Foto’s Tresoar, Familiearchief Kuiken

Generatie III

4. Johannes Kuiken,³ tr. Het Bildt 08-05-1884
geb. Sint Annaparochie 10-07-1859
† Het Bildt 04-03-1945
haringvisser Westhoek 1887-1901 (boot HB7)4
zijlwachter 5 Roptazijl bij Pietersbierum 1901-1926

5. Etje Tjepkema
geb. Sint Jacobiparochie 25-02-1857
† Het Bildt 08-04-1938

6. Sybren Bouritius, tr. Barradeel 23-05-1878
geb. Sexbierum 03-03-1851
† Sexbierum 23-12-1930
wadvisser Sexbierum (Slachtedijk) 1903

7. Maaike Stoer
geb. Sexbierum 13-07-1853
† Barradeel 26-03-1945

1 Aantekeningen van Cornelis J. Kuiken, 22 jaar, geboren 6 April 1885 te Zwartehaan (1907-1940); fotokopie inTresoar, familiearchief Kuiken.
2 Biografische schets: ‘Wie is die vrouw? Mem en Beppe Kuiken’ in Leeuwarder Courant (04-05-1962).
3 Dagboek van Joh. C. Kuiken (1902-1925), Tresoar, familiearchief Kuiken en als scan op www.oudtzummarum.nl/html/dagboekroptazijl.htm.
4 S.H. Buwalda, Geskidenis fan de Bildtse Waddenfisserij (Sint Annaparochie 1986) 92.
5 K. Draaisma, Geschiedenis van Roptazijl (Leeuwarden 2010) 106.

Generatie IV

8. Cornelis Kuiken, tr. Het Bildt 11-05-1839
geb. Sint Annaparochie 27-04-1812
† Sint Annaparochie 25-10-1872
strandmeester waterschap De Bildtpollen 1839-1872

9. Antje Kuiken
geb. Sint Jacobiparochie 07-01-1820
† Sint Annaparochie 28-04-1885

10. Johannes Tjepkema, tr. Het Bildt 08-02-1849
geb. Vrouwenparochie 10-11-1819
† Sint Jacobiparochie 03-04-1893
wadvisser Westhoek 1834,1870 (boten HB1, HB2)6

11. Neeltje Kuiken
geb. Sint Jacobiparochie 22-04-1826
† Sint Jacobiparochie 11-08-1900

12. Thijs Bouritius, tr. Barradeel 16-04-1844
geb. Sexbierum 20-05-1817
† Sexbierum 11-11-1885
heibaas7 Sexbierum 1845

13. Leeuwkje Halma
geb. Sexbierum 21-03-1816
† Sexbierum 04-01-1875

14. Pieter Stoer, tr. Barradeel 19-03-1836
geb. Sexbierum 25-09-1812
† Sexbierum 02-04-1900
Arbeider 9 Sexbierum 1843

15. Pietje Sybe(rt)sma8
geb. Hiaure 10-09-1814
† Sexbierum 29-01-1902