pietersbierum

7735 Inhoud foto-documentatie archief

Pietersbierum

3987 Kroniek Wumkes 1700-1900

pietersbierum

4216 Straatnaamgeving Pietersbierum 1953

pietersbierum

5151 Jei-Eker

pietersbierum

5156 Weg naar Zeedijk

pietersbierum

5152 Jei-Eker

Pietersbierum

3176 Vanaf de Jei-Eker

pietersbierum

11177

pietersbierum

5154 Hoarnestreek

 Pietersbierum

2682 Pietersbierum

Pietersbierum

2661 Hoarnestreek 11 1966

Pietersbierum

2681 Hoarnestreek 11 1966

Pietersbierum

10408 Hoarnestreek 11 circa 1940

pietersbierum

12036 Hoarnestreek 11

pietersbierum

12038 Hoarnestreek 11

pietersbierum

12037 Hoarnestreek 11

Pietersbierum

4850 Hoarnestreeh 11 Pietersbierum

Pietersbierum

4851 Hoarnestreek 13

pietersbierum

5153

pietersbierum

7609 Hoarnestreek 9 Gerbranda

pietersbierum

7626

pietersbierum

7622 Wapen Gerbranda

pietersbierum

7610 De marne landen vanaf 300-1300

pietersbierum

7611 De marne slenk

pietersbierum

7612 Atlas Schotanus 1718, Met windmolen Gerbranda State

pietersbierum

7614 Atlas Eekhof 1849-1859. Ook hier staat de molen op.

pietersbierum

7615 Gemeente Atlas Friesland 1876

pietersbierum

7620 Kadasterkaart 1832

pietersbierum

7621

pietersbierum

7623Kadasterkaart 1849-1859

pietersbierum

7624 Kadasterkaart 1876

pietersbierum

7613 Gerbranda State

 Pietersbierum

5045

pietersbierum

7625 Nieuwe eigenaren

pietersbierum

11176

pietersbierum

5155 Hearewei

Pietersbierum

10383 Hearewei 6 toen afgebrand en opnieuw gebouwd

Pietersbierum

5054 Hearewei 6

Pietersbierum

10416 Nu weer afgebrand 23-06-2014

Pietersbierum

11524 Hearewei 6 herbouwd 2016

Pietersbierum

11525 Hearewei 6 herbouwd 2016

Pietersbierum

10445 Hearewei 1

Pietersbierum

10446 Hearewei 1

Pietersbierum

3154 Hearewei 3 en 6

Pietersbierum

3178 Hearewei 3 en 6

  16 Pietersbierum

2658 Hearewei

Hearewei 6 Pietersbierum

5053 Hearewei

 Pietersbierum

2660 Hearewei 9

 pietersbierum

3125 Hearewei

pietersbierum

11181

Pietersbierum

2668 Artikel Kronenburg L.C.27-08-1885

Pietersbierum

10375 Hottinga State

Pietersbierum

10376 Hottinga State

Pietersbierum

10377 Hottinga State

Pietersbierum

4060 Publieke verkoop 1842 Hottinga State

Pietersbierum

2684 Van Hottingawei

Pietersbierum

3177 Van Hottingawei

Pietersbierum

2868 Van Hottingawei

pietersbierum

12026

pietersbierum

12027 Op het Breedplak 11 juni 1916

pietersbierum

12028 11 juni 1916

pietersbierum

12029

pietersbierum

12031

Pietersbierum

2698 "Pietersbierum op zijn smalst"

Pietersbierum

2696 Van Hottingawei

Pietersbierum

2683 Van Hottingawei

Pietersbierum

2659 Van Hottingawei

Pietersbierum

2677 Van Hottingawei

Pietersbierum

2871 Van Hottingawei ± 1930

pietersbierum

10382 Verkoop voormalig café uit Archief L.C.

Pietersbierum

2697 Van Hottingawei

Pietersbierum

2869 Van Hottingawei

Pietersbierum

12047 Van Hottingawei

Pietersbierum

2872 Van Hottingawei

Pietersbierum

2674

Pietersbierum

2873 Van Hottingawei 1955

Pietersbierum

2657 Van Hottingawei

pietersbierum

139 Rinse Leistra 1952 Hottingawei

Pietersbierum

4061

Pietersbierum

4062 Vertimmering 1949 Hottingabrug

pietersbierum

11183

Pietersbierum

2694 Breedplak

Pietersbierum

3206 Het winkeltje

Pietersbierum

3207 Breedplak noordzijde, ca 1910

Pietersbierum

2695 Breedplak

Pietersbierum

2669 Breedplak

Pietersbierum

2673 Breedplak-Skippersdykje

Pietersbierum

3175 Breed Plak oostzijde, ca 1950

Pietersbierum

3172 Breedplak

Pietersbierum

2667

pietersbierum

5411 Vanuit het zuiden

pietersbierum

11178

Pietersbierum

6437 Dagboek A. Lettinga bouw toren 1878 Pietersbierum

Pietersbierum

6438

Pietersbierum

6439

Pietersbierum

6440

Pietersbierum

6441

Pietersbierum

6442

Pietersbierum

6443

Pietersbierum

6444

Pietersbierum

6445

Pietersbierum

6446

Pietersbierum

6447

Pietersbierum

6448

Pietersbierum

6449

Pietersbierum

6450

Pietersbierum

4049 Ontwerp toren 1878

Pietersbierum

11521 Ontwerp toren 1878

Pietersbierum

4050

Pietersbierum

4051

Pietersbierum

4052

Pietersbierum

4053

pietersbierum

7617 Gevelsteen in kerk

pietersbierum

7616 Kerk Pietersbierum

Pietersbierum

2238 Brand in 1843

Pietersbierum

6451 Aanbesteding toren

Pietersbierum

6452 Auke A. Lettinga en Dirkje de Jong

Pietersbierum

4134 Tekening T.Romijn nooit gebouwd

Pietersbierum

7953 Pastoors gebroederlijk onder het atelier

Pietersbierum

8285 Wapen grafzerk Pietersbierum

Pietersbierum

12175 Het atelier in kerk Pietersbierum

Pietersbierum

4056 Grafzerken in de kerk

Pietersbierum

2670 Predikanten te Pietersbierum

Pietersbierum

3070

Pietersbierum

7856 Gevelsteen

Pietersbierum

7857 Gevelsteen

pietersbierum

12022 De nieuwe klok in de toren van Pietersbierum.

Pietersbierum

12030

pietersbierum

12020

pietersbierum

12021

pietersbierum

12157 Orgel in Hoogkerk, foto André van Dijk

pie
12023 Afscheid Ds. Kuperus 31 Jan.’50</a>
</p>
</div>

<div class= Pietersbierum

10393

Pietersbierum

10394 Interieur kerk 1959

Pietersbierum

3071 Interieur

Pietersbierum

2663 Preekstoel

Pietersbierum

4054 Woede in Pietersbierum om kerkklok

Pietersbierum

4055 De klok is al terug; nu het gemeentehuis nog

Pietersbierum

10396 Geschiedenis klok door Cath de Vries

pietersbierum

5412

Pietersbierum

2685

pietersbierum

12117 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12118 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12119 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12120 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12121 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12122 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12123 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12124 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12125 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

12152 Restauratie Kerk 2017

pietersbierum

11179

Pietersbierum

2652 Boelgoed Walburga 1901

Pietersbierum

4047 Verkoop Walburga 1902

Pietersbierum

4041 Verbouwing Walburga

Pietersbierum

2655 "Walburga State"

Pietersbierum

4063 Grietmannen van 1420-1851

Pietersbierum

12307 Burgemeester B.Anema Barradeel 1922-1942

pietersbierum

12032

Pietersbierum

2653 "De Myn" 1914-1918

Pietersbierum

2654 Gemeentehuis

Pietersbierum

10054 Gemeentehuis

Pietersbierum

2662 Gemeentehuis

Pietersbierum

2664 Gemeentehuis

Pietersbierum

2671 Gemeentehuis

Pietersbierum

2678 Gemeentehuis

Pietersbierum

2680 Gemeentehuis

Pietersbierum

4786 Gemeentehuis

Pietersbierum

4787 Gemeentehuis

pietersbierum

11182

Pietersbierum

3205 Walburgastrjitte

Pietersbierum

2687 Walburgastrjitte

Pietersbierum

2688 Walburgastrjitte

Pietersbierum

2689 Walburgastrjitte

Pietersbierum

2690 Walburgastrjitte

Pietersbierum

3174 Walburgastrjitte

pietersbierum

5187 Walburgastrjitte

Pietersbierum

2692 Walburgastrjitte

Pietersbierum

3171 Walburgastrjitte

pietersbierum

11180

Pietersbierum

3967 Schoolmeesters te Pietersbierum

pietersbierum

10380 Adv. school uit L.C.archief

pietersbierum

10381 Adv. school uit L.C.archief

Pietersbierum

2371 Earefrissel van W.Faber

Pietersbierum

2649 Master Faber en Masterske

Pietersbierum

10384 Plaatsen in en om Pietersbierum fam. de Boer

Pietersbierum

10378 Kadasterkaartje 1832

Pietersbierum

2656 Het oude schoolhuis

Pietersbierum

2865 "Het oude schoolhuis"

Pietersbierum

2866 Schoolgebouw

pietersbierum

12033 ± 1925/1926

pietersbierum

12133 De Muziekanten

pietersbierum

12034

pietersbierum

5157

Pietersbierum

2867 Woonhuis meester Faber

Pietersbierum

2870 Vanuit het Westen

Pietersbierum

1745

pietersbierum

12024

pietersbierum

12025

Pietersbier
<p>
2686 Vanuit het westen</a>
</p>
</div>

<div class= Pietersbierum

2672 Vanuit het westen

Pietersbierum

3209 Vanuit het Oosten

Pietersbierum

3210 Vanuit het Westen

pietersbierum

5246 Rinse Leistra grote liefhebber van kaatsen

pietersbierum

5247 Rinse en Wietske Leistra

pietersbierum

137 Piet Leistra 1952 met groentewagen

Pietersbierum

2675

Pietersbierum

2691

Pietersbierum

2693

pietersbierum

7618

pietersbierum

7619

pietersbierum

11289

Hoofdpagina Samenstellers Links Nieuws
wietse en betty leistra