Preekstoel.

De preekstoel stamt uit 1728.
3 personen hebben hier aan gewerkt.
De maker van de preekstoel, het doophek en de banken was Gosse Tjebbes, meester timmerman te Wijnaldum.
Aen Hessels hield zich bezich met het draeijen van de pilaers en standers aan de preekstoel, hij was wieldraaier te Harlingen.
Arjen Lous verrichte het fijne werk, hij was beeldhouwer te Harlingen.
Hij hiedl zich bezig met het snijwerk aan de preekstoel.
In de panelen van de eikenhouten preekstoel ziet men de volgende Bijnelse tafrelen: Abrahams offer, Jacobs dromen, Jezus geboorte, Jezus opstanding en de oordeelsdag.
Tussen de trap en de knip van de preekstoel is het jaartal 1728 duidelijk zichtbaar aangebracht.

Foto mevr.A.Jukema.