firdgum

9629 Kerk Firdgum kunstwerk Lieuwe Wynia

firdgum

9630 Kerk Firdgum kunstwerk Lieuwe Wynia

firdgum

9631 Tekeningen Lieuwe Wynia

firdgum

9632 Tekeningen Stellingwerf

Firdgum

1080 Reconstructie

Firdgum

1081 Reconstructie

Firdgum

1082 Reconstructie

Firdgum

1621 De oudste foto

Firdgum

5195 De restauratie 1922

Firdgum

5196 De restauratie 1922

Firdgum

5197 De restauratie 1922

Firdgum

5198 De restauratie 1922

Firdgum

5199 De restauratie 1922

Firdgum

12302 Foto voor 1940

Firdgum

12303 Winterlandschap van voor 1940

firdgum

9906 Wapen en vlag Firdgum

firdgum

11643

firdgum

11646 Ex boer wordt museumhouder

firdgum

8444 Kroniek Firdgum

firdgum

4215 straatnaamgeving gemeente 1953

Firdgum

5249 Grafzerk Roorda

Firdgum

1074 Het spook

Firdgum

3321 Restauratie 1987

Firdgum

3322 Hâld Moed

Firdgum

1625 reunie 1986

Firdgum

8244 Werkgroep klokkenfonds 2000

Firdgum

8245 De werkgroep

Firdgum

8246 De oudste en jongste uit Firdgum

Firdgum

8247 Wat deelden deze monniken uit een aflaat of oorkonde.

Firdgum

8248 Uurwerk De Looze's 1894

Firdgum

498 Klok

Firdgum

8243 Oorkonde

Firdgum

8249

Firdgum

8237

Firdgum

8241

Firdgum

8242

Firdgum

8250

Firdgum

8251

Firdgum

8252

Firdgum

8253

Firdgum

8254

Firdgum

2342 Bomen gerooid omstr. 2000

Firdgum

483 St. Nicolaaskerk

Firdgum

3319 Restauratie 2010

Firdgum

5250 Restauratie 2010

Firdgum

6103 Emile Vogels en Durkje van der Walt

Firdgum

550 Grafkelder 1996

Firdgum

1083 Grafkelder 1996

Firdgum

668 Grafkelder 1996

Firdgum

672 Grafkelder 1996

Firdgum

533 Grafkelder 1996

Firdgum

1619 Grafkelder 1996

Firdgum

1620 Grafzerk Telting

Firdgum

7855 Oude dorpsschool

Firdgum

1233 Gevelsteen oude dorpsschool

Firdgum

8458

Firdgum

8263

Firdgum

1075 Schoolhuis

Firdgum

5301

Firdgum

7213 Uit Hepkema crt.09-12-1902

Firdgum

7214 Uit Hepkema crt. 14-11-1903

Firdgum

495 Geschiedenis school

Firdgum

3963 Schoolmeesters in Firdgum

Firdgum

504 Juf Dijkstra

Firdgum

1079 Geschiedenis school

Firdgum

5302

Firdgum

499 Schoolfoto

Firdgum

500 Schoolfoto

Firdgum

501 Schoolfoto

Firdgum

502 Schoolfoto

Firdgum

506 Schoolfoto

Firdgum

507 Schoolfoto

Firdgum

509 Schoolfoto

Firdgum

510 Schoolfoto

Firdgum

511 Schoolfoto

Firdgum

512 Schoolfoto

Firdgum

513 Schoolfoto

Firdgum

514 Schoolfoto

Firdgum

516 Schoolfoto

Firdgum

1102 Schoolfoto

Firdgum

1616 Schoolfoto

Firdgum

1617 Schoolfoto

Firdgum

517

Firdgum

1622

Firdgum

518 School 25 jaar bestaan

Firdgum

1606

Firdgum

5252 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

5285 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

5286 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

5287 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

5288 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

9656 Houten speelgoed van Hessel Talsma

Firdgum

9657 Oldtimers in Firdgum

Firdgum

5289 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

5290 Yeb Hettinga Skoalle

Firdgum

5253

Firdgum

554 Jan Murk de Vries

Firdgum

553 Jan Murk de Vries

Firdgum

8235 Roodbont vee van Yeb Hettinga

Firdgum

8266

Firdgum

8273 Theo van der Walt Selecteren jaren 90

Firdgum

8274 Wietse Leistra Selecteren jaren 90

Firdgum

491 Eigenaars en pachters Camstraplaats

Firdgum

490 Voor de restauratie

Firdgum

4314 Camstra-state 1984

Firdgum

4315 Camstra-state 1984

Firdgum

549 Boelgoed

Firdgum

4316 Opkamer

Firdgum

4317 Schouw

Firdgum

4318 Schouw

Firdgum

3980 Kelder

Firdgum

1600 Kelder

Firdgum

824 Geschiedenis Camstrawei 22

Firdgum

8463 Boelgoed bij Miedema

Firdgum

531 Camstrawei 22

Firdgum

825 Geschiedenis Camstrawei 27

Firdgum

8464 Verkoop vroegere kerkplaats

Firdgum

1595 Camstrawei 27

Firdgum

6101 Gebr. Huizinga

Firdgum

6102 Gebr. Huizinga

Firdgum

1076 Camstrawei ± 1920

Firdgum

1077 Camstrawei 1955

Firdgum

1628 Hearewei kerkwoningen

Firdgum

8305 Hearewei 1-3-5-7-9

Firdgum

8236 Camstrawei jaren 80

Firdgum

828 Geschiedenis Camstrawei 41

Firdgum

11542 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

11545 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

11544 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

11543 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

11546 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

11547 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

11548 Testsment fam. Wierda 1919

Firdgum

8462 Wierda 19-04-1909

Firdgum

8465 Eerste telefoonaansluitingen in Firdgum

Firdgum

3259 De geschiedenis van de aardappel

Firdgum

1613 Camstrawei 37-39 arbeiderswoningen

Firdgum

3897

Firdgum

3327

Firdgum

8370 Met paard Tjisse Plantenga

Firdgum

425 Met 8 bovenlanders aan het eggen

Firdgum

11366 Eppie Dam, Minne Kamstra en Freerk Jaarsma mestrijden April 1941

Firdgum

11367 Minne Kamstra aan het ploegen 16-12-1942

Firdgum

11368 Rinse Kamstra 16-12-1942

Firdgum

3335 Camstrawei 1930

Firdgum

505 Albert la Fleur

Firdgum

8233 Begin jaren 90 Sikke La Fleur

Firdgum

525 Albert la Fleur

Firdgum

520 Sikke en Albert la Fleur 1985

Firdgum

8239 Theo en Betty Bloem begin jaren 90

Firdgum

8228 Fam. v.d. zee jaren 50?

Firdgum

8229 Albert,Jantje, Sikke La Fleur en Jan Kuiken begin jaren 90

Firdgum

8265

Firdgum

8230 Sikke La Fleur

Firdgum

2345 Korfjeloper voor de laatste keer begin jaren 90

Firdgum

8232 Korfjeloper ook bij Albert La Fleur

Firdgum

8234 Sikke La Fleur

Firdgum

8231 Toen nog lindeboom voor huis op Camstrawei 10-12

Firdgum

8279

Firdgum

524 Sikke la Fleur

Firdgum

8278 Albert la Fleur

Firdgum

526 Verjaardag

Firdgum

528 Sikke la Fleur

Firdgum

405 Albert bij de kapper

Firdgum

523 Camstrawei 14

Firdgum

1609 Jelgersmahiem

Firdgum

8460

Firdgum

5124 Geschiedenis Jelgersmahiem na 1900

Firdgum

8238 Jelgersmahiem fam. Wateler 1990

Firdgum

6750 De Jelgersmaruiters 2006

Firdgum

6751 De Jelgersmaruiters 2006

Firdgum

493 Jelgersmahiem

Firdgum

8268

Firdgum

1603 Firdgum vanuit het noorden

Firdgum

4197

Firdgum

487 Voor winkel

Firdgum

1351 Voor bakkershuis

Firdgum

4189

Firdgum

503 Zangvereniging Hâld Moed 1927

Firdgum

519 Reisvereniging

Firdgum

532 Overstroming 1950

Firdgum

556 Hein v/d Zee

Firdgum

508

Firdgum

1070 Douwe Zwager 1994

Firdgum

8269

Firdgum

1149 Fam. Groeneveld

firdgum

1176 Janna de Haan

Firdgum

2861 Arjen de Vries

Firdgum

2862 Klaas de Vries

Firdgum

484 Wegwijzer

Firdgum

485 Camstrawei jaren 50

Firdgum

8304 Camstrawei 3 voor de oorlog

Firdgum

536 Glasplaatjes meester Reidsma

Firdgum

538 Glasplaatjes meester Reidsma

Firdgum

6136 Jaren 30

Firdgum

5300 Camstrawei jaren 60

Firdgum

8226 Sneeuw in Firdgum

Firdgum

8277 Sneeuw in Firdgum

Firdgum

8227 Sneeuw in Firdgum

Firdgum

496 Hearewei jaren 50

Firdgum

497 Camstrawei 29

Firdgum

8701 Douwe Zwager 25 jaar brandweer

Firdgum

529 Vroegere Molenhuis

Firdgum

530 Wateroverlast

Firdgum

492 Firdgum 1955

Firdgum

8457

Firdgum

534 Camstrawei 10-12-14-16

Firdgum

2343 Camstrawei dorpsfeest

Firdgum

2344 Camstrawei 10-12-14-16 jaren 50

Firdgum

8262 Camstrawei 10-12 1987

Firdgum

8264

Firdgum

8261 Camstrawei 14-14-18

Firdgum

2346 Oudste en jongste Firdgumers

Firdgum

8270

Firdgum

8271

Firdgum

8272

Firdgum

527Foto begin jaren 90 Camstrawei 14

Firdgum

543 Camstrawei 14-16

Firdgum

1626 Camstrawei 29-31 en 33-35 geschiedenis

Firdgum

1737 Camstrawei 24-26

Firdgum

1204 Fam. Mosselman

Firdgum

552

Firdgum

1627 Camstrawei 4 geschiedenis

firdgum

5318 fam. Hoekstra

Firdgum

1736 Camstrawei 6 geschiedenis

Firdgum

1605 Camstrawei jaren 50

Firdgum

7714

Firdgum

1592 Tjessingawei 12 geschiedenis

Firdgum

5254 Ben Terpstra

Firdgum

826 Tjessingawei 12

Firdgum

5039 Tjessingawei 12 geschiedenis 1980

Firdgum

3323 Binnenpad Firdgum-Ried

Firdgum

535 Glasplaatjes meester Reidsma

Firdgum

1593 Firdgum uit Oosten gezien

Firdgum

1623 Firdgum uit Oosten gezien

Firdgum

6126 Jaren 30

Firdgum

1624 Geschiedenis bakkerij

Firdgum

5381

Firdgum

1601 Begin jaren 50

Firdgum

1602 Jaren 50

Firdgum

1604 Vanuit het Oosten jaren 50

Firdgum

1607 Vanuit het oosten jaren 50

Firdgum

2299 Vanuit het westen jaren 50

Firdgum

2300

Firdgum

2301

Firdgum

2302 Gedicht Furdgum yn de winter fan 1929

Firdgum

2303 Schaatswedstrijden

Firdgum

7215 Uit Hepkema crt. 05-09-1927

Firdgum

10056 Koolzaaddorsen

Firdgum

8454 Windmotor 12 M.Raddiameter te Firdgum

Firdgum

8482 Uit Hepkema courant 1914

Firdgum

557 Watermolen

Firdgum

469 Watermolen

Firdgum

683 Afgebroken 1935

Firdgum

3531 Uitslagen kaatsen 1987-88-89-90

Firdgum

544 Kaatsuitslagen 1991-92-93-94

Firdgum

545 Kaatsuitslagen 1995-96-97-98

Firdgum

546 Kaatsuitslagen 1999-2000-01-02

Firdgum

547 Kaatsuitslagen 2003-04-05-07

Firdgum

11251 Kaatsuitslagen Firdgum 12-07-2015

Firdgum

11252 Kaatsen Firdgum 12-07-2015

Firdgum

11981 Kaatsen Firdgum 02-07-2017

Firdgum

11982 Kaatsen Firdgum 02-07-2017

Firdgum

11983 Kaatsen Firdgum 02-07-2017

Firdgum

11984 Kaatsen Firdgum 02-07-2017

Firdgum

548 Kaatsen

Firdgum

488 Kaatsen

Firdgum

8255

Firdgum

8256

Firdgum

8257

Firdgum

486

Firdgum

8258

Firdgum

8259

Firdgum

8289

Firdgum

8290

Firdgum

1814 Dorpsfeest

Firdgum

1821 Dorpsfeest

Firdgum

1823 Dorpsfeest

Firdgum

8260 Theo en Dukke v.d. Walt in het weerhuis

Firdgum

5294 Jeugd en bewoners Firdgum 9-9-1999

Firdgum

8307

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra