DE STAMBOOM VAN PAKE JAKKELE JOHANNES DE BEER ( 1873-1953)

IN NOORD - FRIESLAND SINDS 1754

GERLOF TEAKELE DE BEER huwde 15 oktober 1754 met Gryttie Rinzes Molenaar. Geboortedatum en overlijden van Gerlof Teakle is onbekend. Zijn echtgenote Gryttie werd 76 jaar (1731-1807). Uit dit huwelijk werd in 1762 geboren:

RINZE GERLOFS DE BEER, wiens kinderen als tweede voornaam die van de vader kregen.

Rinze Gerlofs was landbouwer van beroep en woonde in Finkum en Minnertsga. Hij trouwde in 1783 op 21 jarige leeftijd in het gemeentehuis van Hallum ( gemeente Ferwerderadeel) met zijn nicht Antje Rinzes de Beer. Antje werd geboren in 1777 maar het jaar van overlijden is niet bekend. Rinze Gerlofs overleed in 1818 op 56-jarige leeftijd. Rinze en Antje kregen te Finkum zeven kinderen Rinske Rinzes, Gerlof R. (1785-1863), RINZE RINZES (1787-1867), Grietje R. (1791-1874), Trijntje R. (1794-1865), Marijke R. (1795-1867), Aafke R. (1796-1874).

RINZE RINZES DE BEER trouwde twee keer en was woonachtig in Minnertsga en Tzummarum. In 1813 op 26-jarige leeftijd huwde hij met de 19-jarige Froukje Simons de Haan in het gemeentehuis van Tzum. Uit dit eerste huwelijk werden 11 kinderen geboren: Antje Rinzes (1814-1845), Tjitske R. (1816-1817), Tjitske R. (1818-1896), Rinske R. (1820-1824), Gerlof R. (1822-1876), de tweeling Rinske R(overleden) en Grietje R. (1824-1845), Simon R. (1826-1904), Rinske R. (1829 en na 16 dagen overleden) en Rinze R. (1832-1900). Froukje Simons de Haan overleed in 1835, 43 jaar oud tijdens de bevalling van haar 11de kind. Het kind kwam levenloos ter wereld en was van het mannelijk geslacht.

In 1837 trouwde Rinze Rinzes voor de tweede keer met de 25-jarige Tetje Simons de Haan (1812-1887), een 20 jaar jongere zuster van Froukje. Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen voort: Gerrit R. (1838-1839), Gerrit R. (1839-1919), Klaas R. (1842-1908), Teakele R.

(1844- ), Antje R. (1847-1917) , JOHANNES RINZES (1849-1944) en Pieter R. (1856-1872) De kinderen uit dit tweede huwelijk werden allen in Tzummarum geboren. Johannes Rinzes werd geboren toen zijn vader 62 jaar was en deze was 69 toen Pieter Rinzes het licht zag, maar deze laatste werd niet ouder dan 16 jaar.

Rinze Rinzes was geboren in Finkum, een dorp ten noorden van Leeuwarden, maar verhuisde later naar het meer welvarende dorp Tzummarum waar hij op 80 jarige leeftijd overleed. Zijn tweede vrouw Tetje Simons de Haan bleef 19 jaar weduwe en stierf op 75 jarige leeftijd ook in Tzummarum. Beiden werden begraven op het kerkhof van de Nederl. Herv. Kerk aldaar.

Rinze Rinzes was boer in Tzummarum. Zijn boerderij was de middelste van drie boerderiijen op een rij ten noorden van Tzummarum op een verhoogde stuk grond.. Rinze Rinzes was volgens de overlevering een rijzige man die te paard zijn stukken land bezocht. Zijn tweede vrouw Tetje mende graag zelf de tilbury en zoon Johannes herinnerde zich dat hij graag met zijn moeder een ritje maakte naar Sint Annaparochie waar ook een de Beer woonde. Ook ging ze in de winter met een mand eieren op de schaats naar Franeker.

JOHANNES RINZES DEBEER, zijn zoon en het op een na laatste kind uit het tweede huwelijk van vader Rinze trouwde in 1869 op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Boukje Weidema. Zij was geboren in Zweins en was de dochter van een caféhouder in Franeker. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, Rinze Johannes (1869-1962), Grietje J. (1871-1954), JAKKELE JOHANNES (1873-1953), Pieter J. (1875-1946), Fedde J. (1877-1963), Gerrit J. (1884-1963), Tjerk J. (1886-1953).

JOHANNES RINZES was in Tzummarum een vertrouwde bekende dorpsgenoot die een groot aantal maatschappelijke functies vervulde en tot op hoge leeftijd een arbeidzaam leven heeft gehad. Vanaf de lagere school tot zijn 16de jaar was hij werkzaam bij de boer en daarna een viertal jaren molenaarsknecht op de koren en pelmolen in Tzummarum. Op 20-jarige leeftijd werd hij beurtschipper op Leeuwarden, Harlingen en Franeker steeds vanuit Tzummarum en dat gedurende 28 jaar. Waarschijnlijk heeft hij de kasteleinsdochter Boukje op een van zijn reizen in Franeker leren kennen.