•BIJNAMEN BEWONERS VAN OOSTERBIERUM.
Bijnaam “Koekefretters”

•Jantje Visser
"Beppe Jantsje" Ook de sédyksters kwamen wel naar het dorp voor hun inkopen, zoals hier Beppe Jantsje (beppe van Siebren,Sjoerd en Rinse Pieters Visser).
Uiteraard moest zij heen en terug lopen.
Zij staat hier voor het huis van Pieter Poelstra.

•Watze Terpstra
“Watze Tosk” Hij is geboren in 1888 te Franeker en woonde in Oosterbierum toen hij in 1919 trouwde met Sjoerdtje Tolsma. Watze is overleden in Minnertsga op 9-3-1957.

Bijnamen en evt. bijzonderheden ook uit andere dorpen van de oude gemeente Barradeel kunt u sturen naar: w.leistra@hotmail.com.