INHOUD FOTO EN DOCUMENTATIE ARCHIEF TZUMMARUM.

De meeste bronnen waarvan gebruik is gemaakt kunt u vinden op de hoofdpagina Samenstellers.

Behalve anders dan is aangegeven zijn Wietse en Betty Leistra de samensteller van dit archief.

• Kroniek Wumkes
• Notulen Dorpsbelang v.a. 1926.
• Straatnaamgeving Tzummarum 1953.
• Historische foto,s van alle straten, vaak met bewoners en geschiedenis.
• Geschiedenis Kerken Tzummarum: Hervormde Kerk-Gereformeerde Kerk en Het Mosterdzaadje en ook foto,s van verenigingen welke betrokken waren bij een van deze kerken.
• Fotomap Christelijke school 100 jaar.
• Fotomap Openbare school en jaarverslagen.
• Bewaarschool en Boartlike Begjin. Notulenboek en enkele foto’s v.a. 1924.
• Notulenboek A.N.A.B. v.a. 1927.
• N.C.V.B. jaarverslagen 1947-1998.
• Aantekeningen Ane Jans Tille v.a. 1928.
• V.a. 1895 het complete archief van het korps Cresendo met de laatste tonen sterven weg l.c. 10 september 2003. Foto’s en jaarverslagen enz.
• Chr. Korps Euphonia begin 1900 en de oprichting van De Bazuin in 1925. (niet compleet).
• Geschiedenis Nij Bethanië.
• Klooster-Mariëndal-Nonnenklooster-Bethanië.
• Geschiedenis Althuisius “ALTIJD VOORUIT”.
• Briefhoofden van nota,s middenstand Tzummarum.
• Dorpsfeesten: foto’s v.a.1909.
• Verenigingen Tzummarum.
• “Vereniging Nut en Genoegen”
• V.V.V. uitgebreid archief v.a. ± 1850 met heel veel kaatsfoto’s en verslagen samengesteld door L.S. Heeringa en Wietse Leistra.
• 60 en 75 jaar jubileum Voetbalvereniging.
• Evacués en Emigranten.
• Familie,s: Talsma-Hoekstra-Westra-Struiksma-Bandsma-Bleeker-Prosje-Santema-de Haan en v.d. Laan.
• Overlijdens Register 1931-1968.
• 1940-1945.
• Geschiedenis Bunker Koehoal.