioren d.e.l. Pingjum 2010

kaatsen

1457 Pupillen jongens Wommels 2010

kaatsen

1467 Straatkaatsen Tzummarum 2010

kaatsen

3288 Pupillen jongens d.e.l. Dronrijp 2010

kaatsen

3296 Winnaar Kaatsklassement 2010

kaatsen

3297 Lytse P.C. Tzummarum 12-09-2010 en uitslagen 2010

kaatsen

720 Nachtkaatsen Tzummarum 12-09-2010

kaatsen

5417 Jaarverslag 2011

kaatsen

5353 Zaalkaatscompetitie 2010-2011

kaatsen

5416 Straatkampioenschap 15-5-2011

kaatsen

5513 Sen. Hartwerd 22-05-2011

kaatsen

5514 Pupillen A Weidum 22-05-2011

kaatsen

5734 Hemelvaartsdag 2011

kaatsen

5792 Merkepartij 3-6-2011

kaatsen

6015 Lanenkaatsen 2011

kaatsen

6064 Wier jongens afd. 3-7-2011

kaatsen

6065 Franeker schooljongens d.e.l. 3-7-2011

kaatsen

6068 Hotze Schuilpartij 3-7-2011

kaatsen

6069 Eerste ijsbaanpartij in Tzummarumer geschiedenis 3-7-2011

kaatsen

6100 Arnold Zijlstra 1 ste prijs St Anna.Parochie.

kaatsen

6096 Willem Heeringa 2011 Koning te Arum

kaatsen

6098 Steven de Bruin 1ste prijs in Morra

kaatsen

6110 Barradeel e.o. partij 18-07-2011

kaatsen

6115 Senioren Vrije Formatie 23-07-2011

kaatsen

6124 Finaleparturen J.F. te Easterein 2011

kaatsen

6457 Straatkaatsen 20-08-2011

kaatsen

6642 Willem Heeringa wint in Damwoude 28-08-2011

kaatsen

6652 Jongens en meisjes doorelkaar loten 04-09-2011

kaatsen

4516 Jaarverslag 2012

kaatsen

4511 Zaalcompetitie 2011-2012

kaatsen

7844 Hemelvaartsdag Heren hoofdklasse 17-5-2012

kaatsen

7885 Merkepartij Tzummarum 18-5-2012

kaatsen

7887 Wedstrijd 2de klasse GoŽnga 20-5-2012

kaatsen

7889 Jong Nederlandpartij 27-5-2012

kaatsen

7940 IJsbaanpartij Tzummarum 23-6-2012

kaatsen

7943 Schoolkaatskampioenen 2012

kaatsen

6127 Huldiging op M.J.Tamsmaskoalle

kaatsen

7951 Hans Wassenaar wint hoofdklassepartij Bolsward 2012

kaatsen

8078 Arnold Zijlstra Koning paling partij Makkum 16-7-2012

kaatsen

6125 50 jaar terug

kaatsen

8117 Jong-Feintepartij Oosterend 25-7-2012

kaatsen

1557 27-7-2012

kaatsen

8207 Willem Heeringa wint in Huizum 12-8-2012

kaatsen

8208 Jelle Pieter v.d. Walt wint in Scharnegoutum 12-8-2012

kaatsen

8215 Nick Leistra wint in Reduzum 12-8-2012

kaatsen

8216 Hans Wassenaar wint in Morra 18-8-2012

kaatsen

8217 Pieter Vogels koning straatkaatsen Tzummarum 18-8-2012

kaatsen

8280 Jelle Pieter v.d. Walt wint in Lekkum 26-8-2012

kaatsen

8281 Slotwedstrijd meisjes en jongens in Tzummarum 02-09-2012

kaatsen

8282 Tjitte Bonnema eerste prijs in Reduzum 02-09-2012

kaatsen

8286 Nachtkaatsen 08-09-2012

kaatsen

8308 Dronrijp 15-9-2012

kaatsen

8713 Jaarverslag 2013

kaatsen

8714 Leden zaalkaatspartij 10-02-2013

kaatsen

8803 Slotdag 16-03-2013

kaatsen

6023 Hemelvaartsdag Heren hoofdklasse 09-05-2013

kaatsen

6022 Merkekeatsen Tzummarum 10-05-2013

kaatsen

6026 Drie generatie's Broekstra in de prijzen 10-05-2013

kaatsen

6027 Frysk Kampioenschap zachte bal 19-05-2013

kaatsen

6648 Hans Wassenaar wint in Goeinga 01-06-2013

kaatsen

6797 Hans Wassenaar wint in Morra Lioessens 08-06-2013

kaatsen

7812 Arnold Zijlstra wint 1e klasse partij in Heerenveen 23-6-2013

kaatsen

7813 Hans Wassenaar koning in Berltsum 23-6-2013

kaatsen

9305 Arnold Zijlstra wint 28-7-2013 in Menaldum

kaatsen

9307 Heren eerste klasse winnen in Franeker 3-8-2013

kaatsen

9306 Schooljongens A en B klasse Tzummarum 4-8-2013

kaatsen

9332 Minnertsga 11-8-2013 50+ Theo Draijer wint

kaatsen

9333 Vrouwenparochie 18-8-2013 Tjitte Bonnema wint

kaatsen

9334 Haye Struiksma koning straatkaatsen Tzummarum 24-8-2013

kaatsen

9341 Pieter van Althuis koning in Reduzum 4-9-2013

kaatsen

9516 Nachtkaatsen Tzummarum 14-09-2013

kaatsen

10206 Jaarverslag 2014

kaatsen

10402 135 jarig bestaan VvV 17-03-2014

kaatsen

10204 Jaarlijkse kaatspatij Harnehal 16-02-2014

kaatsen

10390 KNKB-voorzitter Sipke Saakstra en Jetse Heeringa

kaatsen

10403 Neven van der Walt 07-05-2014

kaatsen

10404 Straatkaatsen Tzummarum 17-05-2014

kaatsen

10407 Leeuwarden wint in Tzummarum 29-05-2014

kaatsen

10409 Merkekeatsen 30-05-2014

kaatsen

10410 Open Frysk Kampioenschap 07-06-2014

kaatsen

10411 Bondswedstrijd 5e prijs 08-06-2014

kaatsen

10412 Tzummarum jongens KNKB 4de prijs NK 14-06-2014

kaatsen

10417 Arnold Zijlstra 2x eerste 29-30-06-2014

kaatsen

10419 3de prijs N.K. junioren 05-07-2014

kaatsen

10421 PC 2014: Verrassing voor PC-winnaar 1964

kaatsen

10422 Winnaars PC 1854 tot heden

kaatsen

10423 Tzummarum 2de prijs Freule Wommels

kaatsen

10424 2e prijs NK straatkaatsen Berlikum

kaatsen

10425 Willem Heeringa 2e prijs Beetgum 09-08-2014

kaatsen

10426 Willem Heeringa 2e prijs Oosterend 10-08-2014

kaatsen

10440 Wijnaldum 16-17-08-2014

kaatsen

10444 Jongens en meisjes doorelkaar loten 31-08-2014

kaatsen

9627 Nachtkaatsen 13-09-2014

kaatsen

10935 Jaarverslag 2015

kaatsen

10932 Zaalkaatsen 15-02-2015

kaatsen

10933 Zaalkaatsen 22-02-2015

kaatsen

11217 Jongens winnen Zilveren Telegraaf 10-05-2015

kaatsen

11218 St.Jacob wint in Tzummarum 14-05-2015

kaatsen

11221 Merkekeatsen 15-05-2015

kaatsen

11219 Open Frysk kampioenschap zachte bal 23-05-2015

kaatsen

11240 Willem Heeringa 1ste in Achlum 30-05-2015

kaatsen

11233 Arnold Zijlstra wint in EE 31-05-2015

kaatsen

11234 Jongenspartuur Tzummarum wint in Pingjum 31-05-2015

kaatsen

11242 Arnold Zijlstra wint in St.Anna 07-06-2015

kaatsen

11243 Jelle Pieter v/d Walt 1ste prijs Kimswerd 7-6-2015

kaatsen

11244 Topweekeinde voor Willem Heeringa 13-14-6-'15

kaatsen

11253 Competitiekaatsen jeugd Tzummarum 21-6-2015

kaatsen

11254 Kind-Ouder partij Tzummarum 22-6-2015

kaatsen

11255 Partuur Nick Leistra wint in Schettens 25-7-2015

kaatsen

11258 Leo Vogels voor 83-ste keer op de tribune bij de PC 29-7-2015

kaatsen

11260 Tzummarum 3de prijs Freule Wommels 5-8-2015

kaatsen

11261 Goed kaatsweekend voor Willem Heeringa 8-8-2015

kaatsen

11262 Goed kaatsweekend voor Willem Heeringa 9-8-2015

kaatsen

11263 Nick Leistra wint met 2 Makkumers 1ste prijs in Tzummarum 9-8-2015

kaatsen

11264 Tzummarum wint Revance Freule 12-8-2015

kaatsen

11266 Straatkaatsen Buorren 15-8-2015

kaatsen

11271 Nachtkaatsen VvV 12-9-2015

kaatsen

11370 Jaarverslag 2016

kaatsen

11324 Afscheid nemend voorzitter Theo Draijer

kaatsen

11325 Afscheid nemend penningmeester Hans de Graaf

kaatsen

11326 1-5-'16 Jelle Pieter v/d Walt wint zijn 1ste krans dit jaar in Mantgum

kaatsen

11331 Merkepartij 6 mei 2016

kaatsen

11333 Uitslag Hemelvaartsdag 2016

kaatsen

11332 Willem Heeringa wint zijn eerste krans 8 mei 2016

kaatsen

11334 Nick Leista en Willem Heeringa winnaars in Peins 14 mei 2016

kaatsen

11337 Willem Heeringa wint Bonnema partij in Minnertsga 5 juni 2016

kaatsen

11338 Jelle Pieter v/d Walt 1ste pr. Huizum 5 juni 2016

kaatsen

11357 Kind-Ouderpartij 12 juni 2016

kaatsen

11358 Federatie Barradeel 17 juni 2016

kaatsen

11359 Witmarsum 21 juni 2016

kaatsen

11369 Hylke Jan v/d Walt en Jurre Broerkstra vierde prijs op het NK schooljongens Akkrum 2 juli 2016

kaatsen

11371 Pupillen winnen Barradeelpartij in St. Annaparochie 10 juli 2016

kaatsen

11407 Winnaars competietiekaatsen jeugd 16 juli 2016

kaatsen

11408 1ste prijs Willem Heeringa 1ste. klasse Itens 16 juli 2016

kaatsen

11409 De winnaars van de eerste klasse wedstrijd Tzummarum 17 juli 2016

kaatsen

11477 Dames eerste klasse vrije formatie Tzummarum 30 juli 2016

kaatsen

11478 Theo Draijer 1ste prijs 50+ 31 juli 2016

kaatsen

11476 Hans Wassenaar Koning PC 2016

kaatsen

11480 Straatkaatsen 20 augustus 2016

kaatsen

11483 1ste prijs 1ste klas vrije formatie Wommels 21 augustus 2016

kaatsen

11490 Van Aismapartij Beetgum Willem Heeringa 2e prijs 2016

kaatsen

11488 Jongens A en B 28 augustus 2016

kaatsen

11495 Nachtkaatsen afsluiting kaatsseizoen 10 september 2016

kaatsen

11740 Jaarverslag 2017

kaatsen

12159 40 jaar Zaalkaatsen 1976-2016

kaatsen

11642 Velsma winnaar 08-02-2017

kaatsen

11686 Jubileumpartij Harnehal 13-03-2017

kaatsen

11732 Pupillen jongens KNKB 14-05-2017

kaatsen

11741 Hemelvaartsdag 25-05-2017

kaatsen

11739 Merkekeatsen 26-05-2017 Willem Heeringa Koning

kaatsen

11745 Hans Wassenaar wint klavertje 4 05-06-2017

kaatsen

11916 Kind ouderen partij 14-06-2017

kaatsen

11917 Wier 50 jaar 08-07-2017

kaatsen

11915 Arnold Zijlstra Koning hoofdklasse 23-07-2017

kaatsen

11951 Jaarlijkse Straatkaatsen Tzummarum

kaatsen

11985 Nachtkaatsen Tzummarum 2017

kaatsen

12068 2018

kaatsen

12019 Deelnemers Zaalkaatsen VvV 2017/2018

kaatsen

12067 Zaalkaatsen Harnehal 4-2-2018 B groep

kaatsen

12116 Zaalkaatsen Harnehal 24-2-2018 A groep

kaatsen

12144 Leeuwarden winnaar in Tzummarum 10-05-2018

kaatsen

12145 Winnaars Merkekeatsen in Tzummarum 11-05-2018

kaatsen

12157 Vlnr:Remmelt Bouma, Willem Heeringa (koning) en Jelte Visser

kaatsen

12154 Straatkaatsen Tzummarum 25-8-2018

kaatsen

12158 Nachtkaatsen Tzummarum 15-9-2018

kaatsen

12269 140 jarig bestaan VvV 15-3-2019

kaatsen

11498 Medaillekast VvV 2016

kaatsen

11503 Tekst bij Medaillekast VvV

kaatsen

11504 Tekst bij Medaillekast VvV

kaatsen

11505 Tekst bij Medaillekast VvV

kaatsen

11506 Tekst bij Medaillekast VvV

kaatsen

3504 Gedicht

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra