Afbeelding: archief Leeuwarder Courant (www.dekrantvantoen.nl)

Generatie V

In deze en de volgende generaties worden namen van personen die na 1811 zijn overleden, gespeld zoals in de overlijdensaktes van de burgerlijke stand.
Namen van andere personen worden ter wille van de eenduidigheid gespeld zoals in de namenthesuaurus op www.tresoar.nl.

16. Jan Kuiken, tr. Sint Annaparochie 11-05-1800
ged. Sint Annaparochie 13-03-1773
Sint Annaparochie 21-02-1844
1ste luitenant fuseliers Harlingen1798-1799 (brieven10)
pachter Sint Annaparochie (Nieuwe Bildtdijk11) 1805
maire-adjoint Sint Annaparochie 1812-1814
dijkvolmacht De Bildtpollen 1812-1839

17. Lijsbert Pars
geboorte/doop niet gevonden
Sint Annaparochie 23-06-1851,
72 jaar oud, dochter van Johannes
Wiltjes Pars en Froukje / de verdere
namen niet bekend (overlijdensakte)