Luchtfoto genomen na het jaar 1970.
Rechts zie je de Swaerderwei, vanaf richting Minnertsga.
De loodsen van het voormalige Internationale transportbedrijf Althuisius b.v. met de ronde daken zijn duidelijk zichtbaar.
In het midden links zie je de Cecilia Bennghastrjitte en de Johan Roordastrjitte, met de eerste huurwoningen.
Daarnaast rechts het oorspronkelijke complex van het Zorgcentrum Nij Bethaniƫ met het flatgebouw aan de Sytzemaleane en de verschillende complexen bejaardenwoningen me o.a de platte daken.
Aan de J. Rinckesstrjitte, J. Roordastjitte en A. Zuurstrjitte zie je ook nieuwe seniorenwoningen.
Rechtsboven zie je de huurwoningen van de woningstichting Noord-West Friesland aan de Hearewei, Evert Sijbesmastrjitte en de Sinaedawei.

Tzummarum, 16 februari 2021
L.S.Heeringa