Na de periode als beurtschipper werd hij bietenagent van de firma Vierverlaten, welke baan hij 41 jaar tot zijn 89ste heeft vervuld. Ondertussen was hij ook 30 jaar boekhouder van de veiling in Tzummarum en gedurende 13 jaar klerk bij de Rijksontvanger der belastingen. Hij was commissionair voor de firma W.A.Scholten in Groningen. Dit werk verrichtte hij gedurende 40 jaar in de branches aardappelen en stro. Tijdens de wereldoorlog van 1914-1918 had Johannes het toezicht op het levensmiddelen vervoer met de treinwagons aan het station Tzummarum. Ook de volkstelling stond gedurende 30 jaar onder zijn toezicht. In Tzummarum en omgeving was hij agent van het begrafenisfonds en kwam hij elke maand huis aan huis om de penningen te innen en bij overlijden uitbetalen. Deze taak nam hij gedurende vijftig jaar waar en vooral in deze laatste hoedanigheid werd Johannes Rinzes de Beer een alom bekende persoon in het dorp.

Johannes Rinzes was tot op hoge leeftijd een liefhebber van schaatsen en ook leerde hij in 1899 nog fietsen toen hij 50 jaar was. “Verdomd”, zei hij, “wat gaat dat fijn, dat had veel eerder moeten zijn” In 1931 82 jaar oud, ging JR met zijn zoons Rinse en Jakkele op de fiets naar de nieuw te bouwen ‘Afsluitdijk’. Deze nieuwe weg tussen Friesland en Noord-Holland was tevens de afsluiting van de Zuiderzee. Een flinke fietstocht vanuit Tzummarum en terugkomende had hij tegen dokter Noordenbos in Tzummarum gezegd dat de fietstocht hem goed was bevallen maar dat hij beter zonder kinderen had kunnen fietsen want die klaagden maar over moeheid, `Och ja it bliuwe altied nog jonges moat jou rekkenje`

JR was ook een familieman die met vrouw en kinderen nooit de Sinterklaasavond oversloeg.

Ook een bekend verhaal uit de tijd toen JR nog beurtschipper was en een marskramer, die brillen verkocht, met hem meevoer. De man vertelde trots dat hij aan een “ijdel oud wijf” een bril had verkocht met vensterglas. Pake kwam later thuis, vertelde zijn kleindochter, en vermoedde het al, het ijdele oude wijf bleek zijn echtgenote te zijn.

In oktober 1919 kocht de 70-jarige JR een huis in het centrum van Tzummarum gelegen vlak over het bruggetje links op de weg naar Minnertsga. Deze nu gerestaureerde vrijstaande lage woning stond er nog tijdens mijn bezoek aan Tzummarum in 2006.

Johannes Rinzes stierf in 1944 te Tzummarum op 95-jarige leeftijd. Zijn echtgenote Boukje Weidema was 86 jaar geworden en overleed op oudejaarsavond van het jaar 1933. De kinderen van Johannes Rinzes de Beer en Boukje Weidema.

De oudste was Rinze Johannes (1869-1962). Deze oudste broer van pake Jakkele is altijd in Tzummarum blijven wonen, maar verbleef de laatste jaren van zijn leven in een verzorgingshuis in Noord Bergum. Rinze was een kleine bouwboer, aardappelhandelaar en boekhouder en eigenaar van een mooi vrijstaand huis omgeven door een flink stuk eigen grond even buiten Tzummarum rechts van de weg naar Minnertsga. De weg was toen aan weerszijden beplant met bomen die later door de iepziekte moesten verdwijnen. Aan de voorkant had het huis een mooie wat stijf gemeubileerde opkamer, die alleen ´s zondags werd gebruikt als de familie of een notabel op bezoek kwam. Anders zat men in de ruime woonkeuken aan de achterkant. Hier stond een grote kooi met papegaai die de bezoekers met schelle geluiden welkom heette. Rinse was gehuwd met Jaaike Ennema, die hij in 1896 had gehuwd (Jaaike mei it papegaaike) . Het echtpaar had geen kinderen maar wel een aangenomen dochter uit België. In oktober 1914 aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren de eerste zevenhonderd Belgische vluchtelingen met de trein in Leeuwarden aangekomen. Later volgden nog eens drieentwintighonderd vluchtelingen die voor het grootste deel in de provincie onderdak vonden. Een van hen was het Belgische meisje Kate die liefdevol werd opgenomen in het huis van Rinze en Jaaike. Rinze overleed in Noordbergum in april 1962 op 92 jarige leeftijd en werd begraven op het kerkhof van de NH kerk te Tzummarum, waar ook Jaaike was begraven die in augustus 1940 was overleden.

Twee jaar na de geboorte van Rinze Johannes werd Grietje Johannes geboren in 1871. In de familie was ze bekend als ´muoike Kieke´. Grietje was getrouwd met Maarten Rijpstra en ze kregen een kind met de naam Klaas. Klaas emigreerde in 1920 naar Amerika met zijn neef Johannes op een vrachtboot vanuit Antwerpen. Enige jaren later emigreerden ook Grietje en Maarten naar Amerika, maar het huwelijk van muoike Kieke hield niet stand en zij kwam alleen terug naar Tzummarum waar zij in 1954 op 82 jarige leeftijd overleed. Klaas Rijpstra en zijn familie woonde tijdens het overlijden van hun moeder in Chicago Illinois.