Foto: Wapenzerk nrs. 2508/2509, Sint Annaparochie (foto in Vleer blz. 123)

2508. Dirk Willems, tr.
lidmaat Sint Annaparochie 1604
27-03-1626 (66 jaar oud)
begr. Sint Annaparochie (wapenzerk128)
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 1593-1609
ouderling Sint Annaparochie 1613
wapen: een dwarsbalk vergezeld van drie
wassenaars, helmteken: een kuip met vijf
uitkomende struisveren (wapenzerk)

2509. Dirkje Jelles
lidmaat Sint Annaparochie 1604
18-08--1616 (54 jaar oud)
begr. Sint Annaparochie (wapenzerk129)
wapen: gedeeld, I: de Friese adelaar,
II: een merk (wapenzerk)

2510. Willem Steffens (de Jonge), tr. 1e vr 21-06-1585
24-12-1636 (bron?)
pachter Sint Jacobiparochie 1610
woont Franeker 1612 (hypotheekboek)
woont Berlikum 1612-1614 (hypotheekboek)
tr. 2e Houkje Jakob Jans Vink (hypotheekboek)

2511. Janke Harrents (hypotheekboek)

2922. = 2442. Barteld Bartelds, tr. 1e

2923. = 2443. Aagje Dirks Ket

2928. = 2448. Willem Steffens (de Oude), tr.

2929. = 2449. Amerens Gerrits

2930. = 2442. Barteld Bartelds, tr. 3e

2929. = 2453. Catharina Gerrits

2936. = 2456. Jan Walings, tr.

2937. = 2457. Martjen Daams

2938. = 2442. Barteld Bartelds, tr. 1e

2939. = 2443. Aagje Dirks Ket

2940. = 2104. Klaas Steffens (de Oude), tr. 1e

2941. = 2105. Neeltje Gijsberts

3136. Haring Bouwes, tr.
procedeert130 1588, woont Hallum

3137. N.N.