families

12320 familie travaille

families

12321 familie travaille

families

12322 familie travaille

families

12323 familie travaille

families

12324 familie travaille

families

12325 familie travaille

families

12326 familie travaille

families

12327 familie travaille

families

12328 familie travaille

families

12329familie travaille

families

12330 familie travaille

families

7719 Familie Talsma

families

7720 Familie Talsma

families

7721 Familie Talsma

families

7722 Familie Talsma

families

7723 Familie Talsma

families

7724 Familie Talsma

families

7725 Familie Talsma

families

7726 Familie Talsma

families

7727 Familie Talsma

families

7728 Familie Talsma

families

7729 Familie Talsma

families

7730 Familie Talsma

families

7731 Familie Talsma

families

7732 Familie Talsma

families

7733 Familie Talsma

families

7734 Familie Talsma

diversentzummarum

1715 Familie Talsma

families

400 Familie Talsma

families

1701 Familie Talsma

families

1702 Familie Talsma

families

1703 Familie Talsma

families

1707 Familie Talsma

families

1709 Familie Talsma

families

1711 Familie Talsma

families

1712 Familie Talsma

families

1879 Familie Talsma

families

1716 Familie Talsma

families

1704 Familie Talsma

families

1705 Familie Talsma

families

1706 Familie Talsma

families

1708 Familie Talsma

families

1710 Familie Talsma

families

1714 Familie Talsma

families

145 Familie Talsma

families

392 Familie Talsma

families

569 Familie Talsma

families

573 Familie Talsma

families

746 Familie Talsma

families

4481 Familie Talsma

families

4482 Familie Talsma

families

4483 Familie Talsma

families

4489 Familie Talsma

families

4493 Familie Talsma

families

7717 Familie Hoekstra

families

7688 Familie Hoekstra

families

4394 Familie Hoekstra

families

7686 Familie Hoekstra

families

7700 Familie Hoekstra

families

8068 Familie Hoekstra

families

7692 Familie Hoekstra

families

7695 Familie Hoekstra

families

7678 Familie Hoekstra

families

7787 Dirk Hoekstra

families

7680 Familie Hoekstra

families

7681 Familie Hoekstra

families

7824

families

7682 Familie Hoekstra

families

7684 Familie Hoekstra

families

7685 Familie Hoekstra

families

7689 Familie Hoekstra

families

7690 Familie Hoekstra

families

7691 Familie Hoekstra

families

7693 Familie Hoekstra

families

7694 Familie Hoekstra

families

5211 Familie Hoekstra

families

7687 Familie Hoekstra

families

7698 Familie Hoekstra

families

7699 Familie Hoekstra

families

7705 Familie Hoekstra

families

7706 Familie Hoekstra

families

7707 Familie Hoekstra

families

7708 Familie Hoekstra

families

7709 Familie Hoekstra

families

7710 Familie Hoekstra

families

7711 Familie Hoekstra

families

5292 Dirk Hoekstra

families

5293 Familie Hoekstra

families

5207 fam. Hoekstra-Struiksma

families

5208 fam. Hoekstra-Struiksma

families

5209 fam. Hoekstra-Struiksma

families

5210 fam. Hoekstra-Struiksma

families

5212 fam. Hoekstra-Struiksma

families

5213 fam. Hoekstra-Struiksma

families

3928 Familie Struiksma

families

3930

families

3932 Familie Struiksma

families

3933 Familie Struiksma

families

7825

families

3935 Familie Struiksma

families

3936 Familie Struiksma

families

3937 Familie Struiksma

families

3940 Familie Struiksma

families

1285 Familie Westra

families

1286 Familie Westra

families

1287 Familie Westra

families

1288 Familie Westra

families

1289 Familie Westra

families

1290 Familie Westra

families

1291 Familie Westra

families

1315 Familie Westra

families

7736 Familie Westra

families

1295 Familie Westra

families

1296 Familie Westra

families

1297 Familie Westra

families

1298 Familie Westra

families

1299 Familie Westra

families

1300 Familie Westra

families

1301 Familie Westra

families

1303 Familie Westra

families

1307 Familie Westra

families

1687 Familie Westra

families

1688 Familie Westra

families

1689 Familie Westra

families

1690 Familie Westra

families

2724 Familie Westra

families

1729 Familie Westra

families

1310 Familie Westra

families

1314 Familie Westra

families

7859 Familie Bandsma-Bleeker

families

7861 Familie Bandsma-Bleeker

families

7863 Familie Bandsma-Bleeker

families

7873 Familie Bandsma-Bleeker

families

7864 Familie Bandsma-Bleeker

families

5160 Viergeslacht Hiltje Bandsma-Bleeker

families

7865 Familie Bandsma-Bleeker

families

7866 Familie Bandsma-Bleeker

families

7867 Familie Bandsma-Bleeker

families

7868 Familie Bandsma-Bleeker

families

7874 Familie Bandsma-Bleeker

families

7875 Familie Bandsma-Bleeker

families

7876 Familie Bandsma-Bleeker

families

7878 Familie Bandsma-Bleeker

families

7888 Familie Bandsma-Bleeker

families

7890 Familie Bandsma-Bleeker

families

7891 Familie Bandsma-Bleeker

families

7919 Familie Bandsma-Bleeker

families

7892 Familie Bandsma-Bleeker

families

7903 Familie Bandsma-Bleeker

families

7904 Familie Bandsma-Bleeker

families

6003 Familie Prosje

families

6004 Interview Jan Willem Prosje

families

130 Familie Prosje

families

6005 Familie Prosje

families

6006 Familie Prosje

families

6007 Familie Prosje

families

6008 Familie Prosje

families

6009 Familie Prosje

families

6010 Familie Prosje

families

6011 Familie Prosje

families

7251 Familie Wissing

families

7312 Familie Wissing

families

7252 Familie Wissing

families

7253 Familie Wissing

families

7254 Familie Wissing

families

7255 Familie Wissing

families

7256 Familie Wissing

families

7257 Familie Wissing

families

7258 Familie Wissing

families

7313 Familie Wissing

families

7316 Familie Wissing

families

7259 Familie Wissing

families

7260 Familie Wissing

families

7261 Familie Wissing

families

7262 Familie Wissing

families

7314 Familie Wissing

families

7263 Familie Wissing

families

7315 Familie Wissing

families

7264 Familie Wissing

families

7265 Familie Wissing

families

7266 Familie Wissing

families

7267 Familie Wissing

families

7268 Familie Wissing

families

7269 Familie Wissing

families

7270 Familie Wissing

families

7271 Familie Wissing

families

7272 Familie Wissing

families

7273 Familie Wissing

families

7274 Familie Wissing

families

7275 Familie Wissing

families

7276 Familie Wissing

families

7277 Familie Wissing

families

7278 Familie Wissing

families

7279 Familie Wissing

families

7280 Familie Wissing

families

7281 Familie Wissing

families

7282 Familie Wissing

families

7283 Familie Wissing

families

7284 Familie Wissing

families

7285 Familie Wissing

families

7286 Familie Wissing

families

7287 Familie Wissing

families

7288 Familie Wissing

families

7289 Familie Wissing

families

7290 Familie Wissing

families

7291 Familie Wissing

families

7292 Familie Wissing

families

7293 Familie Wissing

families

7294 Familie Wissing

families

7295 Familie Wissing

families

7300 Familie Wissing

families

7303 Familie Wissing

families

7304 Familie Wissing

families

7305 Familie Wissing

families

7306 Familie Wissing

families

7307 Familie Wissing

families

7308 Familie Wissing

families

7309 Familie Wissing

families

7310 Familie Wissing

families

7311 Familie Wissing

families

3509 Familie Pasma

families

3517 Familie Pasma

families

3510 Familie Pasma

families

1553 Familie Pasma

families

4586 Familie Pasma

families

4587 Familie Pasma

families

4588 Familie Pasma

families

4589 Familie Pasma

families

4590 Familie Pasma

families

4608 Familie Pasma

families

4609 Familie Pasma

families

4610 Familie Pasma

families

4611 Familie Pasma

families

4606 Familie Pasma

families

3511 Familie Pasma

families

3512 Familie Pasma

families

4204 Familie Pasma

families

4205 Familie Pasma

families

3513 Familie Pasma

families

3514 Familie Pasma

families

3515 Familie Pasma

families

1694 Familie Pasma

families

1695 Familie Pasma

families

1696 Familie Pasma

families

1697 Familie Pasma

families

1698 Familie Pasma

families

1699 Familie Pasma

families

1700 Familie Pasma

families

3911 Familie Pasma

families

3912 Familie Pasma

families

3913 Familie Pasma

families

3914 Familie Pasma

families

3915 Familie Pasma

families

378 Familie Santema

families

379 Familie Santema

families

381 Familie Santema

families

387 Familie Santema

families

388 Familie Santema

families

389 Familie Santema

families

391 Familie Santema

families

419 Familie Santema

families

637 Familie Santema

families

450Familie Santema

families

567 Familie Santema

families

568 Familie Santema

families

570 Familie Santema

families

571 Familie Santema

families

4468 Familie Santema

families

4478 Familie Santema

families

4504 Familie Santema

families

4514 Familie Santema

families

4522 Familie Santema

families

4549 Familie Santema

families

4552 Familie Santema

families

4566 Familie Santema

families

4568 Familie Santema

families

4579 Familie Santema

families

4593 Familie Santema

families

4596 Familie Santema

families

4597 Familie Santema

families

4603 Familie Santema

families

4605

families

4633 Siet Santema en vriendinnen

families

1872 Familie de Haan

families

207 Familie de Haan

families

418 Familie de Haan

families

410 Familie de Haan

families

415 Familie de Haan

families

417 Familie de Haan

families

515 Familie de Haan

families

836 Familie de Haan

families

894 Familie de Haan

families

895 Familie de Haan

families

1563 Familie de Haan

families

1564 Familie de Haan

families

1565 Familie de Haan

families

1566 Familie de Haan

families

1567 Familie de Haan

families

1568 Familie de Haan

families

1570 Familie de Haan

families

1571 Familie de Haan

families

1572 Familie de Haan

families

1796 Familie de Haan

families

3516 Familie de Haan

families

3517 Familie de Haan

families

3518 Familie de Haan

families

3519 Familie de Haan

families

3520 Familie de Haan

families

3521 Familie de Haan

families

3523 Familie de Haan

families

3524 Familie de Haan

families

3525 Familie de Haan

families

3526 Familie de Haan

families

3527 Familie de Haan

families

3528 Familie de Haan

families

3529 Familie de Haan

families

3530 Familie de Haan

families

2311 Familie de Haan

families

2324 Familie de Haan

families

2325 Familie de Haan

families

2326 Familie de Haan

families

2327 Familie de Haan

families

2328 Familie de Haan

families

2329 Familie de Haan

families

2330 Familie de Haan

families

4370 Familie van der Laan

families

4377 Familie van der Laan

families

4371 Familie van der Laan

families

4372 Familie van der Laan

families

4373 Familie van der Laan

families

4374 Familie van der Laan

families

4375 Familie van der Laan

families

4376 Familie van der Laan

families

4378 Familie van der Laan

families

4379 Familie van der Laan

families

4380 Familie van der Laan

families

4381 Familie van der Laan

families

4382 Familie van der Laan

families

4383 Familie van der Laan

families

4384 Familie van der Laan

families

4385 Familie van der Laan

families

4386 Familie van der Laan

families

4387 Familie van der Laan

families

4388 Familie van der Laan

families

4391 Familie van der Laan

families

4392 Familie van der Laan

families

4393 Familie van der Laan

families

4396 Familie van der Laan

families

4398 Familie van der Laan

families

4399 Familie van der Laan

families

4400 Familie van der Laan

families

4401 Familie van der Laan

families

4402 Familie van der Laan

families

4403 Familie van der Laan

families

4404 Familie van der Laan

families

4405 Familie van der Laan

families

1198 Familie van der Laan

families

4410 Familie van der Laan

families

1197 Familie van der Laan

families

4412 Familie van der Laan

families

4413 Familie van der Laan

families

4414 Familie van der Laan

families

4415 Familie van der Laan

families

4416 Familie van der Laan

families

4417 Familie van der Laan

families

4418 Familie van der Laan

families

4419 Familie van der Laan

families

4420 Familie van der Laan

families

4421 Familie van der Laan

families

4422 Familie van der Laan

families

4425 Familie van der Laan

12285 familie Hoornstra

families

12286 familie Hoornstra 29-03-1947

families

12287 familie Hoornstra 29-03-1947

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra