wietse en betty leistra

beurtschippersenboderijderstzummarum

149 Kade Monsma café 1870

beurtschippersenboderijderstzummarum

541 Opening wagendienst

beurtschippersenboderijderstzummarum

144 Verkoop wagendienst

beurtschippersenboderijderstzummarum

328 Opening wagendienst

beurtschippersenboderijderstzummarum

11297 P.Post

beurtschippersenboderijderstzummarum

11298 P.Post

beurtschippersenboderijderstzummarum

398 Ale Travaille

beurtschippersenboderijderstzummarum

6134 Uit Geschiedenis Althuisius

beurtschippersenboderijderstzummarum

6132 Uit Geschiedenis Althuisius

beurtschippersenboderijderstzummarum

6133 Uit Geschiedenis Althuisius

beurtschippersenboderijderstzummarum

3457 T.Kramer

beurtschippersenboderijderstzummarum

1403 Wiebren Herrema

beurtschippersenboderijderstzummarum

11296

beurtschippersenboderijderstzummarum

11292 Cornelis Hoekstra

beurtschippersenboderijderstzummarum

11307 Cornelis Hoekstra

beurtschippersenboderijderstzummarum

146

beurtschippersenboderijderstzummarum

3926 Kade de oudste vaaart Tzummarum

beurtschippersenboderijderstzummarum

163 Kade in âld doarps byld

beurtschippersenboderijderstzummarum

7930 Kade in âld doarps byld

beurtschippersenboderijderstzummarum

148 Kade beurtvaart

beurtschippersenboderijderstzummarum

147 Kade skûtsjes

beurtschippersenboderijderstzummarum

155 Kade schipperskinderen

beurtschippersenboderijderstzummarum

1807 Kade jaren 20

beurtschippersenboderijderstzummarum

162 Kade jaren 30

beurtschippersenboderijderstzummarum

167 Kade jaren 30

beurtschippersenboderijderstzummarum

166 Kade jaren 30

beurtschippersenboderijderstzummarum

164 Kade na 1935

beurtschippersenboderijderstzummarum

168 Kade jaren 60

beurtschippersenboderijderstzummarum

3115 Kade jaren 60

beurtschippersenboderijderstzummarum

152 Kade bietencampagne Jaren 70

beurtschippersenboderijderstzummarum

153 Kade bietencampagne

beurtschippersenboderijderstzummarum

8567 Kade bietencampagne

beurtschippersenboderijderstzummarum

150 Kade gebroeders Keuning

beurtschippersenboderijderstzummarum

157 Kade gebroeders Keuning

beurtschippersenboderijderstzummarum

158 Kade gebroeders Keuning

beurtschippersenboderijderstzummarum

159 Kade Syds en Mattie Keuning

beurtschippersenboderijderstzummarum

160 Kade Soli Deo Gloria

beurtschippersenboderijderstzummarum

161 Kade Jantje Keuning

beurtschippersenboderijderstzummarum

5298 Kade fam. Dorenveld

beurtschippersenboderijderstzummarum

3114 Kade vernieuwing kademuur jaren 50

beurtschippersenboderijderstzummarum

1246 Kade

Hoofdpagina Samenstellers Links Contact Nieuws
wietse en betty leistra