Bij foto:Het huis van pake Jakkele en Beppe Grietje voor de brand van 1929

Jakkele de Beer hield van biljarten en gezelschap. Hij was in Tzummarum een bekende dorpsgenoot die graag een borrel lustte. Voor zijn personeel, maar vaak ook thuis voor vrouw en kinderen was hij wel eens een lastige baas en huisgenoot. Dat moet ook de reden zijn geweest dat de zonen Syds, Rinse en Pieter na enige tijd hun werkzaamheden bij vader Jakkele staakten en hun eigen weg gingen zoeken.

In 1929 ging de oude boerenwoning in vlammen op, naar men zegt door kortsluiting van een in de schuur geparkeerde vrachtwagen, maar ook andere verhalen over brandstichting bleven niet achterwege. De oude dubbele woning werd snel vervangen door twee woningen onder een kap, maar nu zonder een aangebouwde schuur.

Het huwelijk hield niet stand en na een flinke ruzie verliet Beppe zo werd ze in familiekringen altijd genoemd in de zomer van 1935 op 59-jarige leeftijd haar woning in Tzummarum, waar behalve haar man Jakkele ook de jongste dochter Brechtje nog thuis was.