PARENTEEL VAN RUURD DOUWES WEIDEMA

1 Ruurd Douwes Weidema is geboren omstreeks 1670 in .. Ruurd is overleden. Ruurd trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 29 november 1691 in Hantum (Dongeradeel) [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1643-1710, Inventarisnr.: DTB 752] met Maeyke (Marijke - Maria) Feddes. Maeyke is overleden.
Kinderen van Ruurd en Maeyke:
1 Ave (Aafke) Weidema [1.1], geboren in 1695 in Hantum, Westdongeradeel [bron: Collectie (DTBL)Herv. gem. Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen, doop 1643-1710 Inventarisnr. : DTB 752].
Zij is gedoopt op donderdag 24 maart 1695 in Hantum,Westdongeradeel.
Ave is overleden op zaterdag 5 oktober 1743 in Workum, Idsegahuizen, 47 of 48 jaar oud.
2 Fedde Ruurds Weidema, geboren in 1707 in Hantum, Westdongeradeel. Volgt 1.2.
1.2 Fedde Ruurds Weidema is geboren in 1707 in Hantum, Westdongeradeel [bron: Collectie (DTBL) Herv. gem. Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen, doop 1643-1710 Inventarisnr. : DTB 752], zoon van Ruurd Douwes Weidema (zie 1) en Maeyke (Marijke - Maria) Feddes.
Hij is gedoopt op zondag 27 februari 1707 in Hantum, Westdongeradeel.
Fedde is overleden in september 1779 in Pingjum, Wonseradeel, 71 of 72 jaar oud.
Fedde trouwde in Holwerd met Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds, nadat zij op vrijdag 4 januari 1732 in Holwerd in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd 1656-1811 Inventarisnr.: DTB 757].
Zij is geboren in 1710 in Holwerd, Westdongeradeel, dochter van Sjoert Jakles en Sibbeltje Martens.
Zij is gedoopt op zondag 20 mei 1731 in Holwerd, Blija [bron: Lidmatenboek Westdongeradeel, 1731].
Zij is overleden in 1781 in Pingium, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Fedde en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds:
1 Sibbeltje Feddes Weidema, geboren in Pingjum, Wonseradeel. Volgt 1.2.1.
2 Maike Feddes Weidema. Volgt 1.2.2.
3 Janke Feddes Weidema, geboren in Pingjum, Wonseradeel. Volgt 1.2.3.
4 Ruurd Feddes Weidema, geboren in 1739 in Blija, Ferwerderadeel. Volgt 1.2.4.
5 Foekje Feddes Weidema, geboren in 1741 in Blija, Ferwerderadeel. Volgt 1.2.5.
6 Jakle Feddes Weidema, geboren in 1750 in Makkum, Wonseradeel. Volgt 1.2.6.
1.2.1 Sibbeltje Feddes Weidema is geboren in Pingjum, Wonseradeel, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2) en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds.
Sibbeltje is overleden in oktober 1779 in Arum, Wonseradeel.
Sibbeltje trouwde op zondag 2 juni 1771 in Schettens [bron: D.M. Bouma-Grou] met Jarich Pieters Bruinsma, 22 jaar oud.
Jarich is geboren op dinsdag 22 oktober 1748 in Schettens, Wonseradeel.
Jarich is overleden op vrijdag 7 maart 1817 in Bolsward, 68 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1817 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Jarich trouwde later op zondag 2 juni 1771 in Schettens met Hesseltje Scholtes Takoma- (1741-1816).
Beroep:
Boer
1.2.2 Maike Feddes Weidema, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2) en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds. Maike is overleden op donderdag 19 maart 1807 in Arum, Wonseradeel.
Zij is begraven in Pingjum, Wonseradeel.
Maike trouwde op zondag 9 mei 1756 in Wonseradeel [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Witmarsum 1683-1811] met Reinder Jans Thymstra.
Reinder is een zoon van Jan Reyners Thymstra. Reinder is overleden op dinsdag 28 mei 1799 in Pingium.
Hij is begraven in Pingium.
Kinderen van Maike en Reinder:
1 Fedde Reinders Thymstra [1.2.2.1], geboren in 1762 in Witmarsum. Fedde is overleden.
2 Sibbeltje Thymstra [1.2.2.2], geboren op vrijdag 7 oktober 1774 in Witmarsum, Wonseradeel [bron: Doopsgez. gem. Witmarsum, geboorten 1750-1811].
Sibbeltje is overleden.
1.2.3 Janke Feddes Weidema is geboren in Pingjum, Wonseradeel, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2) en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds.
Janke is overleden.
Janke trouwde op zondag 14 mei 1775 in Witmarsum [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)-Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum 1746-1811] met Reyner Sjoerds.
Reyner is overleden.
1.2.4 Ruurd Feddes Weidema is geboren in 1739 in Blija, Ferwerderadeel, zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2) en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds.
Ruurd is overleden op woensdag 13 juli 1814 in Bolsward, 74 of 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1814, Bolsward, Pagina B23].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 juli 1814 [bron: Overlijdensregister 1814, Bolsward, Pagina B23].
Beroep:
van 1763 tot 1800 Veehouder te Exmorra, Wonseradeel
Ruurd:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 16 mei 1762 in Pingjum met Grietje Scholtes (Scheltes), ongeveer 16 jaar oud.
Grietje is geboren omstreeks 1746 in Pingjum [bron: Stamboom Ype Ypes (waaronder van der Meulen) » Grietje Scheltes], dochter van Jans Scholtes (Scheltes) en Jetske Pijtters.
Grietje is overleden in 1768 in Sneek, ongeveer 22 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Zij is begraven op maandag 5 december 1768 in Sneek [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op zondag 13 april 1783 in Exmorra, Wonseradeel met (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma), 23 of 24 jaar oud.
(Ypkje) is geboren in 1759 in Wons.
(Ypkje) is overleden op zaterdag 4 april 1812 in Arum, 52 of 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1812 Arum, Wonseradeel, Pagina B6].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 5 april 1812 [bron: Overlijdensregister 1812 Arum, Wonseradeel, Pagina B6].
Beroep:
Vroedvrouw Kinderen van Ruurd en Grietje:
1 Tettje Ruirds Weidema [1.2.4.1]. Tettje is overleden op zaterdag 29 februari 1812 in Kornwerd.
2 Fedde Ruurds Weidema, geboren in 1767 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.
Kinderen van Ruurd en (Ypkje):
3 Bakke (Makke)(Baukje) Ruurds Weidema, geboren op zondag 7 december 1783 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.3.
4 Martien(Martzen) Ruurds Weidema, geboren op vrijdag 14 januari 1785 in Wons, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.4.
5 Jetske Ruurds Weidema, geboren op vrijdag 5 mei 1786 in Koudum, Hemelumer Oldeferd. Volgt 1.2.4.5.
6 Johantje (Johanna) Ruurds Weidema, geboren op donderdag 5 maart 1789 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.6.
7 Otte (Otto) Ruurds Weidema [1.2.4.7], geboren op donderdag 16 juni 1791 in Bolsward.
Otte is overleden op zaterdag 27 februari 1813 in Brest, 21 jaar oud. Otte bleef ongehuwd.
8 Jackle Ruurds Weidema, geboren op donderdag 6 juni 1793 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.
9 Janke Ruurds Weidema, geboren op maandag 5 oktober 1795 in Koudum. Volgt 1.2.4.9.
10 Sibbeltje Ruurds Weidema, geboren op zaterdag 2 februari 1799 in Koudum, Hemelumer Oldeferd. Volgt 1.2.4.10.
1.2.4.2 Fedde Ruurds Weidema is geboren in 1767 in Exmorra, Wonseradeel, zoon van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en Grietje Scholtes (Scheltes).
Fedde is overleden op woensdag 8 februari 1815 in Exmorra,(Tjerkwerd) Wonseradeel, 47 of 48 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1815 Tjerkwerd, Wonseradeel, Pagina B4].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1815 [bron: Overlijdensregister 1815 Tjerkwerd, Wonseradeel, Pagina B4]. Fedde: trouwde, 18 of 19 jaar oud, op maandag 5 juni 1786 in Exmorra, Wonseradeel [bron: (DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Exmorra Allingawier 1748-1811 Inventarisnr.: DTB 801] met Janneke Tjerks, 19 of 20 jaar oud.
Janneke is geboren in 1766 in Exmorra, Wonseradeel. Janneke is overleden vóór 1797 in ???, ten hoogste 31 jaar oud.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op zondag 7 mei 1797 in Bolsward met Lolkje Annes Heystra (Westra), 24 of 25 jaar oud.
Lolkje is geboren in 1772 in Wons, dochter van Anne Eeuwes en Jicke Pytters. Lolkje is overleden op woensdag 19 januari 1848 in Franekeradeel, 75 of 76 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1848.
Kinderen van Fedde en Janneke:
1 Ruurd Feddes Weidema, geboren op vrijdag 25 mei 1787 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.1.
2 Tjerk Feddes Weidema [1.2.4.2.2], geboren op zaterdag 26 september 1789 in Exmorra, Bolsward.
Tjerk is overleden op zaterdag 24 september 1859 in Exmorra, Wonseradeel, 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1859, Wonseradeel, Pagina B61].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 september 1859 [bron: Overlijdensregister 1859, Wonseradeel, Pagina B61]. Tjerk bleef ongehuwd.
Beroep:
Koemelker 3 Douwe Feddes Weidema [1.2.4.2.3], geboren op zaterdag 25 februari 1792 in Bolsward.
Douwe is overleden op maandag 23 augustus 1847 in Wonseradeel, 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1847, Wonseradeel, Pagina B47].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1847 [bron: Overlijdensregister 1847, Wonseradeel, Pagina B47]. Douwe bleef ongehuwd.
4 Grietje (Grate) Feddes Weidema [1.2.4.2.4], geboren op donderdag 16 januari 1794 in Bolsward. Grietje is overleden in 1797 in Bolsward, 2 of 3 jaar oud.
Grietje bleef ongehuwd.
Kinderen van Fedde en Lolkje:
5 Jikke (Yeke) Feddes Weidema, geboren op zaterdag 8 oktober 1796 in Exmorra. Volgt 1.2.4.2.5.
6 Grietje Feddes Weidema, geboren op maandag 20 februari 1797 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.6.
7 Anne Feddes Weidema, geboren op vrijdag 14 augustus 1801 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.7.
8 Janneke Feddes Weidema, geboren in 1804 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.8.
9 Jeltje Feddes Weidema, geboren op zaterdag 16 december 1809 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.9.
10 Jakkele Feddes Weidema, geboren op woensdag 21 februari 1810 in Exmorra, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.10.
11 Fedde Feddes Weidema, geboren op dinsdag 4 april 1815 in Tjerkwerd, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.11.
1.2.4.2.1 Ruurd Feddes Weidema is geboren op vrijdag 25 mei 1787 in Bolsward, zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Janneke Tjerks.
Ruurd is overleden op zondag 10 maart 1867 in Bolsward, 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1867, Bolsward, Pagina B5].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 maart 1867 [bron: Overlijdensregister 1867, Bolsward, Pagina B5].
Ruurd trouwde, 23 jaar oud, op zondag 2 december 1810 in Bolsward [bron: DTBL trouwregister Herv. Gem. Tjerkwerd Dedgum 1679-1810] met Geertje Huites Beswerda (Betswerda), 20 of 21 jaar oud.
Geertje is geboren in 1789 in Workum, dochter van Hoite Oetzes Beswerda (Betswerda) en Doutje Lolkes.
Geertje is overleden op woensdag 27 juli 1853 in Wonseradeel, 63 of 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1853, Wonseradeel, Pagina B26].
Kinderen van Ruurd en Geertje:
1 Fedde Ruurds Weidema [1.2.4.2.1.1], geboren op vrijdag 25 juni 1813 in Workum.
Fedde is overleden op maandag 28 juni 1813 in Workum, 3 dagen oud [bron: Overlijdensregister 1813, Workum, Aktenummer A42].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1813 [bron: Overlijdensregister 1813, Workum, Aktenummer A42].
Fedde bleef ongehuwd.
2 Fedde Ruurds Weidema, geboren op maandag 20 februari 1815 in Workum. Volgt 1.2.4.2.1.2.
3 Gatske Ruurds Weidema, geboren op zondag 1 maart 1818 in Workum. Volgt 1.2.4.2.1.3.
4 Huite Ruurds Weidema [1.2.4.2.1.4], geboren op donderdag 28 september 1820 in Workum [bron: Geboorteregister 1820, Workum, Aktenummer A87].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 september 1820 [bron: Geboorteregister 1820, Workum, Aktenummer A87].
Huite is overleden op donderdag 28 maart 1822 in Workum, 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1822, Workum, Aktenummer A15].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 maart 1822 [bron: Overlijdensregister 1822, Workum, Aktenummer A15]. Huite bleef ongehuwd.
5 Janneke Ruurds Weidema, geboren op dinsdag 25 maart 1823 in Workum. Volgt 1.2.4.2.1.5.
6 Huite Ruurds Weidema, geboren op vrijdag 16 maart 1827 in Wonseradeel/Burgwerd. Volgt 1.2.4.2.1.6.
1.2.4.2.1.2 Fedde Ruurds Weidema is geboren op maandag 20 februari 1815 in Workum [bron: Geboorteregister 1815, Workum, Aktenummer A17], zoon van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.1) en Geertje Huites Beswerda (Betswerda).
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 februari 1815 [bron: Geboorteregister 1815, Workum, Aktenummer A17].
Fedde is overleden op maandag 3 juni 1878 in Arnhem, 63 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Fedde trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 7 juni 1848 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort184836] met Ida Cornelia Veenendaal, 34 jaar oud.
Ida is geboren op dinsdag 13 juli 1813 in Amersfoort, dochter van Harmanus Veenendaal en Antonia Lambregt.
Ida is overleden op maandag 18 november 1901 in Arnhem, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 november 1901.
Kinderen van Fedde en Ida:
1 Tonia Feddes Weidema [1.2.4.2.1.2.1], geboren op woensdag 19 maart 1845 in Amersfoort [bron: Burgerlijke stand Amersfoort1845103].
Tonia is overleden op vrijdag 21 maart 1845 in Amersfoort, 2 dagen oud [bron: Burgerlijke stand Amersfoort184593]. Tonia bleef ongehuwd.
2 Ruud Feddes Weidema, geboren op zondag 8 november 1846 in Amersfoort. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.
3 Hermanus Weidema, geboren op donderdag 18 januari 1849 in Amersfoort. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.
4 Johannes Weidema, geboren op donderdag 18 januari 1849 in Amersfoort. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.
5 Geertruida Weidema [1.2.4.2.1.2.5], geboren op vrijdag 11 april 1851 in Amersfoort [bron: Amersfoort1864122].
Geertruida is overleden op maandag 11 april 1864 in Amersfoort, 13 jaar oud [bron: Amersfoort1864122].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1864 [bron: Overlijdensakte, Aktenummer: 122].
Geertruida bleef ongehuwd.
6 Allegonda Weidema [1.2.4.2.1.2.6], geboren op donderdag 10 maart 1853 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort185394]. Allegonda is overleden op woensdag 30 maart 1853 in Amersfoort, 20 dagen oud [bron: Bronverwijzing Amersfoort1853112].
Allegonda bleef ongehuwd.
7 Allegonda Weidema, geboren op vrijdag 24 augustus 1855 in Amersfoort. Volgt 1.2.4.2.1.2.7.
8 Antonie Weidema [1.2.4.2.1.2.8], geboren op dinsdag 21 september 1858 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort1858305].
Antonie is overleden op woensdag 26 april 1865 in Nijkerk, 6 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1865. Antonie bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.2.2 Ruud Feddes Weidema is geboren op zondag 8 november 1846 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort1846307], zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.2) en Ida Cornelia Veenendaal.
Ruud is overleden op zondag 10 december 1916 in Arnhem, 70 jaar oud [bron: geldersarchief; Toegangnr: 0207, Inventarisnr: 8067].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1916.
Beroep:
Koetsier
Ruud trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 9 juli 1873 in Arnhem met Johanna Christina Berndsen, ongeveer 30 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1843 in Arnhem, dochter van Johannes Berndsen en Johanna Christina Evers.
Johanna is overleden op vrijdag 7 april 1916 in Arnhem, ongeveer 73 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 april 1916.
Kinderen van Ruud en Johanna:
1 Feddes Ruud Weidema, geboren op vrijdag 4 december 1874 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.1.
2 Johan Weidema, geboren op maandag 23 april 1877 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.2.
3 Johanna Christina Weidema [1.2.4.2.1.2.2.3], geboren op woensdag 15 oktober 1879 in Arnhem.
Johanna is overleden.
4 Wilhelm Weidema [1.2.4.2.1.2.2.4], geboren op woensdag 1 maart 1882 in Arnhem.
Wilhelm is overleden op zaterdag 5 januari 1884 in Arnhem, 1 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1884. Wilhelm bleef ongehuwd.
5 Wilhelmina Weidema [1.2.4.2.1.2.2.5], geboren op dinsdag 14 april 1885 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Wilhelmina is overleden.
1.2.4.2.1.2.2.1 Feddes Ruud Weidema is geboren op vrijdag 4 december 1874 in Arnhem, zoon van Ruud Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.2) en Johanna Christina Berndsen.
Feddes is overleden op vrijdag 26 december 1947 in Arnhem, 73 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer/meubelmaker
Feddes trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 november 1896 in Arnehm met Maria Elisabeth Trausel, 23 of 24 jaar oud.
Maria is geboren in 1872 in Arnhem. Maria is overleden.
Kinderen van Feddes en Maria:
1 Hendrikus Johannus Weidema [1.2.4.2.1.2.2.1.1], geboren op zaterdag 10 april 1897 in Arnhem.
Hendrikus is overleden.
2 Johannes Wilhelmus Weidema [1.2.4.2.1.2.2.1.2], geboren op maandag 4 september 1899 in Arnhem.
Johannes is overleden.
3 Feddes Ruud Weidema [1.2.4.2.1.2.2.1.3], geboren op dinsdag 30 juli 1901 in Arnhem.
Feddes is overleden.
4 Wilhelmus Antonius Weidema [1.2.4.2.1.2.2.1.4], geboren op zondag 12 april 1908 in Arnhem [bron: Burgerlijke Stand Gelderland (I) Toegangsnummer 0207 Inventarisnummer: 31014].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 april 1908.
Wilhelmus is overleden op maandag 23 maart 1925 in Arnhem, 16 jaar oud [bron: Gelders Archief].
Wilhelmus bleef ongehuwd.
Beroep:
Winkelbediende
1.2.4.2.1.2.2.2 Johan Weidema is geboren op maandag 23 april 1877 in Arnhem, zoon van Ruud Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.2) en Johanna Christina Berndsen.
Johan is overleden.
Beroep:
Modelmaker/IJzersmederij
Johan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 november 1902 in Renkum [bron: Gelders Archief, Toegang 0207 Inventarisnummer 7894] met Grada Hesseling (Hesfeling), 24 jaar oud.
Grada is geboren op donderdag 21 februari 1878 in Renkum (Oosterbeek). Grada is overleden.
Kinderen van Johan en Grada:
1 Johan Frederik Weidema, geboren op donderdag 10 september 1903 in Alkmaar. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.2.1.
2 Hendrikus Wilhelmus Weidema, geboren op zaterdag 18 augustus 1906 in Alkmaar. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.2.2.
3 Gerardus Johannes Weidema, geboren op zaterdag 10 december 1910 in Alkmaar. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.2.3.
1.2.4.2.1.2.2.2.1 Johan Frederik Weidema is geboren op donderdag 10 september 1903 in Alkmaar, zoon van Johan Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.2.2) en Grada Hesseling (Hesfeling).
Johan is overleden op zondag 10 januari 1999 in Utrecht, 95 jaar oud.
Hij is begraven op donderdag 14 januari 1999 in Utrecht (R.K. begr.pl. St. Barbara). Johan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1929 in Utrecht met Margaretha Catharina Roetman, 26 jaar oud.
Margaretha is geboren op zaterdag 13 juni 1903 in Hellevoetsluis, dochter van Everhardus Roetman en Maria Cornelia van der Klaauw.
Margaretha is overleden op zaterdag 28 december 1974 in Utrecht, 71 jaar oud.
Zij is begraven in St. Barbara - Utrecht.
Kinderen van Johan en Margaretha:
1 Johan Everhardus Weidema [1.2.4.2.1.2.2.2.1.1], geboren op zaterdag 28 maart 1931 in Utrecht.
Johan is overleden op vrijdag 7 september 2007 in Ede Gld., 76 jaar oud.
Beroep:
hoofdwerktuigkundige bij Shell Tankers.
2 Maria Cornelia Weidema [1.2.4.2.1.2.2.2.1.2], geboren op vrijdag 12 januari 1934 in Utrecht.
Maria is overleden op donderdag 11 november 2004 in Zeist, 70 jaar oud [bron: Mail D. Weidema 30-12-2011].
Zij is gecremeerd in Zeist.
3 Grada Weidema, geboren op zaterdag 24 juli 1937 in Utrecht. Volgt 1.2.4.2.1.2.2.2.1.3.
1.2.4.2.1.2.2.2.1.3 Grada Weidema is geboren op zaterdag 24 juli 1937 in Utrecht, dochter van Johan Frederik Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.2.2.1) en Margaretha Catharina Roetman.
Grada is overleden, 58 jaar oud.
Zij is gecremeerd op donderdag 25 januari 1996 in Utrecht [bron: email D. Weidema 30-12-2011].
Grada trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1967 in Utrecht [bron: email D. Weidema 30-12-2011] met Hendrikus Marinus Hilderink, 38 jaar oud.
Hendrikus is geboren op zondag 16 juni 1929.
Hendrikus is overleden op donderdag 25 januari 1996 in Utrecht, 66 jaar oud.
Hij is gecremeerd in Utrecht.
1.2.4.2.1.2.2.2.2 Hendrikus Wilhelmus Weidema is geboren op zaterdag 18 augustus 1906 in Alkmaar, zoon van Johan Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.2.2) en Grada Hesseling (Hesfeling).
Hendrikus is overleden op donderdag 8 november 1979 in Utrecht, 73 jaar oud.
Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 22 juni 1932 in Utrecht [bron: CBG] met Catharina Theodora Lancee, 22 jaar oud.
Catharina is geboren op vrijdag 10 september 1909 in Utrecht. Catharina is overleden in 2000, 90 of 91 jaar oud.
Kind van Hendrikus en Catharina:
1 Johannes Gerardus Weidema [1.2.4.2.1.2.2.2.2.1], geboren op donderdag 6 april 1939 in Utrecht.
Johannes is overleden in augustus 1997, 58 jaar oud.
1.2.4.2.1.2.2.2.3 Gerardus Johannes Weidema is geboren op zaterdag 10 december 1910 in Alkmaar, zoon van Johan Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.2.2) en Grada Hesseling (Hesfeling).
Gerardus is overleden op woensdag 5 juni 2002 in Mill, 91 jaar oud.
Gerardus trouwde met Nelly van den Boogaard.
Nelly is geboren op donderdag 10 augustus 1911. Nelly is overleden op vrijdag 19 april 1996 in Mill, 84 jaar oud.
Zij is begraven in Mill.
1.2.4.2.1.2.3 Hermanus Weidema is geboren op donderdag 18 januari 1849 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort184926], zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.2) en Ida Cornelia Veenendaal.
Hermanus is overleden op donderdag 2 mei 1940 in Arnhem, 91 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 mei 1940 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Tuinman/Bloemist
Hermanus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27 juli 1876 in Rheden met Karollina Caro, 26 of 27 jaar oud.
Karollina is geboren in 1849 in Velp. Karollina is overleden.
Kinderen van Hermanus en Karollina:
1 Fedde Weidema, geboren op donderdag 17 augustus 1876 in Velp (Rheden). Volgt 1.2.4.2.1.2.3.1.
2 Hendrika Weidema [1.2.4.2.1.2.3.2], geboren op woensdag 24 oktober 1877 in Arnhem [bron: Burgerlijke Stand Gelderland (I)].
Hendrika is overleden op maandag 12 januari 1925 in Arnhem, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 januari 1925.
3 Karollina Hermanus Weidema, geboren op vrijdag 5 maart 1880 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.3. 4 Ida Cornelia Weidema [1.2.4.2.1.2.3.4], geboren op zondag 28 augustus 1881 in Arnhem [bron: Gelders Archief].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 augustus 1881 [bron: 0207 Burgerlijke Stand Gelderland (I)].
Ida is overleden vóór 1886, ten hoogste 5 jaar oud.
Ida bleef ongehuwd.
5 Clasina Hermina Weidema [1.2.4.2.1.2.3.5], geboren op dinsdag 24 oktober 1882 in Arnhem.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 oktober 1882 [bron: Gelders Archief].
Clasina is overleden op de 3e van een onbekende maand in 1883 in Arnhem, 0 of 1 jaar oud [bron: Gelders Archief].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1883 [bron: Gelders Archief].
6 Clasina Hermina Weidema, geboren in 1883 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.6.
7 Hermanus Weidema [1.2.4.2.1.2.3.7], geboren op donderdag 25 oktober 1883 in Arnhem.
Hermanus is overleden op zaterdag 27 oktober 1883 in Arnhem, 2 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1883. Hermanus bleef ongehuwd.
8 Hermanus Weidema, geboren op maandag 24 november 1884 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.8.
9 Ida Cornelia Weidema, geboren op maandag 18 januari 1886 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.9.
1.2.4.2.1.2.3.1 Fedde Weidema is geboren op donderdag 17 augustus 1876 in Velp (Rheden), zoon van Hermanus Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3) en Karollina Caro. Fedde is overleden op zondag 3 augustus 1952 in Arnhem, 75 jaar oud [bron: Gelders Archief. Toegangsnr. 0207 Inventarisnr.: 10010].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 4 augustus 1952. Hij is begraven in Begraafplaats Moscowa.
Beroep:
Bloemist
Fedde: trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 25 oktober 1906 in Amsterdam met Sieuwke Petronella Hogeveen, 23 of 24 jaar oud.
Sieuwke is geboren in 1882 in Uithuizen, dochter van Lieuwe Hogeveen en Jitske Posthumus.
Sieuwke is overleden op zondag 16 april 1916 in Arnhem, 33 of 34 jaar oud [bron: Gerlers Archief].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 april 1916 [bron: 0207 Burgerlijke Stand Gelderland (I) Aktenummer 325].
trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 1 juni 1920 in Zwolle met Fijkje Egbertina de Ronde, 33 jaar oud.
Fijkje is geboren op maandag 18 oktober 1886 in Venlo [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg], dochter van Leendert de Ronde en Afke Glastra.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1886 [bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg].
Fijkje is overleden op zondag 14 februari 1954 in Utrecht, 67 jaar oud [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Zij is begraven in Moscowa - Arnhem [bron: www.online-begraafplaatsen.nl].
Kinderen van Fedde en Sieuwke:
1 Hermanus Lieuwe Jacobus Weidema, geboren op maandag 19 april 1909 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.1.1.
2 Lieuwe Jacobus Weidema [1.2.4.2.1.2.3.1.2], geboren op zaterdag 4 mei 1912 in Arnhem [bron: Gerlders Archief]. Lieuwe is overleden.
1.2.4.2.1.2.3.1.1 Hermanus Lieuwe Jacobus Weidema is geboren op maandag 19 april 1909 in Arnhem [bron: Burgelijke Stand Gelderland (I).
Toegangsnummer 0207. Inventarisnummer: 31015], zoon van Fedde Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3.1) en Sieuwke Petronella Hogeveen. Hermanus is overleden.
Beroep:
chemicus
Hermanus trouwde met Anna Maria Oosterman. Anna is overleden.
Kind van Hermanus en Anna:
1 Johannes Fedde Bernardus Weidema [1.2.4.2.1.2.3.1.1.1], geboren in oktober 1943 in Velp (Rheden).
Johannes is overleden op dinsdag 25 januari 1944 in Velp (Rheden), 3 maanden oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1944 [bron: Burgerlijke stand - Overlijden].
Johannes bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.2.3.3 Karollina Hermanus Weidema is geboren op vrijdag 5 maart 1880 in Arnhem, dochter van Hermanus Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3) en Karollina Caro.
Karollina is overleden op zaterdag 26 mei 1973 in Den Haag, 93 jaar oud.
Karollina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 april 1905 in Arnhem met Jurjen Kornelis de Boer, 26 jaar oud.
Jurjen is geboren op vrijdag 28 maart 1879 in Dokkum, zoon van Kornelis Siebes de Boer en Dirkje Jurjens Notting.
Jurjen is overleden op donderdag 11 november 1915 in Den Haag, 36 jaar oud [bron: Geneanet Stamboom Kees de Boer].
Kinderen van Karollina en Jurjen:
1 Cornelis Hermanus de Boer, geboren op zaterdag 9 juni 1906 in Bussum. Volgt 1.2.4.2.1.2.3.3.1.
2 Karollina Dirkje Hendrika de Boer [1.2.4.2.1.2.3.3.2], geboren op donderdag 18 juni 1908 in Hilversum [bron: Collectie en datum uitgave De Bussumsche Courant 20/6/1908]. Karollina is overleden.
1.2.4.2.1.2.3.3.1 Cornelis Hermanus de Boer is geboren op zaterdag 9 juni 1906 in Bussum [bron: Collectie en datum uitgave De Bussumsche Courant 6/6/1906], zoon van Jurjen Kornelis de Boer en Karollina Hermanus Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3.3).
Cornelis is overleden op woensdag 6 januari 1999 in Den Haag, 92 jaar oud.
Beroep:
leeraar middelbaar onderwijs [bron: http://www.kornelisdeboer.nl/parenteel/parenteel.html]
Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1938 in Den Haag met Allegonda Hendriks Ricken, 29 jaar oud.
Allegonda is geboren op donderdag 13 augustus 1908 in Arnhem. Allegonda is overleden.
1.2.4.2.1.2.3.6 Clasina Hermina Weidema is geboren in 1883 in Arnhem, dochter van Hermanus Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3) en Karollina Caro.
Clasina is overleden.
Clasina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Johannes Hermanus Kramer, 24 of 25 jaar oud.
Johannes is geboren in 1881 in Arnhem. Johannes is overleden.
Kind van Clasina en Johannes:
1 Karollina Margritha Kramer [1.2.4.2.1.2.3.6.1], geboren op woensdag 12 januari 1910 in Arnhem.
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1910 [bron: Gelders Archief].
Karollina is overleden.
1.2.4.2.1.2.3.8 Hermanus Weidema is geboren op maandag 24 november 1884 in Arnhem, zoon van Hermanus Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3) en Karollina Caro.
Hermanus is overleden.
Hermanus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 mei 1912 in Zeist [bron: Huwelijksakte Zeist Nr.28] met Anna Maria Helena Fickweiler, 29 jaar oud.
Anna is geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Zeist, dochter van Ernst Friedrich A. Fickweiler en Jantje Schuurman.
Anna is overleden.
1.2.4.2.1.2.3.9 Ida Cornelia Weidema is geboren op maandag 18 januari 1886 in Arnhem, dochter van Hermanus Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.3) en Karollina Caro.
Ida is overleden op zondag 15 september 1968 in Los Angeles, California, 82 jaar oud [bron: http://www.thewiesefamily.net/familygroup.php?familyID=F337&tree=WieseFam].
Ida trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1910 in Arnhem met Berend Unk, 33 jaar oud.
Berend is geboren op maandag 12 maart 1877 in Rheden.
Berend is overleden op maandag 15 augustus 1949 in Los Angeles, California, 72 jaar oud [bron: http://www.thewiesefamily.net/familygroup.php?familyID=F337&tree=WieseFam].
Kinderen van Ida en Berend:
1 Ida Cornelia Geertruida Karrolina Unk [1.2.4.2.1.2.3.9.1], geboren op zondag 25 september 1910 in Arnhem.
Ida is overleden.
2 Berend Hermanus Unk [1.2.4.2.1.2.3.9.2], geboren op dinsdag 28 november 1911 in Arnhem [bron: Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke Stand Gelderland (I) Inventarisnummer: 31017].
Berend is overleden op maandag 20 januari 2003 in Pomona, Los Angeles, Callifornia, 91 jaar oud [bron: http://www.thewiesefamily.net/familygroup.php?familyID=F337&tree=WieseFam].
1.2.4.2.1.2.4 Johannes Weidema is geboren op donderdag 18 januari 1849 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort184927], zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.2) en Ida Cornelia Veenendaal.
Johannes is overleden op woensdag 27 februari 1924 in (Velp) Rheden, 75 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 februari 1924.
Beroep:
Tuinknecht/Bloemist [bron: Gelders Archief]
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1873 in Rheden met Trijntje Waijboer, ongeveer 12 jaar oud.
Trijntje is geboren omstreeks 1861 in Wormerveer, dochter van Arend Waijboer en Pietertje Gorter.
Trijntje is overleden op vrijdag 25 november 1904 in Arnhem, ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Tedde (Fedde) Weidema, geboren op donderdag 13 november 1873 in Rheden. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.1.
2 Arend Weidema, geboren in 1876 in Rheden. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.2.
3 Johannes Weidema, geboren op donderdag 1 augustus 1878 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.3.
4 Pietertje Weidema, geboren op maandag 25 oktober 1880 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.4.
5 Cornelis Weidema, geboren op maandag 22 oktober 1883 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.5.
6 Trijntje Weidema, geboren op woensdag 3 februari 1886 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.6.
7 Hermina Weidema, geboren op donderdag 3 januari 1889 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.7.
1.2.4.2.1.2.4.1 Tedde (Fedde) Weidema is geboren op donderdag 13 november 1873 in Rheden, zoon van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Tedde is overleden op maandag 20 maart 1944 in Rheden, 70 jaar oud [bron: Burgerlijke stand - Overlijden].
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1944 [bron: Burgerlijke stand - Overlijden].
Beroep:
Bloemist
Tedde trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 mei 1899 in Arnhem met Jansje van Elburg, 23 jaar oud.
Jansje is geboren op maandag 29 november 1875 in Doesburg.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 november 1875 [bron: Gelders Archief].
Jansje is overleden op vrijdag 13 september 1963 in Rheden, 87 jaar oud.
Kind van Tedde en Jansje:
1 Johannes Weidema, geboren op vrijdag 23 februari 1900 in Rheden. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.1.1.
1.2.4.2.1.2.4.1.1 Johannes Weidema is geboren op vrijdag 23 februari 1900 in Rheden, zoon van Tedde (Fedde) Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4.1) en Jansje van Elburg.
Johannes is overleden op woensdag 30 april 1980 in Rheden, 80 jaar oud.
Beroep:
Rijksambtenaar/Palmenkweker [bron: C.B.G.]
Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 7 september 1927 in Rotterdam [bron: CBG] met Johanna Baard, 21 of 22 jaar oud.
(2) De scheiding werd geregistreerd op maandag 17 juni 1957 in Rheden [bron: CBG]. Johanna is geboren in 1905 in Rotterdam. Johanna is overleden.
(3) trouwde, 60 jaar oud, op zaterdag 30 juli 1960 in Rheden [bron: CBG] met Martha Kooi, 50 jaar oud.
(4) Martha is geboren op zaterdag 11 september 1909 in Groningen. Martha is overleden.
Kind van Johannes en Johanna:
1 Johanna Weidema, geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Schiedam. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.1.1.1.
1.2.4.2.1.2.4.1.1.1 Johanna Weidema is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Schiedam, dochter van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4.1.1) en Johanna Baard.
Johanna trouwde, 9 maanden oud, op vrijdag 10 januari 1930 [bron: CBG] met H. Carigola????.
1.2.4.2.1.2.4.2 Arend Weidema is geboren in 1876 in Rheden, zoon van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Arend is overleden.
Beroep:
Machinedrijver, Spoorwegbeambte
Arend trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 23 augustus 1899 in Arnhem met Johanna Elisabeth den Hartog, 27 of 28 jaar oud.
Johanna is geboren in 1871 in Bemmel, dochter van Berend den Hartog en Wilhelmina Everdina van Wees.
Johanna is overleden.
Kinderen van Arend en Johanna:
1 Johannes Wilhelmus Weidema, geboren op zondag 10 juni 1900 in Utrecht. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.2.1.
2 Berend Reindert Weidema, geboren op dinsdag 3 september 1901 in Utrecht. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.2.2.
1.2.4.2.1.2.4.2.1 Johannes Wilhelmus Weidema is geboren op zondag 10 juni 1900 in Utrecht [bron: Geboorteakte Gemeente Utrecht.
Aktenummer 1518], zoon van Arend Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4.2) en Johanna Elisabeth den Hartog.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1900 [bron: Geboorteakte Gemeente Utrecht.
Aktenummer 1518]. Johannes is overleden.
Beroep:
leerling machinist, spoorwegbeambte
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 juni 1921 in Rheden met Bertha Hendrika van Raaij, 20 of 21 jaar oud.
Bertha is geboren in 1900 in Almelo-Stad, dochter van Hendrik van Raaij en Jantje Nab. Bertha is overleden.
Kinderen van Johannes en Bertha:
1 Johanna Elisabeth Weidema [1.2.4.2.1.2.4.2.1.1], geboren op zondag 23 oktober 1921 in Arnhem. Johanna is overleden op woensdag 26 oktober 1921 in Arnhem, 3 dagen oud.
Johanna bleef ongehuwd.
2 Jantje Weidema [1.2.4.2.1.2.4.2.1.2], geboren in 1925 in Arnhem.
Jantje is overleden op donderdag 18 augustus 1927 in Arnhem, 1 of 2 jaar oud.
Jantje bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.2.4.2.2 Berend Reindert Weidema is geboren op dinsdag 3 september 1901 in Utrecht [bron: Geboorteakte Gemeente Utrecht.
Aktenummer 2262 Inventarisnr.: 149], zoon van Arend Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4.2) en Johanna Elisabeth den Hartog.
Berend is overleden op woensdag 5 februari 1986 in Rheden, 84 jaar oud.
Beroep:
Huisknecht
Berend trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 oktober 1922 in Rheden met Hermina Gerritsen, 19 of 20 jaar oud.
De scheiding werd geregistreerd op woensdag 22 april 1981 in Rheden.
Hermina is geboren in 1902 in Velp, dochter van Taco Gerritsen en Alida Johanna Jeronimus.
Hermina is overleden.
1.2.4.2.1.2.4.3 Johannes Weidema is geboren op donderdag 1 augustus 1878 in Arnhem, zoon van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Johannes is overleden op zondag 21 november 1948 in Arnhem, 70 jaar oud.
Hij is begraven in Moscowa - Arnhem.
Beroep:
Tuinman
Johannes trouwde met Mina Wingelaar. Mina is geboren op woensdag 19 januari 1881 in Kamerik, dochter van Bastiaan Wingelaar en Jansje van Wageningen.
Mina is overleden op maandag 27 mei 1963 in Arnhem, 82 jaar oud. Zij is begraven in Moscowa - Arnhem [bron: www.online begraafplaatsen.nl].
Kinderen van Johannes en Mina:
1 Johannes Weidema, geboren op woensdag 17 juni 1903 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.3.1.
2 Marinus Weidema [1.2.4.2.1.2.4.3.2], geboren op donderdag 11 mei 1905 in Arnhem [bron: Burgerlijke Stand Gelderland (I) Toegangsnummer 0207. Inventarisnummer: 31011].
Marinus is overleden op woensdag 1 april 1908 in Arnhem, 2 jaar oud [bron: Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 8070].
Marinus bleef ongehuwd.
3 Jansje Weidema [1.2.4.2.1.2.4.3.3], geboren op vrijdag 29 juni 1906 in Arnhem. Jansje is overleden.
4 Marinus Weidema [1.2.4.2.1.2.4.3.4], geboren op maandag 27 maart 1911 in Arnhem [bron: Burgerlijke Stand Gelderland (I) Toegangsnummer: 0207 Inventarisnummer: 31017]. Marinus is overleden.
1.2.4.2.1.2.4.3.1 Johannes Weidema is geboren op woensdag 17 juni 1903 in Arnhem [bron: Burgelijke Stand Gelderland (I). Toegangsnummer 0207. Inventarisnummer: 11009], zoon van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4.3) en Mina Wingelaar.
Johannes is overleden op donderdag 3 juli 1975 in Arnhem, 72 jaar oud.
Beroep:
Machinebankwerker [bron: CBG]
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 juni 1930 in Arnhem [bron: CBG] met Geertruida Wilhelmina Rutten, 26 jaar oud.
Geertruida is geboren op zondag 17 april 1904 in Arnhem. Geertruida is overleden.
1.2.4.2.1.2.4.4 Pietertje Weidema is geboren op maandag 25 oktober 1880 in Arnhem, dochter van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Pietertje is overleden.
Pietertje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 27 november 1907 in Arnhem met Wouter Waijboer, 29 of 30 jaar oud.
Wouter is geboren in 1877 in Wormerveer, zoon van Wouter Waijboer en Trijntje Groot. Wouter is overleden.
Beroep:
Kleermaker [bron: Gelders Archief]
1.2.4.2.1.2.4.5 Cornelis Weidema is geboren op maandag 22 oktober 1883 in Arnhem, zoon van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Cornelis is overleden.
Beroep:
Smid
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 mei 1909 in Arnhem met Gerhardina Moskie, 21 of 22 jaar oud.
Gerhardina is geboren in 1887 in Kampen, dochter van Arend Harm Moskie en Hermina Vos.
Gerhardina is overleden.
Kind van Cornelis en Gerhardina:
1 Johannes Weidema, geboren op woensdag 12 juli 1911 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.4.5.1.
1.2.4.2.1.2.4.5.1 Johannes Weidema is geboren op woensdag 12 juli 1911 in Arnhem, zoon van Cornelis Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4.5) en Gerhardina Moskie.
Johannes is overleden op zaterdag 7 juli 1990 in Arnhem, 78 jaar oud.
Beroep:
Smid [bron: Gelders Archief]
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 12 juli 1939 in Arnhem [bron: CBG] met Wendelena Berendina Arberts, 24 jaar oud.
De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 12 december 1989 in Arnhem [bron: CBG].
Wendelena is geboren op woensdag 19 augustus 1914 in Scherpenzeel.
Kind van Johannes en Wendelena:
1 NN Weidema [1.2.4.2.1.2.4.5.1.1], levenloos geboren kind, geboren op zondag 13 juli 1947 in Arnhem.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1947 [bron: Gelders Archief]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 juli 1947 [bron: Gelders Archief].
NN bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.2.4.6 Trijntje Weidema is geboren op woensdag 3 februari 1886 in Arnhem [bron: Gelders Archief], dochter van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1886 [bron: Gelders Archief].
Trijntje is overleden.
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1909 in Arnhem met Antonie Klaassen, 22 of 23 jaar oud.
Antonie is geboren in 1886 in Rheden, zoon van Hendrik Jan Klaassen en Gerritje Lucassen.
Antonie is overleden op zondag 28 januari 1945 in Rheden, 58 of 59 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1945.
Beroep:
Timmerman
1.2.4.2.1.2.4.7 Hermina Weidema is geboren op donderdag 3 januari 1889 in Arnhem [bron: Gelders Archief], dochter van Johannes Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.4) en Trijntje Waijboer.
Hermina is overleden. Hermina trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 11 december 1918 in Arnhem met Theodorus Johannes Neervoort, 26 of 27 jaar oud. Theodorus is geboren in 1891 in Arnehm, zoon van Evert Neervoort en Gerharda Hermina Lankkamp. Theodorus is overleden.
1.2.4.2.1.2.7 Allegonda Weidema is geboren op vrijdag 24 augustus 1855 in Amersfoort [bron: Bronverwijzing Amersfoort1855259], dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.2) en Ida Cornelia Veenendaal.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 24 augustus 1855. Allegonda is overleden op vrijdag 26 augustus 1910 in Arnhem, 55 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 augustus 1910. Allegonda trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 9 maart 1878 in Renkum [bron: Parenteel van Willem Tijssen] met Evert Willemsen, 22 of 23 jaar oud.
Evert is geboren in 1855 in Oosterbeek [bron: Gelders Archief].
Evert is overleden op donderdag 23 februari 1922 in Arnhem, 66 of 67 jaar oud.
Kinderen van Allegonda en Evert:
1 Geertruida Willemsen, geboren op woensdag 16 april 1879 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.7.1.
2 Fedde Willemsen [1.2.4.2.1.2.7.2], geboren op dinsdag 19 oktober 1880 in Arnhem. Fedde is overleden op donderdag 21 oktober 1880 in Arnhem, 2 dagen oud [bron: Gelders Archief].
3 Fedde Willemsen [1.2.4.2.1.2.7.3], geboren op zondag 5 februari 1882 in Arnhem.
Fedde is overleden.
4 Geertje Ida Cornelia Willemsen, geboren op woensdag 2 mei 1883 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.7.4.
5 Ida Cornelia Willemsen [1.2.4.2.1.2.7.5], geboren op donderdag 12 maart 1885 in Arnhem.
Ida is overleden op zondag 29 november 1885 in Arnhem, 8 maanden oud. Ida bleef ongehuwd.
6 Martinus Willemsen [1.2.4.2.1.2.7.6], geboren op maandag 9 juli 1888 in Arnhem. Martinus is overleden.
7 Allegonda Willemsen, geboren op dinsdag 23 juli 1895 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.1.2.7.7.
1.2.4.2.1.2.7.1 Geertruida Willemsen is geboren op woensdag 16 april 1879 in Arnhem, dochter van Evert Willemsen en Allegonda Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.7). Geertruida is overleden.
Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 februari 1906 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik Ricken.
Hendrik is overleden.
1.2.4.2.1.2.7.4 Geertje Ida Cornelia Willemsen is geboren op woensdag 2 mei 1883 in Arnhem, dochter van Evert Willemsen en Allegonda Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.7). Geertje is overleden.
Geertje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 9 februari 1913 in Arnhem [bron: Gelders Archief] met Hendrik van den Brand. Hendrik is overleden.
1.2.4.2.1.2.7.7 Allegonda Willemsen is geboren op dinsdag 23 juli 1895 in Arnhem, dochter van Evert Willemsen en Allegonda Weidema (zie 1.2.4.2.1.2.7).
Allegonda is overleden. Allegonda trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1919 in Arnhem [bron: Gerlders Archief] met Gerrit Jan te Winkel.
Gerrit is overleden.
1.2.4.2.1.3 Gatske Ruurds Weidema is geboren op zondag 1 maart 1818 in Workum [bron: Geboorteregister 1818, Workum, Aktenummer A19], dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.1) en Geertje Huites Beswerda (Betswerda).
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 maart 1818 [bron: Geboorteregister 1818, Workum, Aktenummer A19].
Gatske is overleden op zaterdag 5 november 1887 in Wymbritseradeel, 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1887, Wymbritseradeel, Aktenummer A231].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 november 1887 [bron: Overlijdensregister 1887, Wymbritseradeel, Aktenummer A231].
Gatske trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 28 april 1849 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1849, Wonseradeel, Aktenummer 15] met Gerrit Sjoukes Schilstra, 25 of 26 jaar oud.
Gerrit is geboren in 1823 in Hemelum, zoon van Sjouke Ottes Schilstra en Trui Herres. Gerrit is overleden.
1.2.4.2.1.5 Janneke Ruurds Weidema is geboren op dinsdag 25 maart 1823 in Workum, dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.1) en Geertje Huites Beswerda (Betswerda).
Janneke is overleden op maandag 23 november 1891 in Wonseradeel, 68 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, akte nr. 186].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1891 [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, akte nr. 186].
Janneke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1847 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1847, Wonseradeel, Aktenummer 44] met Sytse Rientses Rienstra, 23 jaar oud.
Sytse is geboren op zondag 13 juli 1823 in Hichtum (Wonseradeel). Sytse is overleden op donderdag 1 november 1900 in Wonseradeel, 77 jaar oud.
Kinderen van Janneke en Sytse:
1 Rients Rienstra, geboren op dinsdag 5 september 1848 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.5.1.
2 Geertje Rienstra [1.2.4.2.1.5.2], geboren op dinsdag 12 maart 1850 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1850, Wonseradeel, Pagina B34]. Geertje is overleden op vrijdag 23 februari 1923, 72 jaar oud.
3 Ruurd Rienstra [1.2.4.2.1.5.3], geboren op maandag 25 augustus 1851 in Wonseradeel. Ruurd is overleden op donderdag 22 april 1926, 74 jaar oud.
4 Hinke Rienstra [1.2.4.2.1.5.4], geboren op dinsdag 9 augustus 1853 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1853, Wonseradeel, Pagina B105]. Hinke is overleden op dinsdag 5 juni 1855 in Wonseradeel, 1 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, 1855]. Hinke bleef ongehuwd.
5 N.N. Rienstra [1.2.4.2.1.5.5], geboren op zaterdag 17 november 1855 in Wonseradeel.
N.N. is overleden op zaterdag 17 november 1855 in Wonseradeel, geen dag oud [bron: Overlijdensregister 1855, Wonseradeel, Pagina B69/1-13].
N.N. bleef ongehuwd.
6 Hinke Rienstra [1.2.4.2.1.5.6], geboren op woensdag 8 april 1857 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1857, Wonseradeel, Pagina B65].
Hinke is overleden op zondag 21 juli 1872, 15 jaar oud.
7 N.N. Rienstra [1.2.4.2.1.5.7], geboren op vrijdag 17 februari 1860 in Wonseradeel.
N.N. is overleden op vrijdag 17 februari 1860 in Wonseradeel, geen dag oud [bron: Overlijdensregister 1860, Wonseradeel, Pagina B15].
N.N. bleef ongehuwd.
8 Gatske Ruurds Rienstra [1.2.4.2.1.5.8], geboren op donderdag 14 maart 1861 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1861, Wonseradeel, Aktenummer A91].
Gatske is overleden op donderdag 4 april 1861 in Wonseradeel, 21 dagen oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, 1861, blad nr. 21].
Gatske bleef ongehuwd.
9 Douwe Rienstra [1.2.4.2.1.5.9], geboren op dinsdag 27 mei 1862 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1862, Wonseradeel, Aktenummer A173].
Douwe is overleden op dinsdag 13 juni 1893, 31 jaar oud.
10 Huite Rienstra [1.2.4.2.1.5.10], geboren op woensdag 11 november 1863 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1863, Wonseradeel, Pagina B90].
Huite is overleden op zondag 5 januari 1873 in Wonseradeel, 9 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] .
Huite bleef ongehuwd.
11 Gatske Rienstra [1.2.4.2.1.5.11], geboren op maandag 4 december 1865 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1865, Wonseradeel, Pagina B114/1-14].
Gatske is overleden op zondag 13 september 1868 in Wonseradeel, 2 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, 1868, blad nr. 53].
Gatske bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.5.1 Rients Rienstra is geboren op dinsdag 5 september 1848 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1848, Wonseradeel, Pagina B88], zoon van Sytse Rientses Rienstra en Janneke Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.5).
Rients is overleden op donderdag 14 september 1882 in Wonseradeel, 34 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 september 1882 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Rients trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1878 in Franekeradeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Willemina van der Zee, 26 of 27 jaar oud.
Willemina is geboren in 1851 in Achlum. Willemina is overleden op dinsdag 9 juni 1914 in Wonseradeel, 62 of 63 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11 juni 1914 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
1.2.4.2.1.6 Huite Ruurds Weidema is geboren op vrijdag 16 maart 1827 in Wonseradeel/Burgwerd [bron: Geboorteregister 1827, Wonseradeel, Aktenummer A83], zoon van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.1) en Geertje Huites Beswerda (Betswerda).
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 maart 1827 [bron: Geboorteregister 1827, Wonseradeel, Aktenummer A83].
Huite is overleden op woensdag 1 april 1914 in Schettens, 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1914, Wonseradeel, Aktenummer A49].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1914 [bron: Overlijdensregister 1914, Wonseradeel, Aktenummer A49].
Beroep:
Landbouwer, veehouder, koemelker [bron: www.andrebuwalda.nl]
Huite trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1849 in Wonseradeel [bron: Huwelijksakte Wonseradeel, 1849 akte nr. 65] met Maaike Harmens Stremler, 17 jaar oud.
Maaike is geboren op woensdag 15 juni 1831 in Schettens, dochter van Harmen Bokkes Stremler en Geertje Wypkes de Boer.
Maaike is overleden op dinsdag 18 augustus 1914 in Marssum, 83 jaar oud.
Kinderen van Huite en Maaike:
1 Geertje Weidema, geboren op maandag 24 juni 1850 in Schettens, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.6.1.
2 Harmen Huites Weidema, geboren op zaterdag 29 mei 1852 in Schettens (Wonseradeel). Volgt 1.2.4.2.1.6.2.
3 Ruurd Weidema, geboren op vrijdag 1 mei 1863 in Schettens, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.
4 Wypkjen Weidema, geboren op woensdag 19 april 1865 in Schettens, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.6.4.
1.2.4.2.1.6.1 Geertje Weidema is geboren op maandag 24 juni 1850 in Schettens, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1850, Wonseradeel, Pagina B88], dochter van Huite Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.6) en Maaike Harmens Stremler.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1850 [bron: Geboorteregister 1850, Wonseradeel, Pagina B88].
Geertje is overleden op zondag 21 maart 1875 in Bolsward, 24 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1875, Bolsward, Aktenummer A37].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1875 [bron: Overlijdensregister 1875, Bolsward, Aktenummer A37].
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1872 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1872, Wonseradeel, Aktenummer 70] met Dirk van Ketel, 27 jaar oud.
Dirk is geboren op vrijdag 4 oktober 1844 in Nijland, zoon van Sybren Foppes van Ketel en Sybrig Dirks Oppedijk.
Dirk is overleden op vrijdag 18 juli 1924 in Nijland, 79 jaar oud.
Beroepen:
Boerenknecht
(Bij huwelijk is hij wolverver en timmerknecht.)
Kind van Geertje en Dirk: 1 Maaike van Ketel [1.2.4.2.1.6.1.1], geboren op woensdag 17 februari 1875 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1875, Bolsward, Aktenummer A40].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1875 [bron: Geboorteregister 1875, Bolsward, Aktenummer A40]. Maaike is overleden op woensdag 10 maart 1875 in Bolsward, 21 dagen oud [bron: Overlijdensregister 1875, Bolsward, Aktenummer A29].
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 maart 1875 [bron: Overlijdensregister 1875, Bolsward, Aktenummer A29].
Maaike bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.6.2 Harmen Huites Weidema is geboren op zaterdag 29 mei 1852 in Schettens (Wonseradeel) [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum], zoon van Huite Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.6) en Maaike Harmens Stremler.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 juni 1852 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Harmen is overleden op donderdag 4 februari 1932 in Schettens (Wonseradeel), 79 jaar oud.
Harmen trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1883 in Baarderadeel [bron: Huwelijksregister 1883, Baarderadeel, Aktenummer 14] met Aaltje Jans van Dijk, 21 jaar oud.
Aaltje is geboren op zaterdag 25 mei 1861 in Weidum.
Aaltje is overleden op dinsdag 16 juni 1936 in Schettens, 75 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Aaltje:
1 Geertje Weidema, geboren op dinsdag 7 juli 1885 in Wonseradeel, Schettens. Volgt 1.2.4.2.1.6.2.1.
2 Jan Weidema [1.2.4.2.1.6.2.2], geboren op dinsdag 14 december 1886 in Wonseradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1886 [bron: Geboorteregister 1886, Wonseradeel, Aktenummer A389].
Jan is overleden op woensdag 13 april 1887 in Wonseradeel, 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1887, Wonseradeel, Aktenummer A71].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 15 april 1887 [bron: Overlijdensregister 1887, Wonseradeel, Aktenummer A71]. Jan bleef ongehuwd.
3 Tjitske Weidema, geboren op donderdag 5 januari 1888 in Schettens, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.6.2.3. 4 Maaike Weidema [1.2.4.2.1.6.2.4], geboren op maandag 23 september 1889 in Wonseradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 september 1889 [bron: Geboorteregister 1889, Wonseradeel, Aktenummer A290]. Maaike is overleden. Maaike bleef ongehuwd.
5 Jan Weidema [1.2.4.2.1.6.2.5], geboren op woensdag 9 november 1892 in Wonseradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1892 [bron: Geboorteregister 1892, Wonseradeel, Aktenummer A349].
Jan is overleden op dinsdag 15 november 1892 in Wonseradeel, 6 dagen oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 november 1892 [bron: Overlijdensregister 1892, Wonseradeel, Aktenummer A178]. Jan bleef ongehuwd.
6 Jan Weidema, geboren op zondag 3 september 1893 in Wonseradeel, Schettens. Volgt 1.2.4.2.1.6.2.6.
1.2.4.2.1.6.2.1 Geertje Weidema is geboren op dinsdag 7 juli 1885 in Wonseradeel, Schettens, dochter van Harmen Huites Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.2) en Aaltje Jans van Dijk.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 7 juli 1885 [bron: Geboorteregister 1885, Wonseradeel, Aktenummer A220].
Geertje is overleden. Geertje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1909 in Wonseradeel met Booyen Molenaar, 23 of 24 jaar oud.
Booyen is geboren in 1885 in Arum, zoon van Johannes Molenaar en Lijsbeth Tolsma. Booyen is overleden.
1.2.4.2.1.6.2.3 Tjitske Weidema is geboren op donderdag 5 januari 1888 in Schettens, Wonseradeel, dochter van Harmen Huites Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.2) en Aaltje Jans van Dijk.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 januari 1888 [bron: Geboorteregister 1888, Wonseradeel, Aktenummer A6].
Tjitske is overleden.
Tjitske bleef ongehuwd.
Kind van Tjitske uit onbekende relatie: 1 N.N. Weidema [1.2.4.2.1.6.2.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op zondag 15 augustus 1920 in Arum, Wonseradeel [bron: Overlijdensregister 1920, Wonseradeel, Aktenummer A103].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1920 [bron: Overlijdensregister 1920, Wonseradeel, Aktenummer A103].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1920 [bron: Overlijdensregister 1920, Wonseradeel, Aktenummer A103].
N.N. bleef ongehuwd.
1.2.4.2.1.6.2.6 Jan Weidema is geboren op zondag 3 september 1893 in Wonseradeel, Schettens, zoon van Harmen Huites Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.2) en Aaltje Jans van Dijk.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 september 1893 [bron: Geboorteregister 1893, Wonseradeel, Aktenummer A276].
Jan is overleden op vrijdag 2 juni 1978 in Arnhem, 84 jaar oud.
Beroep:
(Huisknecht, congiërge)
Jan trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 9 februari 1927 in Arnhem met Wilhelmina Hendrika Wolters, 33 jaar oud.
Wilhelmina is geboren op vrijdag 29 december 1893 in Arnhem.
Wilhelmina is overleden op zaterdag 14 augustus 1976 in Arnhem, 82 jaar oud.
1.2.4.2.1.6.3 Ruurd Weidema is geboren op vrijdag 1 mei 1863 in Schettens, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1863, Wonseradeel, Pagina B38], zoon van Huite Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.6) en Maaike Harmens Stremler.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 mei 1863 [bron: Geboorteregister 1863, Wonseradeel, Pagina B38].
Ruurd is overleden op zaterdag 1 maart 1919 om 06:00 in Marssum, Menaldumadeel, 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1919, Menaldumadeel, Aktenummer A41].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 maart 1919 [bron: Overlijdensregister 1919, Menaldumadeel, Aktenummer A41].
Beroep:
Vrachtrijder/Veehouder
Ruurd: trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1885, Wonseradeel, Aktenummer 25] met Trijntje Feenstra, 21 jaar oud.
Trijntje is geboren op zondag 22 november 1863 in Exmorra, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1863, Wonseradeel, Pagina B93].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 november 1863 [bron: Geboorteregister 1863, Wonseradeel, Pagina B93]. Trijntje is overleden op zaterdag 28 mei 1892 in Schettens, 28 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1892, Wonseradeel, Aktenummer A90]
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 mei 1892 [bron: Overlijdensregister 1892, Wonseradeel, Aktenummer A90].
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1893 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1893, Wonseradeel, Aktenummer 23] met Akke Willems Heeringa, 20 jaar oud.
Akke is geboren op donderdag 14 november 1872 in Schettens [bron: Geboorteregister1872, Wonseradeel, Pagina B90], dochter van Willem Rintjes Heeringa en Idske Broers van Abbema.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15 november 1872 [bron: Geboorteregister 1872, Wonseradeel, Pagina B90].
Akke is overleden.
Akke trouwde later op zaterdag 20 mei 1922 [bron: Huwelijksregister 1922, Leeuwarderadeel, Aktenummer 40] met Suffridus Hiemstra (1867-1938).
Kinderen van Ruurd en Trijntje:
1 Maaike Weidema [1.2.4.2.1.6.3.1], geboren op maandag 11 januari 1886 in Bolsward.
Maaike is overleden op donderdag 19 september 1907 om 23:00 in Achlum, Franekeradeel, 21 jaar oud [bron: Akte].
Maaike bleef ongehuwd.
2 Aafke (Effie) Weidema, geboren op maandag 7 maart 1887 in Schettens, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.2.
3 Ymkje Weidema [1.2.4.2.1.6.3.3], geboren op zaterdag 29 september 1888 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1888, Wonseradeel, Aktenummer A297].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1888 [bron: Geboorteregister 1888, Wonseradeel, Aktenummer A297].
Ymkje is overleden op woensdag 23 juli 1902 in Wonseradeel, 13 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1902, Wonseradeel, Aktenummer A143]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 juli 1902 [bron: Overlijdensregister 1902, Wonseradeel, Aktenummer A143].
Ymkje bleef ongehuwd.
4 Huite (na 1911 Henry) Weidema, geboren op woensdag 9 juli 1890 in Schettens, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.4.
1.2.4.2.1.6.3.2 Aafke (Effie) Weidema is geboren op maandag 7 maart 1887 in Schettens, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1887, Wonseradeel, Aktenummer A85], dochter van Ruurd Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3) en Trijntje Feenstra.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 maart 1887 [bron: Geboorteregister 1887, Wonseradeel, Aktenummer A85].
Aafke is overleden in 1940 in Rock Valley, Iowa, 52 of 53 jaar oud.
Aafke trouwde in Rock Valley, Iowa met Popke (Peter) de Jong (DeYoung). Popke is geboren op donderdag 29 januari 1885 in Franeker [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum], zoon van Ruurd de Jong en Pietje Vlietstra.
Popke is overleden in 1956 in Hawarden, Iowa, 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Aafke en Popke:
1 Rudolph DeYoung [1.2.4.2.1.6.3.2.1], geboren op dinsdag 25 oktober 1910 in Virginia,Uoion Co,. South Dakota.
Rudolph is overleden op dinsdag 18 mei 1971 in Long Beach, Los Angeles, California, 60 jaar oud [bron: California Death Index].
2 Tena DeYoung, geboren op woensdag 11 juni 1913 in Sioux City, Iowa. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.2.2.
3 Peter J. DeYoung [1.2.4.2.1.6.3.2.3], geboren op dinsdag 25 december 1917 in Garfield, Sioux, Iowa. Peter is overleden in 1949, 31 of 32 jaar oud.
4 Pearl R. DeYoung, geboren in 1920 in Iowa. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.2.4.
5 Mary DeYoung [1.2.4.2.1.6.3.2.5], geboren in 1925 in Iowa.
Mary is overleden.
6 Richard Henry DeYoung [1.2.4.2.1.6.3.2.6], geboren op zaterdag 13 juli 1929 in South Dakota.
Richard is overleden op donderdag 9 september 2010 in Lakewood, Los Angeles, California, 81 jaar oud. Hij is begraven in Riverside National Cemetery, Riverside, CA..
1.2.4.2.1.6.3.2.2 Tena DeYoung is geboren op woensdag 11 juni 1913 in Sioux City, Iowa, dochter van Popke (Peter) de Jong (DeYoung) en Aafke (Effie) Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3.2).
Tena is overleden op vrijdag 22 december 2006 in Hudson, South Dakota, 93 jaar oud.
Tena trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 29 december 1932 in Canton SD met James Sorlie, 21 jaar oud. James is geboren op vrijdag 31 maart 1911 in Hudson, South Dakota, zoon van Oscar Sorlie en Juline Ann Hogstad.
James is overleden op vrijdag 20 december 1974 in Hudson, South Dakota, 63 jaar oud [bron: Sorlie Family Tree op Ancestry].
1.2.4.2.1.6.3.2.4 Pearl R. DeYoung is geboren in 1920 in Iowa, dochter van Popke (Peter) de Jong (DeYoung) en Aafke (Effie) Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3.2).
Pearl is overleden in 1983, 62 of 63 jaar oud. Pearl trouwde met Bernard Faber.
Bernard is geboren in 1915.
Bernard is overleden in 1998, 82 of 83 jaar oud.
1.2.4.2.1.6.3.4 Huite (na 1911 Henry) Weidema is geboren op woensdag 9 juli 1890 in Schettens, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1890, Wonseradeel, Aktenummer A195], zoon van Ruurd Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3) en Trijntje Feenstra.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 juli 1890 [bron: Geboorteregister 1890, Wonseradeel, Aktenummer A195].
Huite is overleden op woensdag 12 augustus 1953 in Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA, 63 jaar oud (oorzaak: Hoge bloeddruk) [bron: Lakeview Cemetery - USGenWeb Archives].
Hij is begraven in Lakeview Cemetery, Silver Creek, Wright County, Minnesota, USA. Huite trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 2 april 1920 in Lincoln Co., South Dakota met Sophia Rozeboom, 17 jaar oud.
Sophia is geboren op maandag 15 september 1902 in Den Haag, dochter van Lambertus (Bert) Rozeboom en Annigje (Anna) Hollander.
Sophia is overleden op vrijdag 21 maart 1969 in Monticello, Wright County, MN, 66 jaar oud.
Zij is begraven in Lakeview Cemetery, Silver Creek, Wright County, Minnesota, USA.
Kinderen van Huite en Sophia:
1 Anna Bertha Weidema, geboren op maandag 10 januari 1921 in Doon, Riverside Twp, Lyon, Iowa. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.4.1.
2 Rudolph Weidema [1.2.4.2.1.6.3.4.2], geboren op donderdag 25 januari 1923 in Alvord, Lyon, Iowa.
Rudolph is overleden op maandag 21 november 1977 in Hennepin, Minnesota, 54 jaar oud.
Hij is begraven in Lakeview Cemetery, Silver Creek, Wright County, Minnesota, USA.
3 Tena (Tina) Weidema, geboren op zondag 4 maart 1923 in Alvord, Lyon, Iowa. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.4.3.
4 Mary Jane Weidema [1.2.4.2.1.6.3.4.4], geboren in april 1925 in Cottonwood? South Dakota.
Mary is overleden op zondag 23 december 1962, 37 jaar oud. Zij is begraven in Near Portland, Oregon.
5 Sophie Lorraine Weidema, geboren op donderdag 17 januari 1929 in Cottonwood, South Dakota. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.4.5.
6 Henry (Hank) Weidema, geboren op vrijdag 6 juli 1934 in Rock Valley, Iowa. Volgt 1.2.4.2.1.6.3.4.6.
7 Thomas Dale Weidema [1.2.4.2.1.6.3.4.7], geboren op maandag 25 november 1940 in Near Anoka, Minnesota.
Thomas is overleden op woensdag 9 juli 2003 in Plymouth, Hennepin, Minnesota, 62 jaar oud [bron: http://www.familysearch.org].
Hij is begraven in Lakevieuw Cemetery, nr. Silver Creek, Minnesota.
1.2.4.2.1.6.3.4.1 Anna Bertha Weidema is geboren op maandag 10 januari 1921 in Doon, Riverside Twp, Lyon, Iowa, dochter van Huite (na 1911 Henry) Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3.4) en Sophia Rozeboom.
Anna is overleden op dinsdag 23 november 2010, 89 jaar oud.
Zij is begraven in Lakevieuw Cemetery, Silver Creek, Mn. Anna:
trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 25 februari 1938 [bron:
http://www.dingmannfuneral.com/obits/obituary.php?id=60102] met Henry Zylstra, 25 of 26 jaar oud.
(1)Henry is geboren in 1912 in mei 1986, 73 of 74 jaar oud.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op zaterdag 12 september 1987 met John Gerret Dalman, 71 jaar oud. John is
geboren op zaterdag 25 december 1915 in Corinna Township, Wright County, MN [bron:
http://familytreemaker.genealogy.com/users/c/a/i/Julie-Caird/PDFGENEO4.pdf].
John is overleden op woensdag 13 oktober 1993 in Silver Creek Twp, Wright County, MN, 77 jaar oud.
Hij is begraven in Dingmann Messina, Maple Lk.
Kind van Anna en Henry:
1 David Leroy Zylstra [1.2.4.2.1.6.3.4.1.1], geboren op zaterdag 21 juli 1951. David is overleden op vrijdag 21 november 2014, 63 jaar oud [bron: Lisa Weidema].
1.2.4.2.1.6.3.4.3 Tena (Tina) Weidema is geboren op zondag 4 maart 1923 in Alvord, Lyon, Iowa, dochter van Huite (na 1911 Henry) Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3.4) en Sophia Rozeboom.
Tena is overleden in november 1982, 59 jaar oud. Zij is begraven in Fort Snelling in St. Paul, Minnesota.
Tena trouwde met Jerome Johnson.
Jerome is overleden.
1.2.4.2.1.6.3.4.5 Sophie Lorraine Weidema is geboren op donderdag 17 januari 1929 in Cottonwood, South Dakota, dochter van Huite (na 1911 Henry) Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3.4) en Sophia Rozeboom.
Sophie is overleden op vrijdag 30 januari 2015 in Monticello, 86 jaar oud. Sophie trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 25 september 1947 in Anoka [bron: http://www.dingmannfuneral.com] met William Alfred DeBoer, 25 jaar oud.
William is geboren op zondag 8 januari 1922 in Pease MN, zoon van William DeBoer en Martha Van De Meer.
William is overleden op donderdag 31 juli 2003 in Silver Creek, Minnesota, 81 jaar oud.
1.2.4.2.1.6.3.4.6 Henry (Hank) Weidema is geboren op vrijdag 6 juli 1934 in Rock Valley, Iowa, zoon van Huite (na 1911 Henry) Weidema (zie 1.2.4.2.1.6.3.4) en Sophia Rozeboom.
Henry is overleden op woensdag 10 september 2014 in Champlin, Hennepin, Minnesota, 80 jaar oud.
Henry trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 april 1959 in Hennepin, Minnesota met Edith A. Cate, 22 jaar oud.
Edith is geboren op donderdag 28 mei 1936 in Vernon Center, MN. Edith is overleden op dinsdag 1 april 2008 in Champlin,Hennepin, Minnesota, 71 jaar oud.
Zij is begraven in Robinsdale, Minnesota.
1.2.4.2.1.6.4 Wypkjen Weidema is geboren op woensdag 19 april 1865 in Schettens, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1865, Wonseradeel, Pagina B39], dochter van Huite Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2.1.6) en Maaike Harmens Stremler.
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 april 1865 [bron: Geboorteregister 1865, Wonseradeel, Pagina B39].
Wypkjen is overleden op zondag 11 juni 1939 in Het Bildt, 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1939, Het Bildt, Aktenummer A50].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juni 1939 [bron: Overlijdensregister 1939, Het Bildt, Aktenummer A50].
Wypkjen trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 4 maart 1893 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1893, Wonseradeel, Aktenummer 8] met Tjitte Hiemstra, 25 jaar oud.
Tjitte is geboren op zaterdag 30 november 1867 in Pingjum. Tjitte is overleden op zaterdag 13 maart 1920 in Franeker, 52 jaar oud.
Kinderen van Wypkjen en Tjitte:
1 Tjerkje Hiemstra [1.2.4.2.1.6.4.1], geboren op vrijdag 17 maart 1893 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1893, Wonseradeel, Aktenummer A74].
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 maart 1893 [bron: Geboorteregister 1893, Wonseradeel, Aktenummer A74].
Tjerkje is overleden.
2 Huite Hiemstra [1.2.4.2.1.6.4.2], geboren op vrijdag 25 mei 1894 in Wonseradeel [bron: eboorte / aangifte 25-05-1894 / 26-05-1894].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1894 [bron: eboorte / aangifte 25-05-1894 / 26-05-1894]. Huite is overleden.
3 Jacob Hiemstra [1.2.4.2.1.6.4.3], geboren op zaterdag 9 november 1895 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1895, Wonseradeel, Aktenummer A288].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 november 1895 [bron: Geboorteregister 1895, Wonseradeel, Aktenummer A288].
Jacob is overleden.
1.2.4.2.5 Jikke (Yeke) Feddes Weidema is geboren op zaterdag 8 oktober 1796 in Exmorra, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Jikke is overleden op zondag 5 november 1826 in Tirns., 30 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1826, Wymbritseradeel, Aktenummer A386].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 november 1826 [bron: Overlijdensregister 1826, Wymbritseradeel, Aktenummer A386].
Jikke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1818 in Wymbritseradeel met Rinze Abes Boomsma, 38 of 39 jaar oud.
Rinze is geboren in 1779 in Sijbrandaburen,Rauwerderhem, zoon van Abe Geerts Boomsma en Getje Rinzes.
Rinze is overleden.
Beroep:
Slager
Kinderen van Jikke en Rinze:
1 Abe Rinzes Boomsma [1.2.4.2.5.1], geboren in 1820 in Wymbritseradeel.
Abe is overleden.
2 Grietje Boomsma [1.2.4.2.5.2], geboren op vrijdag 21 maart 1823 in Wymbritseradeel [bron: Geboorteregister 1823, Wymbritseradeel, Aktenummer A48].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1823 [bron: Geboorteregister 1823, Wymbritseradeel, Aktenummer A48].
Grietje is overleden.
1.2.4.2.6 Grietje Feddes Weidema is geboren op maandag 20 februari 1797 in Exmorra, Wonseradeel, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Zij is gedoopt op maandag 20 februari 1797 in Bolsward.
Grietje is overleden op woensdag 20 februari 1822 in Bolsward, 25 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 februari 1822 [bron: Overlijdensregister 1822, Bolsward, Pagina B4].
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 17 augustus 1817 in Bolsward [bron: Huwelijksregister 1817, Bolsward, Aktenummer 15] met Johannes Frank Van Gorkum, 27 jaar oud.
Johannes is geboren op zondag 21 februari 1790 in Leeuwarden, zoon van Dirk Van Gorkum en Antje Johannes Frank.
Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1790 in Leeuwarden.
Johannes is overleden op vrijdag 13 oktober 1871 in Sneek, 81 jaar oud [bron: overlijden / aangifte 13-10-1871 / 14-10-1871]. Johannes trouwde later op zondag 28 januari 1838 in Sneek [bron: Huwelijksregister 1838, Sneek, Aktenummer 2] met Maria Petronella Henrica Spoor (geb. 1808).
Johannes trouwde later op zondag 25 december 1842 in Sneek [bron: huwelijk 25-12-1842] met Anna Boomsma (geb. 1801).
Beroep:
lintwever
Kinderen van Grietje en Johannes:
1 Dirk Van Gorkum, geboren op maandag 30 november 1818 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.6.1.
2 Fedde Frank Van Gorkum, geboren op maandag 12 maart 1821 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.6.2.
1.2.4.2.6.1 Dirk Van Gorkum is geboren op maandag 30 november 1818 in Bolsward, zoon van Johannes Frank Van Gorkum en Grietje Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.6).
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 2 december 1818 [bron: Geboorteregister 1818, Bolsward, Aktenummer A91].
Dirk is overleden op zaterdag 17 november 1888 in Utrecht, 69 jaar oud. Dirk: (1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20 augustus 1843 in Gorinchem [bron: Regionaal Archief Gorinchem] met Jacoba van Kekem, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op dinsdag 19 oktober 1819 in Ameide [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Jacoba is overleden.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op vrijdag 8 april 1870 in De Rijp [bron: Noord-Hollands Archief] met Maria Catharina van Reenen, 29 of 30 jaar oud. Maria is geboren in 1840 in Hoorn.
Maria is overleden.
1.2.4.2.6.2 Fedde Frank Van Gorkum is geboren op maandag 12 maart 1821 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1821, Bolsward, Aktenummer A26], zoon van Johannes Frank Van Gorkum en Grietje Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.6).
Hij is gedoopt op dinsdag 28 november 1893 in Sneek. Fedde is overleden.
Fedde trouwde, 28 jaar oud, op zondag 11 november 1849 in Sneek met Janna Linting, 33 jaar oud.
Janna is geboren op dinsdag 15 oktober 1816 in Zuider- Drachten (smallingerland).
Janna is overleden op donderdag 8 september 1887 in Sneek, 70 jaar oud.
1.2.4.2.7 Anne Feddes Weidema is geboren op vrijdag 14 augustus 1801 in Bolsward, zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Anne is overleden op vrijdag 16 mei 1856 in Bolsward, 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1856, Bolsward, Pagina B14].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 mei 1856 [bron: Overlijdensregister 1856, Bolsward, Pagina B14].
Anne:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 14 mei 1837 in Bolsward met Antje Gerrits Posthumus, 30 of 31 jaar oud.
Antje is geboren in 1806 in Workum.
Antje is overleden op dinsdag 28 november 1848 in Gaasterland, 41 of 42 jaar oud.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op zondag 26 november 1854 in Bolsward met Houckjen Sytses Rienstra, 52 jaar oud.
Houckjen is geboren op zondag 8 augustus 1802 in Piaam.
Zij is gedoopt op zondag 29 augustus 1802 in Idsegahuizen.
Houckjen is overleden op maandag 24 september 1855 in Bolsward, 53 jaar oud.
Houckjen is weduwe van Haye Sjoerds Mensonides (1792-1849), met wie zij trouwde op donderdag 7 oktober 1819 in Wonseradeel [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Parrega Hieslum Greonterp, 1793 DTB nr: 819, 1744 - 1811].
Kinderen van Anne en Antje:
1 N.N. Weidema [1.2.4.2.7.1], levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 6 februari 1841 in Franeker.
N.N. bleef ongehuwd.
2 Gerritje Weidema, geboren op vrijdag 20 oktober 1843 in Franeker. Volgt 1.2.4.2.7.2.
1.2.4.2.7.2 Gerritje Weidema is geboren op vrijdag 20 oktober 1843 in Franeker [bron: Geboorteregister 1843, Franeker, Pagina B81], dochter van Anne Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.7) en Antje Gerrits Posthumus.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1843 [bron: Geboorteregister 1843, Franeker, Pagina B81].
Gerritje is overleden op vrijdag 22 december 1911 in Wonseradeel, 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1911, Wonseradeel, Aktenummer A143].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 december 1911 [bron: Overlijdensregister 1911, Wonseradeel, Aktenummer A143]
. Gerritje trouwde, 36 jaar oud, op zondag 9 mei 1880 in Bolsward [bron: Huwelijksregister 1880, Bolsward, Aktenummer 7] met Sipke Poortstra, 38 of 39 jaar oud.
Sipke is geboren in 1841 in Pingjum.
Sipke is overleden.
Kinderen van Gerritje en Sipke:
1 Anna Poortstra [1.2.4.2.7.2.1], geboren op zaterdag 19 november 1881 in Wonseradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 20 november 1881 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Anna is overleden.
2 Trijntje Poortstra [1.2.4.2.7.2.2], geboren op vrijdag 25 februari 1887 in Wonseradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1887 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Trijntje is overleden.
1.2.4.2.8 Janneke Feddes Weidema is geboren in 1804 in Exmorra, Wonseradeel, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Janneke is overleden op woensdag 22 februari 1888 in Bolsward, 83 of 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1888, Bolsward, Aktenummer A16].
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 februari 1888 [bron: Overlijdensregister 1888, Bolsward, Aktenummer A16].
Janneke trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zondag 29 mei 1825 in Bolsward [bron: Huwelijksregister 1825, Bolsward, Aktenummer 20] met Jan Hendriks Tuininga, 24 of 25 jaar oud.
Jan is geboren in 1800 in Bolsward.
Jan is overleden op dinsdag 25 januari 1859 in Bolsward25-01-1859, 58 of 59 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1859 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Kinderen van Janneke en Jan:
1 Hendrik Tuininga [1.2.4.2.8.1], geboren op maandag 29 januari 1827 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1827, Bolsward, Aktenummer A9].
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 januari 1827 [bron: Geboorteregister 1827, Bolsward, Aktenummer A9].
Hendrik is overleden op woensdag 9 september 1908 in Bolsward, 81 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 september 1908 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
2 Lolkje Tuininga [1.2.4.2.8.2], geboren op dinsdag 8 februari 1831 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1831, Bolsward, Pagina B8].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 februari 1831 [bron: Geboorteregister 1831, Bolsward, Pagina B8].
Lolkje is overleden op vrijdag 30 november 1877 in Bolsward, 46 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 december 1877 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Lolkje bleef ongehuwd.
3 Aaltje Tuininga [1.2.4.2.8.3], geboren op dinsdag 16 september 1834 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1834, Bolsward, Pagina B45].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 september 1834 [bron: Geboorteregister 1834, Bolsward, Pagina B45].
Aaltje is overleden op vrijdag 14 mei 1909 in Bolsward, 74 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1909 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
4 Fedde Tuininga [1.2.4.2.8.4], geboren op woensdag 6 september 1837 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1837, Bolsward, Pagina B50].
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 september 1837 [bron: Geboorteregister 1837, Bolsward, Pagina B50].
Fedde is overleden op maandag 10 december 1928 in Leeuwarderadeel, 91 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 december 1928 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
5 Freerk Tuininga [1.2.4.2.8.5], geboren op donderdag 28 januari 1841 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1841, Bolsward, Pagina B6].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 januari 1841 [bron: Geboorteregister 1841, Bolsward, Pagina B6].
Freerk is overleden op maandag 11 april 1927 in Uitingeradeel, 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1927, Utingeradeel, Aktenummer A21].
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 april 1927 [bron: Overlijdensregister 1927, Utingeradeel, Aktenummer A21].
6 Anne Tuininga [1.2.4.2.8.6], geboren op zondag 10 maart 1844 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1844, Bolsward, Pagina B19].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 maart 1844 [bron: Geboorteregister 1844, Bolsward, Pagina B19].
Anne is overleden op maandag 11 juni 1855 in Bolsward, 11 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 juni 1855 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Anne bleef ongehuwd.
1.2.4.2.9 Jeltje Feddes Weidema is geboren op zaterdag 16 december 1809 in Exmorra, Wonseradeel, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Jeltje is overleden op zondag 21 december 1873 in Harlingen, 64 jaar oud [bron: Overlijdensakte Harlingen,akte nr. 251].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 december 1873 [bron: Overlijdensakte Harlingen, akte nr. 251].
Jeltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 mei 1832 in Harlingen met Jan Jans van der Woude, 24 of 25 jaar oud.
Jan is geboren in 1807 in Harlingen, zoon van Jan Aedes van der Woude en Trijntje Jans.
Jan is overleden op zondag 18 juni 1854 in Harlingen, 46 of 47 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 juni 1854 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Beroep:
Timmerman
Kinderen van Jeltje en Jan:
1 Trijntje van der Woude, geboren op maandag 17 september 1832 in Harlingen. Volgt 1.2.4.2.9.1.
2 Lolkje van der Woude, geboren op zaterdag 16 november 1833 in Harlingen. Volgt 1.2.4.2.9.2.
3 Janke van der Woude [1.2.4.2.9.3], geboren op maandag 26 februari 1838 in Harlingen.
Janke is overleden.
4 Janna Jans van der Woude [1.2.4.2.9.4], geboren op vrijdag 7 augustus 1840 in Harlingen. Janna is overleden op donderdag 23 september 1841 in Harlingen, 1 jaar oud. Janna bleef ongehuwd.
5 N.N. van der Woude [1.2.4.2.9.5], levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 11 oktober 1843 in Harlingen.
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11 oktober 1843. N.N. bleef ongehuwd.
6 Janna van der Woude [1.2.4.2.9.6], geboren op maandag 24 maart 1845 in Harlingen. Janna is overleden op donderdag 24 augustus 1865 in Harlingen, 20 jaar oud.
7 Fedde van der Woude [1.2.4.2.9.7], geboren op dinsdag 11 maart 1851 in Harlingen. Fedde is overleden.
1.2.4.2.9.1 Trijntje van der Woude is geboren op maandag 17 september 1832 in Harlingen, dochter van Jan Jans van der Woude en Jeltje Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.9).
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 september 1832 [bron: Aktenummer: B 84]. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 26 mei 1864 in Harlingen met Lammert Mulder, 32 of 33 jaar oud.
Lammert is geboren in 1831 in Harlingen.
Lammert is overleden.
1.2.4.2.9.2 Lolkje van der Woude is geboren op zaterdag 16 november 1833 in Harlingen, dochter van Jan Jans van der Woude en Jeltje Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 november 1833 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Lolkje is overleden.
Lolkje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 november 1862 in Harlingen [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Wopke Hoekstra, 29 of 30 jaar oud.
Wopke is geboren in 1832 in Harlingen.
Wopke is overleden.
1.2.4.2.10 Jakkele Feddes Weidema is geboren op woensdag 21 februari 1810 in Exmorra, Wonseradeel, zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Jakkele is overleden op donderdag 14 november 1889 in Franekeradeel, 79 jaar oud [bron: Overlijdensakte Franeker, akte nr. 166].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 november 1889 [bron: Overlijdensakte Franeker, akte nr. 166].
Beroep:
Huisbediende/Veldwachter/omroeper/Cafehouder te Franeker?
Franeker ( bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] Jakkele:
trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1838 in Franekeradeel [bron: Huwelijksregister 1838, Franekeradeel, Aktenummer 16] met Sietske Gabes Boomsma, 25 jaar oud.
Sietske is geboren op donderdag 18 februari 1813 in Bolsward, dochter van Gabe Jarichs Boomsma en Seike Jacobs Visser. Sietske is overleden op zaterdag 17 december 1842 in Franekeradeel, 29 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1843 in Franekeradeel [bron: Huwelijksregister 1843, Franekeradeel, Aktenummer 39/3] met Grietje Lefferts Wiersma, 33 jaar oud.
Grietje is geboren op zaterdag 4 november 1809 in Workum, Nijefurd, dochter van Leffert Taekes Wiersma en Bauk Eelkes Wouters.
Grietje is overleden op maandag 22 juli 1850 in Zweins, Franekeradeel, 40 jaar oud. trouwde, 42 jaar oud, op zondag 29 februari 1852 in Bolsward [bron: Weidema Jakkele bruidegom Bolsward 29-02-1852 huwelijksakte] met Boukje Tjerks Mensonides, 30 jaar oud. Boukje is geboren op zaterdag 28 april 1821 in Baarderadeel, dochter van Tjerk Sjoerds Mensonides en Grietje Lolkes De Groot.
Boukje is overleden op zondag 25 januari 1885 in Bolsward, 63 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 januari 1885 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Kinderen van Jakkele en Sietske:
1 Gabe Jakkeles Weidema, geboren op dinsdag 30 april 1839 in Franekeradeel. Volgt 1.2.4.2.10.1.
2 Lolkje (Loekje) Jakkeles Weidema, geboren op maandag 14 december 1840 in Franekeradeel. Volgt 1.2.4.2.10.2.
Kinderen van Jakkele en Grietje:
3 Fedde Jakkeles Weidema [1.2.4.2.10.3], geboren op zondag 8 december 1844 in Franekeradeel.
Fedde is overleden op woensdag 16 juli 1845 in Franekeradeel, 7 maanden oud.
Fedde bleef ongehuwd.
4 Fedde Jakkeles Weidema, geboren op zondag 11 januari 1846 in Zweins, Franekeradeel. Volgt 1.2.4.2.10.4.
5 Baukje Jakkeles Weidema, geboren op zaterdag 11 maart 1848 in Zweins, Franekeradeel. Volgt 1.2.4.2.10.5.
Kinderen van Jakkele en Boukje:
6 Grietje Jakkeles Weidema [1.2.4.2.10.6], geboren op maandag 16 augustus 1852 in Franekeradeel.
Grietje is overleden op vrijdag 17 augustus 1855 in Tzum - Franekeradeel, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 augustus 1855 [bron: Overlijdensregister 1855, Franekeradeel, Pagina B18].
Grietje bleef ongehuwd.
7 Tjerk Jakkeles Weidema, geboren op vrijdag 27 oktober 1854 in Tzum -Franekeradeel. Volgt 1.2.4.2.10.7.
8 Jan Jakkeles Weidema [1.2.4.2.10.8], geboren op maandag 23 maart 1857 in Franekeradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1857 [bron: Geboorteregister 1857, Franekeradeel, Aktenummer A46].
Jan is overleden op zaterdag 23 januari 1858 in Franekeradeel, 10 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1858, Franekeradeel, Pagina B5].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1858 [bron: Overlijdensregister 1858, Franekeradeel, Pagina B5].
Jan bleef ongehuwd.
9 Jan Jakles Weidema, geboren op zaterdag 26 maart 1859 in Tzummarum, Barradeel. Volgt 1.2.4.2.10.9.
1.2.4.2.10.1 Gabe Jakkeles Weidema is geboren op dinsdag 30 april 1839 in Franekeradeel, zoon van Jakkele Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.10) en Sietske Gabes Boomsma.
Gabe is overleden op zaterdag 17 april 1920 in Het Bildt, 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1920, Het Bildt, Aktenummer A48].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 april 1920 [bron: Overlijdensregister 1920, Het Bildt, Aktenummer A48].
Hij is begraven in St Annaparochie.
Beroep:
Bakker (In 1870 kocht Gabe Jakkeles het pand op het Oosteinde op de hoek van de Warmoesstraat in Het Bildt.
Hij begon hier een bakkerij met winkel. Op 12 mei 1929 verkocht zijn zoon Jakkle het pand aan Jan Dragstra, bakker in Donkerbroek.)
Gabe trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 februari 1867 in Idaarderadeel [bron: Huwelijksregister 1867, Idaarderadeel, Aktenummer 2] met Berber Durks van der Woude, 26 of 27 jaar oud. Berber is geboren in 1840 in Warga.
Berber is overleden op dinsdag 28 oktober 1919 in St Annaparochie, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Gabe en Berber:
1 Durk Weidema [1.2.4.2.10.1.1], geboren op zondag 2 februari 1868 in Het Bildt [bron: Geboorteregister 1868, Het Bildt, Aktenummer A23].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1868 [bron: Geboorteregister 1868, Het Bildt, Aktenummer A23].
Durk is overleden op zaterdag 25 februari 1871 in Het Bildt, 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1871, Het Bildt, Aktenummer A42].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 februari 1871 [bron: Overlijdensregister 1871, Het Bildt, Aktenummer A42].
Durk bleef ongehuwd.
2 Jakkle Weidema [1.2.4.2.10.1.2], geboren op vrijdag 29 oktober 1869 in Het Bildt [bron: Geboorteregister 1869, Het Bildt, Aktenummer A225].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1869 [bron: Geboorteregister 1869, Het Bildt, Aktenummer A225].
Jakkle is overleden op donderdag 16 december 1875 in Het Bildt, 6 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1875, Het Bildt, Aktenummer A241].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 december 1875 [bron: Overlijdensregister 1875, Het Bildt, Aktenummer A241].
Jakkle bleef ongehuwd.
3 Rinske Weidema [1.2.4.2.10.1.3], geboren op dinsdag 5 december 1871 in Het Bildt [bron: Geboorteregister 1871, Het Bildt, Aktenummer A321].
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 6 december 1871 [bron: Geboorteregister 1871, Het Bildt, Aktenummer A321].
Rinske is overleden op vrijdag 30 juni 1944 in Leeuwarden, 72 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 juli 1944 [bron: Overlijdensregister 1944, Leeuwarden, Aktenummer A313]. Rinske bleef ongehuwd.
4 Sytske Weidema, geboren op dinsdag 23 december 1873 in St. Annaparochie (Het Bildt). Volgt 1.2.4.2.10.1.4.
5 Jakkle Weidema, geboren op dinsdag 4 januari 1876 in Het Bildt. Volgt 1.2.4.2.10.1.5. 6 Durk Tjerk Weidema [1.2.4.2.10.1.6], geboren op dinsdag 26 februari 1878 in Het Bildt [bron: Geboorteregister 1878, Het Bildt, Aktenummer A73]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 februari 1878 [bron: Geboorteregister 1878, Het Bildt, Aktenummer A73].
Durk is overleden op zondag 18 mei 1902 in Het Bildt, 24 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1902, Het Bildt, Aktenummer A64].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 mei 1902 [bron: Overlijdensregister 1902, Het Bildt, Aktenummer A64]. Durk bleef ongehuwd.
7 Tjerk Weidema [1.2.4.2.10.1.7], geboren op vrijdag 23 mei 1884 in Het Bildt [bron: Geboorteregister 1884, Het Bildt, Aktenummer A114]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 mei 1884 [bron: Geboorteregister 1884, Het Bildt, Aktenummer A114].
Tjerk is overleden op vrijdag 31 oktober 1884 in Het Bildt, 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1884, Het Bildt, Aktenummer A163].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 november 1884 [bron: Overlijdensregister 1884, Het Bildt, Aktenummer A163].
Tjerk bleef ongehuwd.
1.2.4.2.10.1.4 Sytske Weidema is geboren op dinsdag 23 december 1873 in St. Annaparochie (Het Bildt) [bron: Geboorteregister 1873, Het Bildt, Aktenummer A309], dochter van Gabe Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.1) en Berber Durks van der Woude.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 december 1873 [bron: Geboorteregister 1873, Het Bildt, Aktenummer A309]. Sytske is overleden.
Sytske trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 31 maart 1910 in Het Bildt [bron: Huwelijksregister 1910, Het Bildt, Aktenummer 5] met Paulus Wierdsma, 33 jaar oud.
Paulus is geboren op maandag 22 januari 1877 in Beetgum, Menalduumadeel [bron: Geboorteregister 1877, Menaldumadeel, Aktenummer A24], zoon van Hidde Hiddes Wierdsma en Dieuwke Paulus de Vries.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 24 januari 1877 [bron: Geboorteregister 1877, Menaldumadeel, Aktenummer A24].
Paulus is overleden.
1.2.4.2.10.1.5 Jakkle Weidema is geboren op dinsdag 4 januari 1876 in Het Bildt [bron: Geboorteregister 1876, Het Bildt, Aktenummer A5], zoon van Gabe Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.1) en Berber Durks van der Woude.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1876 [bron: Geboorteregister 1876, Het Bildt, Aktenummer A5].
Jakkle is overleden op maandag 8 mei 1961 in St Annaparochie, 85 jaar oud.
Hij is begraven in St Annaparochie.
Jakkle bleef kinderloos.
Beroep:
Bakker, daarnaast 35 jaar raadslid en actief op sociaal gebied. [bron: www.bildtsdokumintasysintrum.nl] Jakkle trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 mei 1903 in Het Bildt [bron: Huwelijksregister 1903, Het Bildt, Aktenummer 21] met Renske Smits, 24 jaar oud, nadat zij op donderdag 23 april 1903 in St. Annaparochie in ondertrouw zijn gegaan [bron: Leeuwarder Courant 27-04-1903].
Renske is geboren op zaterdag 2 november 1878 in St Annaparochie, dochter van Jietze Smits en Tjitske Kuiken.
Renske is overleden op woensdag 23 april 1947 in St. Annaparochie, 68 jaar oud.
1.2.4.2.10.2 Lolkje (Loekje) Jakkeles Weidema is geboren op maandag 14 december 1840 in Franekeradeel, dochter van Jakkele Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.10) en Sietske Gabes Boomsma.
Lolkje is overleden op zondag 21 november 1915 in Leerdam, 74 jaar oud [bron: Overlijdensakte Leerdam, aktenr. 89].
Lolkje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1866 in Barradeel [bron: Huwelijksregister 1866, Barradeel, Aktenummer 3] met Pieter Sipko Kuypers, 28 jaar oud.
Pieter is geboren op zaterdag 10 februari 1838 in Franeker [bron: Geboorteregister 1838, Franeker, Pagina B11], zoon van Ane Buwalda Kuypers en Jetske Pieters van der Wal.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 februari 1838 [bron: Geboorteregister 1838, Franeker, Pagina B11].
Pieter is overleden.
Kind van Lolkje uit onbekende relatie:
1 Steven Weidema [1.2.4.2.10.2.1], geboren op woensdag 26 februari 1862 in Tzummarum.
Steven is overleden op donderdag 27 februari 1862 in Tzummarum, 1 dag oud. Steven bleef ongehuwd.
Kinderen van Lolkje en Pieter:
2 Jakle Kuypers [1.2.4.2.10.2.2], geboren op vrijdag 22 juni 1866 in Franeker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 juni 1866 [bron: Geboorteregister 1866, Franeker, Aktenummer A123].
Jakle is overleden.
3 Trijntje Kuypers [1.2.4.2.10.2.3], geboren op zondag 23 februari 1868 in Franeker.
Trijntje is overleden op donderdag 17 april 1873 in Franeker, 5 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 april 1873 [bron: Overlijdensregister 1873, Franeker, Aktenummer A71].
Trijntje bleef ongehuwd.
4 Baukje Kuypers [1.2.4.2.10.2.4], geboren op zondag 17 juli 1870 in Franeker.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 juli 1870 [bron: Geboorteregister 1870, Franeker, Aktenummer A135].
Baukje is overleden.
5 Ane Cornelis Kuypers [1.2.4.2.10.2.5], geboren op zondag 23 februari 1873 in Franeker.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1873 [bron: Geboorteregister 1873, Franeker, Aktenummer A52].
Ane is overleden.
6 Trijntje Kuypers [1.2.4.2.10.2.6], geboren op vrijdag 21 augustus 1874 in Franeker.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1874 [bron: Geboorteregister 1874, Franeker, Aktenummer A200].
Trijntje is overleden.
1.2.4.2.10.4 Fedde Jakkeles Weidema is geboren op zondag 11 januari 1846 in Zweins, Franekeradeel, zoon van Jakkele Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.10) en Grietje Lefferts Wiersma.
Fedde is overleden op zaterdag 20 maart 1880 in Barradeel, 34 jaar oud [bron: Overlijdensakte Barradeel, 1880, akte nr. 31].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1880 [bron: Overlijdensakte Barradeel, 1880, akte nr. 31]. Fedde trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 april 1869 in Het Bildt [bron: Huwelijksregister 1869, Het Bildt, Aktenummer 17] met Sytske Dirks Meekma, 22 jaar oud. Sytske is geboren op zaterdag 24 oktober 1846 in St. Jacobiparochie [bron: Geboorteregister 1846, Het Bildt, Aktenummer A172], dochter van Dirk Klazes Meekma en Sieuwke Hendriks De Walle.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 oktober 1846 [bron: Geboorteregister 1846, Het Bildt, Aktenummer A172].
Sytske is overleden op zaterdag 19 februari 1927 in Tzummarum, Barradeel, 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1927, Barradeel, Aktenummer A21].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 februari 1927 [bron: Overlijdensregister 1927, Barradeel, Aktenummer A21].
Kinderen van Fedde en Sytske:
1 N.N. Weidema [1.2.4.2.10.4.1], levenloos geboren zoon, geboren op maandag 27 december 1869 in Barradeel.
N.N. bleef ongehuwd.
2 Sjieuwke Weidema, geboren op vrijdag 5 april 1872 in Barradeel. Volgt 1.2.4.2.10.4.2.
3 Jakkele Weidema, geboren op zondag 23 november 1873 in Tzummarum, Barradeel. Volgt 1.2.4.2.10.4.3.
1.2.4.2.10.4.2 Sjieuwke Weidema is geboren op vrijdag 5 april 1872 in Barradeel [bron: Geboorteregister 1872, Barradeel, Aktenummer A96], dochter van Fedde Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.4) en Sytske Dirks Meekma.
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1872 [bron: Geboorteregister 1872, Barradeel, Aktenummer A96].
Sjieuwke is overleden op woensdag 23 januari 1935 in Leeuwarden, 62 jaar oud [bron: verlijden / aangifte 23-01-1935 / 28-01-1935].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 28 januari 1935 [bron: verlijden / aangifte 23-01-1935 / 28-01-1935]. Zij is begraven in Huizum.
Sjieuwke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1897 in Barradeel met Bote Knol, 24 jaar oud.
Bote is geboren op donderdag 29 augustus 1872 in Tzummarum, Barradeel. Bote is overleden op donderdag 13 december 1934 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: verlijden / aangifte 13-12-1934 / 18-12-1934].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 december 1934 [bron: verlijden / aangifte 13-12-1934 / 18-12-1934].
Kind van Sjieuwke en Bote:
1 Sytske Knol [1.2.4.2.10.4.2.1], geboren op woensdag 19 maart 1902 in Barradeel [bron: Geboorteregister 1902, Barradeel, Aktenummer A46].
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 maart 1902 [bron: Geboorteregister 1902, Barradeel, Aktenummer A46].
Sytske is overleden.
1.2.4.2.10.4.3 Jakkele Weidema is geboren op zondag 23 november 1873 in Tzummarum, Barradeel [bron: Geboorteregister 1873, Barradeel, Aktenummer A254], zoon van Fedde Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.4) en Sytske Dirks Meekma.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 november 1873 [bron: Geboorteregister 1873, Barradeel, Aktenummer A254].
Jakkele is overleden op zaterdag 11 januari 1958 in Tzummarum, 84 jaar oud [bron: Leeuwarder Courant, 14-01-1958].
Jakkele trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Barradeel [bron: Huwelijksregister 1904, Barradeel, Aktenummer 25] met Antje Jacobs Van der Weg, 25 jaar oud.
Antje is geboren op dinsdag 17 september 1878 in Tzummarum, Barradeel.
Antje is overleden op maandag 19 februari 1945, 66 jaar oud.
Kinderen van Jakkele en Antje:
1 N.N. Weidema [1.2.4.2.10.4.3.1], levenloos geboren dochter, geboren op maandag 5 september 1904 in Barradeel [bron: Overlijdensregister 1904, Barradeel, Aktenummer A83].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 september 1904 [bron: Overlijdensregister 1904, Barradeel, Aktenummer A83].
N.N. bleef ongehuwd.
2 Fedde Weidema, geboren op zondag 13 mei 1906 in Klooster Lidlum. Volgt 1.2.4.2.10.4.3.2.
1.2.4.2.10.4.3.2 Fedde Weidema is geboren op zondag 13 mei 1906 om 21:30 in Klooster Lidlum [bron: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-19270-72314-14?cc=1831469&wc=10686473], zoon van Jakkele Weidema (zie 1.2.4.2.10.4.3) en Antje Jacobs Van der Weg.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 mei 1906 [bron: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-19270-72314-14?cc=1831469&wc=10686473].
Fedde is overleden op woensdag 2 februari 1983 in Tzummarum, 76 jaar oud [bron: Leeuwarder Courant 03-02-1983].
Fedde trouwde met Klaaske Krottje. Klaaske is geboren op dinsdag 9 mei 1911.
Klaaske is overleden op dinsdag 7 augustus 1951 in Tzummarum, 40 jaar oud [bron: Leeuwarder Courant 09-08-1951].
Kind van Fedde en Klaaske:
1 N.N. Weidema [1.2.4.2.10.4.3.2.1], levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 23 april 1942 in Tzummarum, Barradeel.
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1942 [bron: http://www.allefriezen.nl].
N.N. bleef ongehuwd.
1.2.4.2.10.5 Baukje Jakkeles Weidema is geboren op zaterdag 11 maart 1848 in Zweins, Franekeradeel [bron: Geboorteregister 1848, Franekeradeel, Aktenummer A26], dochter van Jakkele Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.10) en Grietje Lefferts Wiersma.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 maart 1848 [bron: Geboorteregister 1848, Franekeradeel, Aktenummer A26].
Baukje is overleden op maandag 1 januari 1934 in Tzummarum, Franekeradeel, 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1934, Barradeel, Aktenummer A2].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1934 [bron: Overlijdensregister 1934, Barradeel, Aktenummer A2].
Baukje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 november 1869 in Barradeel met Johannes Rinses de Beer, 19 jaar oud.
Johannes is geboren op donderdag 20 december 1849 in Tzummarum, Barradeel, zoon van Rinses de Beer en Tettje Simons de Haan.
Johannes is overleden op zaterdag 8 april 1944 in Tzummarum, Barradeel, 94 jaar oud.
Kinderen van Baukje en Johannes:
1 Rinse de Beer [1.2.4.2.10.5.1], geboren op vrijdag 17 december 1869 in Barradeel [bron: Geboorteregister 1869, Barradeel, Aktenummer A265].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1869 [bron: Geboorteregister 1869, Barradeel, Aktenummer A265].
Rinse is overleden.
2 Grietje de Beer [1.2.4.2.10.5.2], geboren op zondag 3 december 1871 in Barradeel [bron: Geboorteregister 1871, Barradeel, Aktenummer A260].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 december 1871 [bron: Geboorteregister 1871, Barradeel, Aktenummer A260].
Grietje is overleden.
3 Jakkele Johannes de Beer [1.2.4.2.10.5.3], geboren op zondag 27 juli 1873 in Barradeel.
Jakkele is overleden.
4 Pieter de Beer [1.2.4.2.10.5.4], geboren op maandag 15 februari 1875 in Barradeel.
Pieter is overleden.
5 Fedde de Beer, geboren op donderdag 18 januari 1877 in Tzummarum, Barradeel. Volgt 1.2.4.2.10.5.5.
6 Gerrit de Beer, geboren op zaterdag 30 augustus 1884 in Barradeel. Volgt 1.2.4.2.10.5.6.
7 Tjerk de Beer, geboren op vrijdag 1 oktober 1886 in Tzummarum, Barradeel. Volgt 1.2.4.2.10.5.7.
1.2.4.2.10.5.5 Fedde de Beer is geboren op donderdag 18 januari 1877 in Tzummarum, Barradeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum], zoon van Johannes Rinses de Beer en Baukje Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.5).
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 januari 1877 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Fedde is overleden op maandag 14 januari 1963 in Orange City, Sioux County, Iowa, 85 jaar oud.
Fedde trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1901 in Barradeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Akke Sjoerd de Jong, 24 jaar oud.
Akke is geboren op woensdag 21 februari 1877 in Minnertsga, Barradeel.
Akke is overleden op woensdag 6 juni 1951 in Orange City, Sioux County, Iowa, 74 jaar oud.
Kind van Fedde en Akke:
1 Baukje de Beer [1.2.4.2.10.5.5.1], geboren op maandag 29 oktober 1906 in Barradeel.
Baukje is overleden.
1.2.4.2.10.5.6 Gerrit de Beer is geboren op zaterdag 30 augustus 1884 in Barradeel, zoon van Johannes Rinses de Beer en Baukje Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1884.
Gerrit is overleden.
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26 augustus 1911 in Weststellingwerf [bron: Huwelijksakte Weststellingwerf, 1911 akte nr. 75] met Anna Viersma, 22 of 23 jaar oud.
Anna is geboren in 1888 in Munnekeburen.
Anna is overleden.
1.2.4.2.10.5.7 Tjerk de Beer is geboren op vrijdag 1 oktober 1886 in Tzummarum, Barradeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum], zoon van Johannes Rinses de Beer en Baukje Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.5).
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 oktober 1886 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Tjerk is overleden op zondag 10 mei 1953 in Krommenie, 66 jaar oud.
Tjerk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 maart 1913 in Berkhout [bron: Noord-Hollands Archief] met Jantje Winkel, 26 jaar oud.
Jantje is geboren op donderdag 19 augustus 1886 in Berkhout.
Jantje is overleden op zondag 27 februari 1977 in Wormerveer, 90 jaar oud.
1.2.4.2.10.7 Tjerk Jakkeles Weidema is geboren op vrijdag 27 oktober 1854 in Tzum -Franekeradeel [bron: Geboorteregister 1854, Franekeradeel, Aktenummer A119], zoon van Jakkele Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.10) en Boukje Tjerks Mensonides.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1854 [bron: Geboorteregister 1854, Franekeradeel, Aktenummer A119].
Tjerk is overleden op vrijdag 22 november 1935 in Haarlem, 81 jaar oud [bron: Haarlem Dagblad 23-11-1935].
Beroep:
Timmerman
Tjerk trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 juni 1879 in Broek in Waterland [bron: Noord-Hollands Archief] met Geertje Lodder, 18 jaar oud.
Geertje is geboren op vrijdag 8 februari 1861 om 04:00 in Broek in Waterland, dochter van Pieter Lodder en Mietje Roele.
Geertje is overleden op dinsdag 14 maart 1922 in Haarlem, 61 jaar oud [bron: Vermelding op Huwelijksakte Jacob Weidema - Moeder Geertje Lodder reeds overleden.].
Kinderen van Tjerk en Geertje:
1 Jakkle Weidema, geboren op zaterdag 20 november 1880 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.1.
2 Mietje Weidema, geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.2.
3 Pieter Weidema, geboren op donderdag 15 november 1883 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.3.
4 Baukje Josephina Maria Weidema, geboren op vrijdag 13 november 1885 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.
5 Jacob Weidema, geboren op vrijdag 2 september 1887 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.5.
6 Jan Weidema [1.2.4.2.10.7.6], geboren op donderdag 24 oktober 1889 in Broek in Waterland.
Jan is overleden op vrijdag 2 april 1909 om 23:30 in Haarlem, 19 jaar oud [bron: Digitale Stamboom Kennemerland].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 april 1909 [bron: overl. akte Jan Weidema].
Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Grondwerker [bron: overl. akte.]
7 Willem Weidema, geboren op zondag 10 januari 1892 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.7.
8 Dirk Weidema [1.2.4.2.10.7.8], geboren op woensdag 19 juni 1895 in Broek in Waterland.
Dirk is overleden op donderdag 9 april 1908 in Amsterdam, 12 jaar oud [bron: Theo Weidema].
Dirk bleef ongehuwd.
9 Geertje Weidema [1.2.4.2.10.7.9], geboren op woensdag 12 april 1899 om 16:30 in Beverwijk [bron: Kennemerland Beverwijk Akte Jaar 1899 Nummer 63].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1899 [bron: Kennemerland Beverwijk Akte Jaar 1899 Nummer 63].
Geertje is overleden vóór 1919, ten hoogste 20 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.1 Jakkle Weidema is geboren op zaterdag 20 november 1880 in Broek in Waterland, zoon van Tjerk Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.7) en Geertje Lodder.
Jakkle is overleden op zondag 4 maart 1917 om 11:00 in Heemstede (Haarlem), 36 jaar oud [bron: Kennemerland Heemstede Akte Jaar 1917 Nummer 33].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1917.
Beroep:
Timmerman
Jakkle trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 18 mei 1904 in Haarlem [bron: Kennemerland Haarlem1904196] met Hendrika Johanna Mulder, 19 of 20 jaar oud.
Hendrika is geboren in 1884 in Hattum, dochter van Hendrik Vedder Mulder en Maria Elisabeth Oostwal.
Hendrika is overleden.
Kinderen van Jakkle en Hendrika:
1 Geertje Weidema, geboren in 1905 in Haarlemmermeer. Volgt 1.2.4.2.10.7.1.1.
2 Hermina Maria Francina Weidema, geboren in 1906 in Zaandam. Volgt 1.2.4.2.10.7.1.2.
3 Jacoba Weidema [1.2.4.2.10.7.1.3], geboren in augustus 1917 in Heemstede.
Jacoba is overleden op maandag 30 december 1918 in Heemstede, 1 jaar oud [bron: Kennemerland Heemstede Akte Jaar 1918 Nummer 183].
Jacoba bleef ongehuwd.
1.2.4.2.10.7.1.1 Geertje Weidema is geboren in 1905 in Haarlemmermeer, dochter van Jakkle Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.1) en Hendrika Johanna Mulder.
Geertje is overleden.
Geertje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op woensdag 1 juli 1925 in Haarlem met Jan Snoek, 16 of 17 jaar oud.
Jan is geboren in 1908 in Haarlem, zoon van Hendrik Snoek en IJbeltje Pieters Tienstra.
Jan is overleden op donderdag 2 januari 1930 in Haarlem, 21 of 22 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.1.2 Hermina Maria Francina Weidema is geboren in 1906 in Zaandam, dochter van Jakkle Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.1) en Hendrika Johanna Mulder.
Hermina is overleden.
Hermina trouwde, 16 of 17 jaar oud, op woensdag 12 december 1923 in Haarlem met Antonius Adrianus Sieraad, 22 of 23 jaar oud.
Antonius is geboren in 1900 in Haarlem.
Antonius is overleden.
1.2.4.2.10.7.2 Mietje Weidema is geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Broek in Waterland, dochter van Tjerk Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.7) en Geertje Lodder.
Mietje is overleden op vrijdag 4 november 1955 in Velsen, 73 jaar oud.
Mietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 september 1906 in Zaandam met Nanning Van Vark, 19 of 20 jaar oud.
Nanning is geboren in 1886 in Almkerk, zoon van Hendrikus Van Vark en Geertrui van der Nat.
Nanning is overleden op zondag 16 april 1972 in Vleuten-De Meern, 85 of 86 jaar oud.
Kinderen van Mietje en Nanning:
1 ???? Van Vark [1.2.4.2.10.7.2.1], geboren op maandag 27 juli 1908 in Haarlem. ???? is overleden.
2 Hermina Van Vark [1.2.4.2.10.7.2.2], geboren op zondag 28 maart 1915 in Haarlem.
3 Marie Geertje Van Vark, geboren op donderdag 13 april 1922 in Velsen. Volgt 1.2.4.2.10.7.2.3.
1.2.4.2.10.7.2.3 Marie Geertje Van Vark is geboren op donderdag 13 april 1922 in Velsen, dochter van Nanning Van Vark en Mietje Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.2).
Marie is overleden op zaterdag 2 december 2006 in Woerden, 84 jaar oud.
Marie trouwde, 10 jaar oud, op donderdag 12 mei 1932 in Velsen met Petrus Hendricus Willem Bosschert.
Petrus is geboren in Amsterdam.
1.2.4.2.10.7.3 Pieter Weidema is geboren op donderdag 15 november 1883 in Broek in Waterland, zoon van Tjerk Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.7) en Geertje Lodder.
Pieter is overleden op dinsdag 27 oktober 1964 in Velsen, 80 jaar oud.
Hij is begraven in Zuiderwoude.
Beroep:
Boerenknecht/Veehouder.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16 mei 1906 in Broek in Waterland met Maria (Marie)Elisabeth Buitenhuis, 22 jaar oud.
Maria is geboren op dinsdag 20 november 1883 in Broek in Waterland, dochter van Lafinus Buitenhuis en Trijntje Lodder.
Maria is overleden op dinsdag 29 maart 1955 in Zuiderwoude, Broek in Waterland, 71 jaar oud [bron: Noord-Hollands Archief Aktenummer: 6 Registratiedatum: 31-03-1955]. Zij is begraven in Zuiderwoude.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Tjerk Weidema, geboren op vrijdag 22 maart 1907 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.3.1.
2 Lafinus Weidema, geboren op vrijdag 13 augustus 1909 in Zuiderwoude, Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.3.2.
3 Geertje Weidema, geboren op vrijdag 19 januari 1912 in Broek in Waterland. Volgt 1.2.4.2.10.7.3.3.
4 Trijntje Weidema [1.2.4.2.10.7.3.4], geboren op woensdag 7 april 1915 in Broek in Waterland.
Trijntje is overleden op woensdag 24 augustus 1927 in Broek in Waterland, 12 jaar oud.
Trijntje bleef ongehuwd.
1.2.4.2.10.7.3.1 Tjerk Weidema is geboren op vrijdag 22 maart 1907 in Broek in Waterland, zoon van Pieter Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.3) en Maria (Marie)Elisabeth Buitenhuis.
Tjerk is overleden op woensdag 15 september 1971 in Purmerend, 64 jaar oud.
Hij is begraven op zaterdag 18 september 1971 in Kwadijk.
Beroep:
Veehouder
Tjerk trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 30 april 1932 in Broek in Waterland met Trijntje Westerneng, 26 jaar oud.
Trijntje is geboren op maandag 28 augustus 1905 in Broek in Waterland, dochter van Jacob Westerneng en Sijbrecht de Waart.
Trijntje is overleden op woensdag 4 december 1991 in Oosthuizen, Gem. Zeevang, 86 jaar oud.
Zij is begraven in Kwadijk.
1.2.4.2.10.7.3.2 Lafinus Weidema is geboren op vrijdag 13 augustus 1909 in Zuiderwoude, Broek in Waterland [bron: Bevolkingsregister Broek in Waterland Pagina 132 Aktenummer 9719], zoon van Pieter Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.3) en Maria (Marie)Elisabeth Buitenhuis.
Lafinus is overleden op vrijdag 27 oktober 1972 in Santpoort, Velsen, 63 jaar oud (oorzaak: Hartfalen).
Hij is begraven in Driehuis Westerveld.
Beroep:
Timmerman/Uitvoerder (In 1929 als timmerman bij de Amsterdamsche Ballast Mij. in dienst gekomen.
Perojecten: In Wieringen begonnen met de bouw van de spuisluizen, een onderdeel van de Zuiderzeewerken. - Hoogovens IJmuiden afd. betonbouw als voormantimmerman - Energie Centrale Hemweg Amsterdam -Tunnelbouw Velsen - Scholenbouw Amsterdam Noord - Reinwaterkelder Wognum - PEN garage Bloemendaal - Reconstructie Missiehuis Driehuis - Bouw Sociaalfonds Bouwnijverheid Amsterdam.)
Lafinus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25 april 1936 in Broek in Waterland met Iefje Cornelia Knip, 21 jaar oud.
Iefje is geboren op zondag 21 februari 1915 in Zuiderwoude, Broek in Waterland, dochter van Dirk Knip en Wilhelmina Van Truijen.
Zij is gedoopt op zondag 27 juni 1915 in Zuiderwoude. Iefje is overleden op dinsdag 14 september 1999 in Velsen, 84 jaar oud (oorzaak: Ziekte van Parkinson).
Zij is begraven in Driehuis Westerveld.
Kind van Lafinus en Iefje:
1 Pieter Weidema [1.2.4.2.10.7.3.2.1], geboren op vrijdag 17 juni 1938 in Velsen.
Pieter is overleden op dinsdag 25 maart 2003 in Broek in Waterland, 64 jaar oud.
Hij is begraven in Broek in Waterland.
Pieter bleef kinderloos.
Beroep:
Electricien
1.2.4.2.10.7.3.3 Geertje Weidema is geboren op vrijdag 19 januari 1912 in Broek in Waterland, dochter van Pieter Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.3) en Maria (Marie)Elisabeth Buitenhuis.
Geertje is overleden op vrijdag 21 december 1990 in Velsen, 78 jaar oud.
Geertje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 september 1934 in Broek in Waterland met Cornelis Schot, 26 jaar oud.
Cornelis is geboren op vrijdag 20 december 1907 in Broek in Waterland, zoon van Cornelis Schot en Grietje Kelderman.
Cornelis is overleden op zaterdag 29 april 1961 in Santpoort, Velsen, 53 jaar oud (oorzaak: Bedrijfsongeval Houthaven Amsterdam).
1.2.4.2.10.7.4 Baukje Josephina Maria Weidema is geboren op vrijdag 13 november 1885 in Broek in Waterland, dochter van Tjerk Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.7) en Geertje Lodder.
Baukje is overleden op donderdag 20 juni 1957 in Heemstede, 71 jaar oud.
Baukje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 5 april 1905 in Haarlemmermeer [bron: Kennemerland Haarlemmermeer Akte Jaar 1905 Nummer 25] met Arnoldus Antonius Lucas Schreurs, 21 jaar oud.
Arnoldus is geboren op donderdag 12 juli 1883 in Bloemendaal, zoon van Leonardus Schreurs en Klasina Piek.
Arnoldus is overleden op zaterdag 6 juni 1953 in Heemstede, 69 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 10 juni 1953 in Heemstede.
Beroep:
Bloemist [bron: Huwelijksaktie]
Kinderen van Baukje en Arnoldus:
1 Leonardus Petrus Paulus (Leo) Schreurs, geboren op donderdag 29 juni 1905 in Heemstede. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.1.
2 Tjerk Leonardus (Theo) Schreurs, geboren op maandag 14 januari 1907 in Heemstede. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.2.
3 Klasina Elisabeth (Stien) Schreurs, geboren op zondag 24 januari 1909 in Heemstede. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.3.
4 Arnoldus Antonius Lucas (Nol) Schreurs [1.2.4.2.10.7.4.4], geboren in april 1910 in Heemstede.
Arnoldus is overleden op zondag 11 december 1910 in Heemstede, 8 maanden oud [bron: Kennemerland Heemstede Akte Jaar 1910 Nummer 11].
Arnoldus bleef ongehuwd.
5 Geertje (Geer) Schreurs, geboren op dinsdag 20 februari 1912 in Heemstede. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.5.
6 Piet Schreurs [1.2.4.2.10.7.4.6], geboren op dinsdag 21 augustus 1917 in Heemstede.
Piet is overleden op zaterdag 1 mei 2004 in Rekem - België, 86 jaar oud. Piet bleef ongehuwd.
Beroep:
Pater/Missionaris o.a. in Brazilië
7 Catharina (Toos) Schreurs, geboren op dinsdag 10 december 1918 in Heemstede. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.7.
8 Marie (Rie) Schreurs, geboren op donderdag 4 maart 1920 in Heemstede. Volgt 1.2.4.2.10.7.4.8.
1.2.4.2.10.7.4.1 Leonardus Petrus Paulus (Leo) Schreurs is geboren op donderdag 29 juni 1905 in Heemstede, zoon van Arnoldus Antonius Lucas Schreurs en Baukje Josephina Maria Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.4).
Leonardus is overleden op dinsdag 9 november 1993 in Haarlem, 88 jaar oud.
Leonardus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 22 oktober 1930 in Haarlem met Margreta Eufemia (Greet) van Kempen, 24 jaar oud.
Margreta is geboren op zaterdag 16 juni 1906 in Haarlem.
Margreta is overleden op maandag 30 juni 1980 in Haarlem, 74 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.4.2 Tjerk Leonardus (Theo) Schreurs is geboren op maandag 14 januari 1907 in Heemstede, zoon van Arnoldus Antonius Lucas Schreurs en Baukje Josephina Maria Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.4).
Tjerk is overleden op donderdag 27 juli 2000 in Heemstede, 93 jaar oud. Tjerk trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 21 april 1938 in Heemstede met Maria Clara (Rie) Sirach, 29 jaar oud.
Maria is geboren op zaterdag 31 oktober 1908 in Amsterdam.
Maria is overleden op dinsdag 15 september 1992 in Haarlem, 83 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.4.3 Klasina Elisabeth (Stien) Schreurs is geboren op zondag 24 januari 1909 in Heemstede, dochter van Arnoldus Antonius Lucas Schreurs en Baukje Josephina Maria Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.4).
Klasina is overleden op vrijdag 25 juni 2010 in Heemstede, 101 jaar oud.
Klasina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 januari 1934 in Heemstede met Jacobus Johannes ( Ko) Jansen, 25 jaar oud.
Jacobus is geboren op donderdag 19 november 1908 in Heemstede.
Jacobus is overleden op dinsdag 12 mei 1970 in Heemstede, 61 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.4.5 Geertje (Geer) Schreurs is geboren op dinsdag 20 februari 1912 in Heemstede, dochter van Arnoldus Antonius Lucas Schreurs en Baukje Josephina Maria Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.4). Geertje is overleden op zondag 13 november 1988 in Heemstede, 76 jaar oud.
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 26 juli 1933 in Heemstede met Adrianus (Arie) Zandvliet, 24 jaar oud.
Adrianus is geboren op zondag 11 oktober 1908 in Hillegom.
Adrianus is overleden op zondag 28 mei 1972 in Haarlem, 63 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.4.7 Catharina (Toos) Schreurs is geboren op dinsdag 10 december 1918 in Heemstede, dochter van Arnoldus Antonius Lucas Schreurs en Baukje Josephina Maria Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.4).
Catharina is overleden op dinsdag 10 september 1996 in Den Haag, 77 jaar oud.
Catharina trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 september 1945 in Heemstede met Antonius Johannes (Ton) van der Sluis, 25 jaar oud.
Antonius is geboren op zaterdag 4 oktober 1919 in Haarlem. Antonius is overleden op dinsdag 7 juli 1987 in Den Haag, 67 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.4.8 Marie (Rie) Schreurs is geboren op donderdag 4 maart 1920 in Heemstede, dochter van Arnoldus Antonius Lucas Schreurs en Baukje Josephina Maria Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.4).
Marie is overleden op vrijdag 3 september 2010 in Heemstede, 90 jaar oud.
Marie trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 26 oktober 1948 in Heemstede met Gerhardus Marinus (Gerard) Wellenberg, 27 jaar oud.
Gerhardus is geboren op dinsdag 8 maart 1921 in Dalfsen.
Gerhardus is overleden op maandag 6 maart 1989 in Invercargill - Nieuw Zeeland, 67 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.5 Jacob Weidema is geboren op vrijdag 2 september 1887 in Broek in Waterland, zoon van Tjerk Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.7) en Geertje Lodder.
Jacob is overleden op maandag 12 december 1966 in Haarlem, 79 jaar oud.
Beroep:
Grondwerker [bron: Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1914 Nummer 228]
Jacob:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27 mei 1914 in Haarlem [bron: Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1914 Nummer 228] met Hardina Vugths, 26 of 27 jaar oud.
Hardina is geboren in 1887 in Nieuwer Amstel.
Hardina is overleden op woensdag 28 maart 1923 in Haarlem, 35 of 36 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 5 september 1923 in Heiloo met Cornelia Schouten, 21 jaar oud.
Cornelia is geboren op donderdag 7 augustus 1902 in Heiloo.
Cornelia is overleden op woensdag 12 december 1979 in Heemstede, 77 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hardina:
1 Wemeldina Weidema [1.2.4.2.10.7.5.1], geboren op donderdag 11 mei 1916 in Haarlem.
Wemeldina is overleden op zaterdag 13 mei 1916 in Haarlem, 2 dagen oud. Wemeldina bleef ongehuwd.
2 Tjerk Weidema [1.2.4.2.10.7.5.2], geboren omstreeks 1917.
Tjerk is overleden op woensdag 7 februari 1923 in Haarlem, ongeveer 6 jaar oud [bron: Theo Weidema].
Tjerk bleef ongehuwd.
Kinderen van Jacob en Cornelia:
3 Cornelia Geertruida Weidema, geboren op dinsdag 17 maart 1925 in Haarlem. Volgt 1.2.4.2.10.7.5.3.
4 Tjerk Jacob Weidema [1.2.4.2.10.7.5.4], geboren op woensdag 25 december 1929 in Haarlem.
Tjerk is overleden op donderdag 27 februari 1930 in Haarlem, 2 maanden oud [bron: CBG - Persoonskaart Jacob Weidema].
Tjerk bleef ongehuwd.
5 Jacob Petrus Weidema, geboren op maandag 29 juli 1935 in Haarlem. Volgt 1.2.4.2.10.7.5.5.
1.2.4.2.10.7.5.3 Cornelia Geertruida Weidema is geboren op dinsdag 17 maart 1925 in Haarlem, dochter van Jacob Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.5) en Cornelia Schouten.
Cornelia is overleden op zaterdag 10 maart 2001, 75 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 mei 1946 in Haarlem [bron: CBG] met Carel Leonardus Richters, 25 jaar oud.
De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1966. Carel is geboren op zondag 13 maart 1921 in Amsterdam, zoon van C.H.W.H Richters en Helene Catharina Kloosterman.
Carel is overleden op vrijdag 25 maart 1988, 67 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.5.5 Jacob Petrus Weidema is geboren op maandag 29 juli 1935 in Haarlem, zoon van Jacob Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.5) en Cornelia Schouten.
Jacob is overleden in 2002, 66 of 67 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding).
Beroep:
Busschauffeur
Jacob trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1965 in ??? met Margaretha Jacoba Pijnacker, 36 of 37 jaar oud.
Margaretha is geboren op woensdag 4 januari 1928 in Lisse???.
Margaretha is overleden op dinsdag 6 mei 1980 in Haarlem, 52 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.7 Willem Weidema is geboren op zondag 10 januari 1892 in Broek in Waterland, zoon van Tjerk Jakkeles Weidema (zie 1.2.4.2.10.7) en Geertje Lodder.
Willem is overleden op zondag 24 oktober 1954 in Haarlem, 62 jaar oud.
Beroep:
Scheepsbouwer
Willem trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 3 april 1918 in Haarlem [bron: Kennemerland Haarlem Akte Jaar 1918 Nummer 111] met Cornelia van den Berg, 30 jaar oud.
Cornelia is geboren op woensdag 13 juli 1887 in Haarlem, dochter van Josephus Adrianus van den Berg en Pieternella Antonia van der AA.
Cornelia is overleden op dinsdag 27 april 1965 in Haarlem, 77 jaar oud.
Kinderen van Willem en Cornelia:
1 Willem Tjerk Weidema, geboren op zaterdag 7 september 1918 in Haarlem. Volgt 1.2.4.2.10.7.7.1.
2 Jan Weidema, geboren op zaterdag 7 augustus 1920 in Haarlem. Volgt 1.2.4.2.10.7.7.2.
3 Cornelis Jacobus Weidema [1.2.4.2.10.7.7.3], geboren op zondag 5 maart 1922 in Haarlem.
Cornelis is overleden op vrijdag 24 maart 1922 in Haarlem, 19 dagen oud. Cornelis bleef ongehuwd.
4 Cornelis Willem Weidema, geboren op woensdag 22 april 1925 in Haarlem. Volgt 1.2.4.2.10.7.7.4.
5 Cornelia Maria Weidema, geboren op zondag 11 september 1927 in Haarlem. Volgt 1.2.4.2.10.7.7.5.
1.2.4.2.10.7.7.1 Willem Tjerk Weidema is geboren op zaterdag 7 september 1918 in Haarlem [bron: CBG], zoon van Willem Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.7) en Cornelia van den Berg.
Willem is overleden op dinsdag 8 februari 2000 in Appingedam, 81 jaar oud.
Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
1 Willem Tjerk Weidema [1.2.4.2.10.7.7.1.1], geboren op maandag 17 oktober 1949 in Haarlem.
Willem is overleden op zaterdag 12 november 1949 in Haarlem, 26 dagen oud. Willem bleef ongehuwd.
2 Willem Tjerk (Wim) Weidema [1.2.4.2.10.7.7.1.2], geboren op donderdag 29 maart 1951 in Haarlem.
1.2.4.2.10.7.7.2 Jan Weidema is geboren op zaterdag 7 augustus 1920 in Haarlem, zoon van Willem Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.7) en Cornelia van den Berg.
Jan is overleden op zondag 10 augustus 1997 in Uden, 77 jaar oud. Jan trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 29 april 1952 in Vermoedelijk in Genderen met Catharina van Dijk, 26 jaar oud.
Catharina is geboren op dinsdag 26 januari 1926 in Wijk en Aalburg.
Catharina is overleden op donderdag 31 mei 2001 in Uden, 75 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.7.4 Cornelis Willem Weidema is geboren op woensdag 22 april 1925 in Haarlem, zoon van Willem Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.7) en Cornelia van den Berg.
Cornelis is overleden op maandag 20 december 1993 in IJmuiden, 68 jaar oud.
Beroep:
(Werkzaam bij Confectiefabriek Neugarten NV.
Ten tijde van de bouw van de Velsertunnel overgestaopt (op verzoek van Cor Schot) naar de Amsterdamse Ballast Mij.)
Cornelis trouwde met Aaltje Haverkamp.
Aaltje is geboren op donderdag 3 april 1924 in Nieuw Buinen (Dr.).
Aaltje is overleden op vrijdag 26 september 2014 in IJmuiden, 90 jaar oud.
1.2.4.2.10.7.7.5 Cornelia Maria Weidema is geboren op zondag 11 september 1927 in Haarlem, dochter van Willem Weidema (zie 1.2.4.2.10.7.7) en Cornelia van den Berg.
Cornelia is overleden op dinsdag 24 april 2012 in IJmuiden, Velsen, 84 jaar oud.
Kind van Cornelia uit onbekende relatie:
1 Rob Hendrix [1.2.4.2.10.7.7.5.1]. Rob is overleden.
1.2.4.2.10.9 Jan Jakles Weidema is geboren op zaterdag 26 maart 1859 in Tzummarum, Barradeel, zoon van Jakkele Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.10) en Boukje Tjerks Mensonides.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 maart 1859 [bron: Geboorteregister 1859, Barradeel, Aktenummer A58].
Jan is overleden op zaterdag 12 januari 1935 in Franeker, 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1935, Franeker, Aktenummer A7].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1935 [bron: Overlijdensregister 1935, Franeker, Aktenummer A7].
Beroep:
Taxateur [bron: Overlijdensregister 1935, Franeker, Aktenummer A7]
Jan trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20 mei 1883 in Franeker [bron: Huwelijksregister 1883, Franeker, Aktenummer 28] met Akke van der Laan, 23 jaar oud.
Akke is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 in Dronrijp, Menaldumadeel, dochter van Luitzen Klazes van der Laan en Ytje Tiedes Bantema.
Van de geboorte is aangifte gedaan in oktober 1859 [bron: Geboorteregister 1859, Menaldumadeel, Aktenummer A220].
Akke is overleden op donderdag 14 juni 1917 in Franeker, 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1917, Franeker, Aktenummer A81].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 juni 1917 [bron: Overlijdensregister 1917, Franeker, Aktenummer A81].
1.2.4.2.11 Fedde Feddes Weidema is geboren op dinsdag 4 april 1815 in Tjerkwerd, Wonseradeel, zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2.4.2) en Lolkje Annes Heystra (Westra).
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23 mei 1815 [bron: Geboorteregister 1815 Tjerkwerd, Wonseradeel, Aktenummer A26].
Fedde is overleden op zaterdag 23 december 1911 om 05:30 in Sneek, 96 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1911, Sneek, Aktenummer A206].
Hij is begraven op woensdag 27 december 1911 in Bolsward.
Beroep:
Commissionair
Fedde:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 25 oktober 1835 in Bolsward [bron: Huwelijksregister 1835, Bolsward, Aktenummer 27] met Grietje Gosses Pakker, 19 jaar oud.
Grietje is geboren op zaterdag 11 november 1815 in Bolsward, dochter van Gosse Annes Pakker en Jantje Pieters Stavinga.
Grietje is overleden op zondag 9 juni 1844 in Bolsward, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18 augustus 1844 in Bolsward [bron: Huwelijksregister 1844, Bolsward, Aktenummer 25] met Baukjen Jeltes Zandstra, 28 jaar oud.
Baukjen is geboren op dinsdag 5 december 1815 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1815, Bolsward,], dochter van Jelte Allerts Zandstra en Fokeltje Dirks van Gorcum.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 december 1815 [bron: Geboorteregister 1815, Bolsward,].
Baukjen is overleden op zaterdag 23 juli 1853 in Bolsward, 37 jaar oud.
Kinderen van Fedde en Grietje:
1 Jantje Feddes Weidema, geboren op vrijdag 8 juli 1836 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.11.1.
2 Fetje Feddes Weidema [1.2.4.2.11.2], geboren op maandag 14 mei 1838 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1838, Bolsward, Pagina B32].
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 mei 1838 [bron: Geboorteregister 1838, Bolsward, Pagina B32].
Fetje is overleden op zaterdag 1 juni 1844 in Bolsward, 6 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1844, Bolsward, Pagina B15].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1844 [bron: Overlijdensregister 1844, Bolsward, Pagina B15].
Fetje bleef ongehuwd.
3 Lolkje Feddes Weidema, geboren op zaterdag 18 januari 1840 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.11.3.
4 Tjitske Feddes Weidema [1.2.4.2.11.4], geboren op woensdag 3 maart 1841 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1841, Bolsward, Pagina B14].
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1841 [bron: Geboorteregister 1841, Bolsward, Pagina B14].
Tjitske is overleden op dinsdag 17 mei 1842 in Bolsward, 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1842, Bolsward, Pagina B18].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 mei 1842 [bron: Overlijdensregister 1842, Bolsward, Pagina B18].
Tjitske bleef ongehuwd.
5 Fedde Feddes Weidema [1.2.4.2.11.5], geboren op zondag 12 februari 1843 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1843, Bolsward, Pagina B15].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1843 [bron: Geboorteregister 1843, Bolsward, Pagina B15].
Fedde is overleden op woensdag 24 april 1844 in Bolsward, 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1844, Bolsward, Pagina B12].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 april 1844 [bron: Overlijdensregister 1844, Bolsward, Pagina B12].
Fedde bleef ongehuwd.
6 Fetje Feddes Weidema [1.2.4.2.11.6], geboren op vrijdag 31 mei 1844 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1844, Bolsward, Pagina B41].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1844 [bron: Geboorteregister 1844, Bolsward, Pagina B41].
Fetje is overleden op woensdag 28 april 1875 in Leeuwarden, 30 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1875, Leeuwarden, Aktenummer A264].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1875 [bron: Overlijdensregister 1875, Leeuwarden, Aktenummer A264].
Fetje bleef ongehuwd.
Kinderen van Fedde en Baukjen:
7 Fokeltje Feddes Weidema, geboren op vrijdag 6 juni 1845 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.11.7.
8 Fedde Feddes Weidema, geboren op maandag 8 mei 1848 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.11.8.
9 Dirkje Feddes Weidema, geboren op dinsdag 12 maart 1850 in Bolsward. Volgt 1.2.4.2.11.9.
10 Jeltje Feddes Weidema [1.2.4.2.11.10], geboren op zaterdag 21 februari 1852 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1852, Bolsward, Pagina B13].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1852 [bron: Geboorteregister 1852, Bolsward, Pagina B13].
Jeltje is overleden op woensdag 28 april 1852 in Bolsward, 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister 1852, Bolsward, Pagina B10].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 april 1852 [bron: Overlijdensregister 1852, Bolsward, Pagina B10].
Jeltje bleef ongehuwd.
1.2.4.2.11.1 Jantje Feddes Weidema is geboren op vrijdag 8 juli 1836 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1836, Bolsward, Pagina B44], dochter van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11) en Grietje Gosses Pakker.
Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 10 juli 1836 [bron: Geboorteregister 1836, Bolsward, Pagina B44].
Jantje is overleden op zondag 9 juni 1844 in Bolsward, 7 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1844, Bolsward, Pagina B16].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 juni 1844 [bron: Overlijdensregister 1844, Bolsward, Pagina B16].
Jantje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 16 maart 1862 in Bolsward [bron: Tresoar] met Daniel Ruurds Westra, 24 of 25 jaar oud.
Daniel is geboren in 1837 in Oostermeer, Tietjerkstradeel, zoon van Magdalena Robertus Fortuin.
Daniel is overleden.
1.2.4.2.11.3 Lolkje Feddes Weidema is geboren op zaterdag 18 januari 1840 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1840, Bolsward, Pagina B6], dochter van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11) en Grietje Gosses Pakker.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1840 [bron: Geboorteregister 1840, Bolsward, Pagina B6].
Lolkje is overleden op woensdag 2 februari 1910 om 06:30 in Bolsward, 70 jaar oud [bron: overlijden / aangifte 02-02-1910 / 02-02-1910].
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 februari 1910 [bron: overlijden / aangifte 02-02-1910 / 02-02-1910].
Lolkje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 16 maart 1862 in Bolsward [bron: Huwelijksregister 1862, Bolsward, Aktenummer 6] met Daniel Ruurds Westra, 25 jaar oud.
Daniel is geboren op dinsdag 14 maart 1837 in Oostermeer, Tietjerkstradeel [bron: Geboorteregister 1868, Menaldumadeel, Aktenummer A99], zoon van Ruurd Lolkes Westra en Magdalena Rebertus Fortuin.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1868 [bron: Geboorteregister 1868, Menaldumadeel, Aktenummer A99].
Daniel is overleden op woensdag 29 oktober 1890 in Sloten, 53 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 oktober 1890 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Kinderen van Lolkje en Daniel: 1 Ruurd Daniels Westra [1.2.4.2.11.3.1], geboren op maandag 27 oktober 1862 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1862, Bolsward, Aktenummer A125].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 oktober 1862 [bron: Geboorteregister 1862, Bolsward, Aktenummer A125].
Ruurd is overleden op zaterdag 28 april 1866 in Kuinre, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Ruurd bleef ongehuwd. 2 Fedde Westra [1.2.4.2.11.3.2], geboren op dinsdag 2 februari 1864 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1864, Leeuwarden, Aktenummer A81].
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 februari 1864 [bron: Geboorteregister 1864, Leeuwarden, Aktenummer A81].
Fedde is overleden op donderdag 3 mei 1866 in Kuinre, 2 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1866 [bron: Historisch Centrum Overijssel].
Fedde bleef ongehuwd.
3 Grietje Westra [1.2.4.2.11.3.3], geboren op woensdag 8 april 1868 in Menaldumadeel [bron: Geboorteregister 1868, Menaldumadeel, Aktenummer A99].
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1868 [bron: Geboorteregister 1868, Menaldumadeel, Aktenummer A99].
Grietje is overleden op vrijdag 21 augustus 1868 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 21 augustus 1868 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Grietje bleef ongehuwd.
4 Fedde Westra [1.2.4.2.11.3.4], geboren op woensdag 8 april 1868 in Menaldumadeel [bron: Geboorteregister 1868, Menaldumadeel, Aktenummer A98].
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 april 1868 [bron: Geboorteregister 1868, Menaldumadeel, Aktenummer A98].
Fedde is overleden.
5 Fedde Westra, geboren op zaterdag 21 oktober 1871 in Sloten. Volgt 1.2.4.2.11.3.5.
1.2.4.2.11.3.5 Fedde Westra is geboren op zaterdag 21 oktober 1871 in Sloten [bron: Geboorteregister 1871, Sloten, Aktenummer A26], zoon van Daniel Ruurds Westra en Lolkje Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.3).
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 oktober 1871 [bron: Geboorteregister 1871, Sloten, Aktenummer A26]. Fedde is overleden.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 april 1902 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Fedde trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1901 in Bolsward [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Anna Jong.
Anna is overleden op vrijdag 26 oktober 1934 in Amersfoort.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 oktober 1934 [bron: Het Utrechts Archief].
Kind van Fedde en Anna:
1 NN Westra [1.2.4.2.11.3.5.1], levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 25 april 1902 in Hemelumer Oldeferd.
NN bleef ongehuwd.
1.2.4.2.11.7 Fokeltje Feddes Weidema is geboren op vrijdag 6 juni 1845 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1845, Bolsward, Pagina B35], dochter van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11) en Baukjen Jeltes Zandstra.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1845 [bron: Geboorteregister 1845, Bolsward, Pagina B35]. Fokeltje is overleden op zaterdag 9 november 1918 in Marssum, Menaldumadeel, 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1918, Menaldumadeel, Aktenummer A128].
Fokeltje trouwde, 34 jaar oud, op maandag 27 oktober 1879 in Leeuwarden [bron: Huwelijksregister 1879, Leeuwarden, Aktenummer 191] met Hendrik Hofenk, 18 of 19 jaar oud.
Hendrik is geboren in 1860 in Brummen. Hendrik is overleden op zondag 20 juli 1913 in Apeldoorn, 52 of 53 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1913.
Kind van Fokeltje en Hendrik:
1 Henri Hofenk, geboren op zondag 11 april 1880 in Sloten. Volgt 1.2.4.2.11.7.1.
1.2.4.2.11.7.1 Henri Hofenk is geboren op zondag 11 april 1880 in Sloten [bron: Geboorteregister 1880, Sloten, Aktenummer A7], zoon van Hendrik Hofenk en Fokeltje Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.7).
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 14 april 1880 [bron: Geboorteregister 1880, Sloten, Aktenummer A7].
Henri is overleden op zondag 20 juli 1913 in Apeldoorn, 33 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 juli 1913 [bron: Gelders Archief].
Beroep:
Agent van Politie
Henri trouwde met Maria Gesina Lafeber.
Maria is overleden.
1.2.4.2.11.8 Fedde Feddes Weidema is geboren op maandag 8 mei 1848 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1848, Bolsward, Pagina B28], zoon van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11) en Baukjen Jeltes Zandstra.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10 mei 1848 [bron: Geboorteregister 1848, Bolsward, Pagina B28].
Fedde is overleden op donderdag 17 april 1919 in Arnhem, 70 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 april 1919.
Beroep:
Hotelhouder “Hotel Weidema” te Leeuwarden
Fedde trouwde, 24 jaar oud, op maandag 16 december 1872 in Leeuwarden [bron: Huwelijksregister 1872, Leeuwarden, Aktenummer 234] met Helena Maria Meijer, 27 jaar oud, nadat zij op zondag 1 december 1872 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Leeuwarder Courant 01-12-1872].
Helena is geboren op zondag 23 februari 1845 in Nijmegen [bron: Geboorteregister 1884, Leeuwarden, Aktenummer A349].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 juni 1884 [bron: Geboorteregister 1884, Leeuwarden, Aktenummer A349].
Helena is overleden op zaterdag 11 november 1916 in Arnhem, 71 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 november 1916.
Kinderen van Fedde en Helena:
1 Fedde Weidema [1.2.4.2.11.8.1], geboren op vrijdag 16 januari 1874 in Deventer.
Fedde is overleden op zaterdag 25 december 1926 in Arnhem, 52 jaar oud.
Beroep:
Boekhouder [bron: Gelders Archief]
2 Frederika Jacoba Weidema, geboren op dinsdag 27 juni 1876 in Deventer. Volgt 1.2.4.2.11.8.2.
3 Johannes Franciscus Nicolaas Weidema, geboren op dinsdag 18 september 1877 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.3.
4 Boudina Helena Maria Weidema, geboren op zaterdag 26 juli 1879 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.4.
5 Karel Leonardus Weidema, geboren op zondag 27 juni 1880 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.5.
6 Cornelis Marius Weidema, geboren op maandag 6 november 1882 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.6.
7 Maria Petronella Weidema [1.2.4.2.11.8.7], geboren op dinsdag 3 juni 1884 in Leeuwarden [bron: Geboorteakte Leeuwarden, 1884].
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 juni 1884 [bron: akte nr. 349].
Maria is overleden op donderdag 27 november 1884 in Leeuwarden, 5 maanden oud [bron: Overlijdensakte Leeuwarden, 1884, akte nr. 601].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 november 1884 [bron: Overlijdensakte Leeuwarden, 1884, akte nr. 601].
Maria bleef ongehuwd.
8 Matheus Henricus Weidema, geboren op zondag 24 mei 1885 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.8.
1.2.4.2.11.8.2 Frederika Jacoba Weidema is geboren op dinsdag 27 juni 1876 in Deventer, dochter van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.8) en Helena Maria Meijer.
Frederika is overleden op woensdag 14 september 1921 in Den Haag, 45 jaar oud. Frederika: (1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 6 mei 1902 in Leeuwarden [bron: http://www.humanitarisme.nl] met Karel Tjipkes Komter, 29 jaar oud.
Karel is geboren op woensdag 18 september 1872 in Leeuwarden, zoon van Tjipke Komter en Louisa Camstra.
Karel is overleden op vrijdag 24 juni 1910 in Zutphen, 37 jaar oud [bron: Gelders Archief].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 juni 1910 [bron: Gelders Archief].
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 18 december 1912 in Groningen met Jan Boeke, 47 of 48 jaar oud.
Jan is geboren in 1864 in Haren.
Jan is overleden.
Kind van Frederika en Karel:
1 Frits Karels Komter [1.2.4.2.11.8.2.1], geboren op maandag 23 februari 1903 in Leeuwarden.
Frits is overleden op zaterdag 7 oktober 1905 in Leeuwarden, 2 jaar oud [bron: http://wc.rootsweb.ancestry.com].
Frits bleef ongehuwd.
1.2.4.2.11.8.3 Johannes Franciscus Nicolaas Weidema is geboren op dinsdag 18 september 1877 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1877, Leeuwarden, Aktenummer A668], zoon van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.8) en Helena Maria Meijer.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 september 1877 [bron: Geboorteregister 1877, Leeuwarden, Aktenummer A668].
Johannes is overleden op dinsdag 30 november 1943 in Zwolle, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 1 december 1943.
Hij is begraven op zaterdag 4 december 1943 in Zwolle.
Beroep:
Koopman/Boekhouder (Ten tijde van zijn overlijden werkzaam bij de Zwolsche Lederwarenfabriek "Welma")
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 25 maart 1902 in Zwolle [bron: Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Berendina van der Wedden, 19 of 20 jaar oud. Hendrika is geboren in 1882 in Zwolle.
Hendrika is overleden op zaterdag 27 februari 1943 in Zwolle, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Maria Petronella Weidema, geboren op zondag 11 januari 1903 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.3.1.
2 Hendrica Berendina Weidema, geboren op woensdag 2 maart 1910 in Zwolle. Volgt 1.2.4.2.11.8.3.2.
3 Johanna Francisca Nicoline Weidema [1.2.4.2.11.8.3.3], geboren op vrijdag 25 januari 1918 in Lakemond.
Johanna is overleden op zaterdag 2 februari 1918 in Lakemond, 8 dagen oud.
Johanna bleef ongehuwd.
1.2.4.2.11.8.3.1 Maria Petronella Weidema is geboren op zondag 11 januari 1903 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1903, Leeuwarden, Aktenummer A29], dochter van Johannes Franciscus Nicolaas Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.3) en Hendrika Berendina van der Wedden.
Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 11 januari 1903 [bron: Geboorteregister 1903, Leeuwarden, Aktenummer A29].
Maria is overleden op zaterdag 24 mei 1969 in Australie, 66 jaar oud (oorzaak: Een auto ongeluk 24-05-1969 in Australie tezamen met haar zoon Hans Berenbak). Maria:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 31 mei 1921 in Wageningen [bron: Burgelijkestand Gelderland.
Inventarisnummer 9139, toegangsnummer 0207] met Wilhelmus Marie Berenbak, 26 jaar oud.
De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1929 in Nederlands Indië. Wilhelmus is geboren op woensdag 13 februari 1895 in Scheveningen [bron: René Lewis], zoon van Wilhelmus Maria Sebastianus Gerardus Berenbak en Wilhelmina Adriana Paulez.
Wilhelmus is overleden op dinsdag 16 december 1958 in A.b. Zuiderkruis/Middellandse Zee, 63 jaar oud [bron: René Lewis].
Hij is begraven in Zeemansgraf Middellandse Zee nabij Kreta. [bron: René Lewis].
Beroep:
handelsemploijé
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1930 in Nederlands Indië met Herman Bernhard von Hombracht, ongeveer 29 jaar oud.
Herman is geboren op zaterdag 2 februari 1901 in Banjoewangi (Nederlands Indie). Herman is overleden.
Kinderen van Maria en Wilhelmus:
1 Nelly Berenbak, geboren op donderdag 31 augustus 1922 in Soerabaja. Volgt 1.2.4.2.11.8.3.1.1.
2 Hans Berenbak, geboren op zondag 12 augustus 1923 in Soerabaja. Volgt 1.2.4.2.11.8.3.1.2.
1.2.4.2.11.8.3.1.1 Nelly Berenbak is geboren op donderdag 31 augustus 1922 in Soerabaja [bron: Nynke van den Hooven - email 15-11-2011], dochter van Wilhelmus Marie Berenbak en Maria Petronella Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.3.1).
Nelly is overleden op zaterdag 22 september 2012 in Hoorn, 90 jaar oud [bron: René Lewis].
Nelly trouwde met John Edmond Paul Lewis. John is geboren op dinsdag 7 mei 1918 in Kediri (Nederlands Indie), zoon van John Richard Edmond Lewis en Karolina Hubertina Reissmann.
John is overleden in 1971 in Amsterdam, 52 of 53 jaar oud.
1.2.4.2.11.8.3.1.2 Hans Berenbak is geboren op zondag 12 augustus 1923 in Soerabaja, zoon van Wilhelmus Marie Berenbak en Maria Petronella Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.3.1).
Hans is overleden op woensdag 24 september 1969 in Australie, 46 jaar oud (oorzaak: auto ongeluk op 24-05-1969in Australie tezamen met zijn moeder Maria Petronella Weidema.
Hans lag tot 24-12-1969 in coma alvorens hij overleed.) [bron: René Lewis].
Hans trouwde [bron: René Lewis] met Lora May Lord.
Lora is overleden.
1.2.4.2.11.8.3.2 Hendrica Berendina Weidema is geboren op woensdag 2 maart 1910 in Zwolle, dochter van Johannes Franciscus Nicolaas Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.3) en Hendrika Berendina van der Wedden.
Hendrica is overleden. Hendrica trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 5 juni 1931 in Den Haag met Willem Arnold Eshuis, 31 jaar oud.
Willem is geboren op zondag 31 december 1899 in Dalfsen, zoon van Gosewienus Eshuis en Jantje Aberson.
Willem is overleden in 1974 in Zwolle, 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
Boekdrukker
1.2.4.2.11.8.4 Boudina Helena Maria Weidema is geboren op zaterdag 26 juli 1879 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1879, Leeuwarden, Aktenummer A554], dochter van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.8) en Helena Maria Meijer.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 28 juli 1879 [bron: Geboorteregister 1879, Leeuwarden, Aktenummer A554].
Boudina is overleden op maandag 15 december 1952 in Hilversum, 73 jaar oud. Boudina trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 24 april 1906 in Leeuwarden [bron: Huwelijksregister 1906, Leeuwarden, Aktenummer 59] met Jonkheer Pieter Adam van Holthe, 36 jaar oud.
Jonkheer is geboren op zondag 17 oktober 1869 in Maarseveen, zoon van Jonkheer Edzard Jacob van Holthe en Wilhelmina Catharina van Konijnenburg.
Jonkheer is overleden op zondag 11 december 1938 in Blaricum, 69 jaar oud.
Beroep:
Commies der Posterijen en Telegrafie [bron: Huwelijksregister 1906, Leeuwarden, Aktenummer 59] 1.2.4.2.11.8.5 Karel Leonardus Weidema is geboren op zondag 27 juni 1880 in Leeuwarden, zoon van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.8) en Helena Maria Meijer.
Karel is overleden.
Karel trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 8 juni 1911 in Frederiksberg (Denemarken) met Regitze Ingerslev.
Regitze is overleden.
Kind van Karel en Regitze:
1 ???? Weidema [1.2.4.2.11.8.5.1], geboren vóór zaterdag 16 september 1916 in Haarlem.
???? is overleden.
1.2.4.2.11.8.6 Cornelis Marius Weidema is geboren op maandag 6 november 1882 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1882, Leeuwarden, Aktenummer A712], zoon van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.8) en Helena Maria Meijer.
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 november 1882 [bron: Geboorteregister 1882, Leeuwarden, Aktenummer A712].
Cornelis is overleden op woensdag 10 oktober 1917 in Rotterdam, 34 jaar oud [bron: Bronverwijzing Rotterdam1917f134-akte nr. 5166].
Beroep:
distillateur [bron: Gelders Archief]
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op maandag 10 april 1911 in Leeuwarden [bron: Huwelijksregister 1911, Leeuwarden, Aktenummer 46] met Niesje Vosman, 21 jaar oud.
Niesje is geboren op woensdag 29 januari 1890 in Schoterland, Heerenveen [bron: Geboorteregister 1890, Schoterland, Aktenummer A40].
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 31 januari 1890 [bron: Geboorteregister 1890, Schoterland, Aktenummer A40].
Niesje is overleden.
Kind van Cornelis en Niesje:
1 Helena Maria Eisina Weidema, geboren op donderdag 2 mei 1912 in Arnhem. Volgt 1.2.4.2.11.8.6.1.
1.2.4.2.11.8.6.1 Helena Maria Eisina Weidema is geboren op donderdag 2 mei 1912 in Arnhem [bron: 0207 Burgerlijke Stand Gelderland (I)Inventarisnummer:31018], dochter van Cornelis Marius Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.6) en Niesje Vosman.
Helena is overleden.
Helena trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 20 september 1932 in Baarn [bron: Amersfoort193263] met André Vanderonderaa, 23 of 24 jaar oud.
André is geboren in 1908 in Brussel, zoon van Henri Joseph Vanderonderaa en Andrea Julie Eugenie Fontieijne. André is overleden.
1.2.4.2.11.8.8 Matheus Henricus Weidema is geboren op zondag 24 mei 1885 in Leeuwarden, zoon van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11.8) en Helena Maria Meijer.
Matheus is overleden op vrijdag 23 december 1955 in Utrecht, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 december 1955 [bron: Utrechts Archief].
Beroep:
chef van een handelsdrukkerij
Matheus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 4 maart 1914 in Hilversum [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk, Archieflocatie Noord-Hollands Archief, Algemeen Toegangnr: 358] met Joukje Dijkstra, 32 jaar oud.
Joukje is geboren op zaterdag 15 oktober 1881 in Wonseradeel.
Joukje is overleden.
Kinderen van Matheus en Joukje:
1 Fedde Weidema, geboren op woensdag 31 maart 1915 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.8.1.
2 Boudina Helena Maria Weidema, geboren op maandag 13 november 1916 in Leeuwarden. Volgt 1.2.4.2.11.8.8.2.
1.2.4.2.11.8.8.1 Fedde Weidema is geboren op woensdag 31 maart 1915 in Leeuwarden, zoon van Matheus Henricus Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.8) en Joukje Dijkstra.
Fedde is overleden op vrijdag 25 februari 2000 in Noordwelle (vlgs CBG te Goes), 84 jaar oud [bron: NRC 29-02-2000].
Beroep:
kunstschilder, grafisch ontwerper en illustrator. (Fedde Weidema (1915-2000) was een Nederlandse kunstschilder, grafisch ontwerper en illustrator.
Fedde Weidema werd geboren in Friesland als zoon van een drukker. Tot een aantal jaren voor zijn overlijden was hij woonachtig en werkzaam in Utrecht.
Fedde Weidema heeft in het culturele leven van de stad Utrecht een niet onbelangrijke rol gespeeld.
Hij woonde van 1989 tot zijn overlijden met zijn vrouw in Noordwelle (Schouwen-Duiveland).
Tijdens, en vooral kort na de Tweede Wereldoorlog, verwierf Fedde Weidema’s illustratie bij Jan Camperts gedicht De achttien dooden grote bekendheid. Hij tekende onder het pseudoniem Coen van Hart een compositie van een dode te midden van de symbolen van Holland.
Een vlinder, Bloemen, de zon en het silhouet van een stad; daarbij de ruïnes van de oorlog en het prikkeldraad van de onderdrukking.
Initiatiefnemer tot deze clandestiene uitgave uit 1943 was de toenmalige student Geert Lubberhuizen.
De actie was de eerste daad van de door Geert Lubberhuizen en Charles Blommestein opgerichte uitgeverij De Bezige Bij.
Het vignet van de uitgeverij, twee door elkaar gedrukte B’s met een bijtje, is evenals het eerste affiche van de De Bezige Bij, uit 1945, door Fedde Weidema ontworpen.

Als schilder behoorde Fedde Weidema samen met kunstenaars als Joop Moesman, Theo van Baaren (dichter), Hendrik Poesiat, Pieter Ouborg, Rik Lina, Hendrik Beekman en Willem den Broeder tot de Nederlandse vertegenwoordigers van het surrealisme.
Hij heeft als vormgever van affiches een internationale naam verworven.
In de jaren na de oorlog maakte Fedde Weidema vooral affiches voor de Nederlandse Spoorwegen.
En via zijn relatie met De Bezige Bij ontwierp hij in de jaren ’50 meerdere malen affiches voor de boekenweek.
Later werd de Utrechtse Jaarbeurs een belangrijke opdrachtgever.
In de affiches voor de Jaarbeurs koos hij voor gestileerde, dikwijls robuuste, geometrische vormen en cirkels en een duidelijke, in destijdsgangbare, schreefloze lettertypes gezette tekstregels.
Fedde Weidema werkte samen in de monumentale sector (wandschilderingen) met de architecten H. Th. Wijdeveld, Sybold van Ravesteijn, Gerrit Rietveld en Sjoerd Wouda.)
[bron: Wikipedia] Fedde trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 31 oktober 1947 in Hilversum [bron: CBG] met Gezina Helena de Jong, 25 jaar oud.
Gezina is geboren op dinsdag 18 april 1922 in Rotterdam.
Gezina is overleden op donderdag 18 september 2008 in St. Maartensdijk (Tholen), 86 jaar oud.
1.2.4.2.11.8.8.2 Boudina Helena Maria Weidema is geboren op maandag 13 november 1916 in Leeuwarden, dochter van Matheus Henricus Weidema (zie 1.2.4.2.11.8.8) en Joukje Dijkstra.
Boudina trouwde met Wilhelmus Johannes van Ackooij. Wilhelmus is geboren op donderdag 20 november 1913 in Amsterdam.
Wilhelmus is overleden op maandag 25 januari 2010 in Zeist, 96 jaar oud.
1.2.4.2.11.9 Dirkje Feddes Weidema is geboren op dinsdag 12 maart 1850 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1850, Bolsward, Pagina B16], dochter van Fedde Feddes Weidema (zie 1.2.4.2.11) en Baukjen Jeltes Zandstra.
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 maart 1850 [bron: Geboorteregister 1850, Bolsward, Pagina B16].
Dirkje is overleden op maandag 24 februari 1908 in Bolsward, 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1908, Bolsward, Aktenummer A14].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 25 februari 1908 [bron: Overlijdensregister 1908, Bolsward, Aktenummer A14].
Dirkje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 18 mei 1873 in Bolsward [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Jan van der Spoel, 30 jaar oud.
Jan is geboren op zondag 29 januari 1843 in Bolsward.
Jan is overleden op vrijdag 10 juni 1910 in Bolsward, 67 jaar oud [bron: "Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant".].
Kinderen van Dirkje en Jan:
1 Ids van der Spoel [1.2.4.2.11.9.1], geboren op donderdag 16 april 1874 in Bolsward. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1874 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum]. Ids is overleden op donderdag 14 januari 1904 in Idaarderadeel, 29 jaar oud [bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I7210.php].
2 Fedde van der Spoel [1.2.4.2.11.9.2], geboren op dinsdag 25 december 1877 in Bolsward.
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 december 1877 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Fedde is overleden.
3 Baukje van der Spoel [1.2.4.2.11.9.3], geboren op woensdag 5 september 1883 in Bolsward.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1883 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Baukje is overleden.
1.2.4.3 Bakke (Makke)(Baukje) Ruurds Weidema is geboren op zondag 7 december 1783 in Exmorra, Wonseradeel, dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Bakke is overleden op donderdag 12 januari 1854 in Dedgum, Wonseradeel, 70 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, 1854, blad nr. 4].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 januari 1854 [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, 1854, blad nr. 4]. Bakke:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 22 april 1820 in Wymbritsradeel [bron: Huwelijksregister 1820, Wymbritseradeel, Aktenummer 10] met Jan Tjebbes Kingma, 53 of 54 jaar oud.
Jan is geboren in 1766 in Ferwoude, Wonseradeel, zoon van Tjebbe Jans Kingma en Antje Gosses.
Jan is overleden op woensdag 7 maart 1838 in Wonseradeel, 71 of 72 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1846 in Wonseradeel met Freerk Sikkes Sikkema, 73 jaar oud.
Freerk is geboren op woensdag 6 oktober 1773 in Workum, Idsegahuizen, zoon van Sikke Martens Sikkema en Hittje Yntes.
Freerk is overleden op maandag 29 mei 1854 in Idsegahuizen,Wonseradeel, 80 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, 1854 Aangiftedatum 29 mei 1854, blad nr. 27].
Freerk trouwde later op zaterdag 10 oktober 1846 in Wonseradeel [bron: Stamboom van Marten Sickes (Sikkes)] met Maaike Siebrens (geb. 1 v.Chr.).
Beroep:
Landbouwer [bron: http://members.quicknet.nl/jaw.buisman/genea/gen/ksgenealogy-db-fr.htm]
Kind van Bakke en Jan:
1 Antje Kingma [1.2.4.3.1], geboren op donderdag 23 augustus 1821 in Wonseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 25 augustus 1821 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Antje is overleden.
1.2.4.4 Martien(Martzen) Ruurds Weidema is geboren op vrijdag 14 januari 1785 in Wons, Wonseradeel, dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Martien(Martzen) is overleden op donderdag 10 maart 1853 in Wons, Wonseradeel, 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1853, Wonseradeel, Pagina B10].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 maart 1853 [bron: Overlijdensregister 1853, Wonseradeel, Pagina B10]. Martien(Martzen):
(1) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1820 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1820, Wonseradeel, Aktenummer 50] met Jan Wybes Miedema, 66 of 67 jaar oud.
Jan is geboren in 1753 in Wommels, zoon van Wybe Piers Miedema en Jantje Jans.
Jan is overleden in 1823, 69 of 70 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 2 oktober 1824 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1824, Wonseradeel, Aktenummer 60] met Hidde Yzaks (Isaacs) Kuipers, 46 jaar oud.
Hidde is geboren op dinsdag 17 februari 1778 in Tjerkwerd, zoon van Isak Boukes Kuipers en Hincke Heddes.
Hidde is overleden op zaterdag 26 mei 1832 in Allingawier, 54 jaar oud.
1.2.4.5 Jetske Ruurds Weidema is geboren op vrijdag 5 mei 1786 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Jetske is overleden op maandag 4 mei 1857 in Makkum, Wonseradeel, 70 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, blad nr. 20].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 mei 1857 [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, blad nr. 20].
Jetske trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 11 maart 1820 in Wonsweradeel [bron: Huwelijksregister 1820, Wonseradeel, Aktenummer 10] met Liske Ziedses van der Meulen, 24 jaar oud.
Liske is geboren op dinsdag 22 september 1795 in Makkum, zoon van Zied Zierks van der Meulen en Antje Liskes.
Hij is gedoopt op zondag 4 oktober 1795 in Makkum.
Liske is overleden op maandag 12 augustus 1867 in Wonseradeel, 71 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 augustus 1867 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Kinderen van Jetske en Liske:
1 Antje van der Meulen, geboren op donderdag 12 oktober 1820 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.5.1.
2 Ruurd Liskes van der Meulen, geboren op zaterdag 8 juni 1822 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.5.2.
3 Sieds van der Meulen [1.2.4.5.3], geboren op zondag 26 februari 1826 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1826, Wonseradeel, Aktenummer A55].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1826 [bron: Geboorteregister 1826, Wonseradeel, Aktenummer A55].
Sieds is overleden.
1.2.4.5.1 Antje van der Meulen is geboren op donderdag 12 oktober 1820 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1820, Wonseradeel, Aktenummer A219], dochter van Liske Ziedses van der Meulen en Jetske Ruurds Weidema (zie 1.2.4.5).
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 oktober 1820 [bron: Geboorteregister 1820, Wonseradeel, Aktenummer A219].
Antje is overleden op donderdag 31 augustus 1882 in Wonseradeel, 61 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 1 september 1882 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Antje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 7 november 1841 in Bolsward [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Hendrik Ypes Dijkstra.
Hendrik is overleden.
1.2.4.5.2 Ruurd Liskes van der Meulen is geboren op zaterdag 8 juni 1822 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1822, Wonseradeel, Aktenummer A138], zoon van Liske Ziedses van der Meulen en Jetske Ruurds Weidema (zie 1.2.4.5).
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 juni 1822 [bron: Geboorteregister 1822, Wonseradeel, Aktenummer A138].
Ruurd is overleden.
Ruurd trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 7 juni 1854 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1855, Wonseradeel, Aktenummer 79] met Trijntje Arnoldes Bakker, 19 of 20 jaar oud.
Trijntje is geboren in 1834 in Makkum.
Trijntje is overleden.
Kind van Ruurd en Trijntje:
1 Liske van der Meulen, geboren op zaterdag 11 februari 1871 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.5.2.1.
1.2.4.5.2.1 Liske van der Meulen is geboren op zaterdag 11 februari 1871 in Wonseradeel, zoon van Ruurd Liskes van der Meulen (zie 1.2.4.5.2) en Trijntje Arnoldes Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 februari 1871 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Liske is overleden.
Beroep:
Depôthouder [bron: Noord-Hollands Archief]
Liske trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 25 augustus 1897 in Amsterdam [bron: Noord-Hollands Archief] met Henderina Doorenbos, 24 of 25 jaar oud.
Henderina is geboren in 1872 in Franeker.
Henderina is overleden.
Kind van Liske en Henderina:
1 Gezina Henderina van der Meulen [1.2.4.5.2.1.1], geboren op donderdag 30 maart 1899 in Driebergen.
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 april 1899 [bron: Het Utrechts Archief].
Gezina is overleden.
1.2.4.6 Johantje (Johanna) Ruurds Weidema is geboren op donderdag 5 maart 1789 in Exmorra, Wonseradeel, dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Johantje is overleden op woensdag 15 oktober 1828 in Wymbritseradeel, 39 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wymbritseradeel, akte nr. 147].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 oktober 1828 [bron: Overlijdensakte Wymbritseradeel, akte nr. 147].
Johantje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 april 1818 in Wymbritseradeel [bron: Burgerlijke stand - Huwelijk; Algemeen Toegangnr: 30-44 Inventarisnr: 2005] met Meindert Jouws Bouwma, 30 jaar oud.
Meindert is geboren op zaterdag 16 juni 1787 in Oosterend, zoon van Jouw Durks Bouwma en Sjoukjen Meinderts.
Meindert is overleden op vrijdag 1 juli 1842 in Hennaarderadeel, 55 jaar oud.
Kinderen van Johantje en Meindert:
1 Ruurd Meinderts Bouwma [1.2.4.6.1], geboren op woensdag 17 mei 1820 in Wymbritseradeel.
Ruurd is overleden in mei 1820 in Wymbritseradeel, geen maand oud.
2 N.N. Bouwma [1.2.4.6.2], levenloos geboren kind, geboren op zondag 28 oktober 1821 in Wymbritseradeel.
3 Ruurd Meinderts Bouwma [1.2.4.6.3], geboren op dinsdag 13 april 1824 in Wymbritseradeel.
Ruurd is overleden op maandag 15 oktober 1827 in Wymbritseradeel, 3 jaar oud.
1.2.4.8 Jackle Ruurds Weidema is geboren op donderdag 6 juni 1793 in Exmorra, Wonseradeel, zoon van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Jackle is overleden op vrijdag 24 juni 1870 in Witmarsum, Wonseradeel, 77 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Jackle trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 10 januari 1823 in Wonseradeel met Japkjen Sybes Postma, 26 of 27 jaar oud.
Japkjen is geboren in 1796 in Pingjum, dochter van Sybe Piers Postma en Bottje Pieters Dijkstra.
Japkjen is overleden in 1874, 77 of 78 jaar oud.
Kinderen van Jackle en Japkjen:
1 Reinskje Jackles Weidema, geboren op zondag 10 januari 1819 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.1.
2 Bottje Weidema, geboren op donderdag 27 september 1827 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.2.
3 Yebeltje Jackles Weidema, geboren op maandag 9 mei 1831 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.3.
1.2.4.8.1 Reinskje Jackles Weidema is geboren op zondag 10 januari 1819 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1819, Wonseradeel, Aktenummer A7], dochter van Jackle Ruurds Weidema (zie 1.2.4.8) en Japkjen Sybes Postma.
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 12 januari 1819 [bron: Geboorteregister 1819, Wonseradeel, Aktenummer A7]. Reinskje is overleden.
Reinskje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1841 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1841, Wonseradeel, Aktenummer 30] met Thomas Martens Wiersma, 28 jaar oud.
Thomas is geboren op zaterdag 7 november 1812 in Tjerkwerd, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1812 Tjerkwerd, Wonseradeel, Aktenummer A51], zoon van Marten Thomas Wiersma en Grietje Alberts van der Velde.
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 november 1812 [bron: Geboorteregister 1812 Tjerkwerd, Wonseradeel, Aktenummer A51]. Thomas is overleden.
Kind van Reinskje en Thomas:
1 Jackle Wiersma, geboren op zaterdag 13 november 1841 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.1.1.
1.2.4.8.1.1 Jackle Wiersma is geboren op zaterdag 13 november 1841 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1841, Wonseradeel, Pagina B128], zoon van Thomas Martens Wiersma en Reinskje Jackles Weidema (zie 1.2.4.8.1).
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 16 november 1841 [bron: Geboorteregister 1841, Wonseradeel, Pagina B128].
Jackle is overleden op zaterdag 15 december 1917 in Wonseradeel, 76 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 december 1918 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Jackle trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1866 in Wonseradeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Lijsbeth Rinzes Postma, 22 of 23 jaar oud.
Lijsbeth is geboren in 1843 in Witmarsum, dochter van Fryke Tjallings Postma.
Lijsbeth is overleden op woensdag 14 november 1923 in Wonseradeel, 79 of 80 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1923 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
1.2.4.8.2 Bottje Weidema is geboren op donderdag 27 september 1827 in Wonseradeel, dochter van Jackle Ruurds Weidema (zie 1.2.4.8) en Japkjen Sybes Postma.
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1827 [bron: Geboorte / aangifte 27-09-1827 / 29-09-1827].
Bottje is overleden op maandag 10 november 1873 in Wonseradeel, 46 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1873, Wonseradeel, Pagina B62].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1873 [bron: Overlijdensregister 1873, Wonseradeel, Pagina B62].
Bottje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 28 januari 1858 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1858, Wonseradeel, Aktenummer 4] met Ulbe Klazes Folkerts, 23 jaar oud.
Ulbe is geboren op zondag 29 juni 1834 in Engwier.
Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geboorteregister 1860, Wonseradeel, Aktenummer A154].
Ulbe is overleden op maandag 23 februari 1880 in Witmarsum, Wonseradeel, 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1880, Wonseradeel, Aktenummer A32].
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 februari 1880 [bron: Overlijdensregister 1880, Wonseradeel, Aktenummer A32].
Kinderen van Bottje en Ulbe:
1 Bottje Folkerts [1.2.4.8.2.1], geboren op woensdag 17 maart 1858 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1858, Wonseradeel, Pagina B37].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1858 [bron: Geboorteregister 1858, Wonseradeel, Pagina B37].
Bottje is overleden op zaterdag 24 april 1858 in Wonseradeel, 1 maand oud [bron: Overlijdensregister 1858, Wonseradeel, Pagina B38].
Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 april 1858 [bron: Overlijdensregister 1858, Wonseradeel, Pagina B38].
Bottje bleef ongehuwd.
2 Japkjen Folkerts [1.2.4.8.2.2], geboren op maandag 4 juni 1860 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1860, Wonseradeel, Aktenummer A154].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 4 juni 1860 [bron: Geboorteregister 1860, Wonseradeel, Aktenummer A154].
Japkjen is overleden.
3 Bottje Folkerts [1.2.4.8.2.3], geboren op maandag 10 november 1862 in Witmarsum, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1862, Wonseradeel, Aktenummer A343].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 11 november 1862 [bron: Geboorteregister 1862, Wonseradeel, Aktenummer A343].
Bottje is overleden op donderdag 11 mei 1882 in Witmarsum, Wonseradeel, 19 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1882, Wonseradeel, Aktenummer A88].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1882 [bron: Overlijdensregister 1882, Wonseradeel, Aktenummer A88].
Bottje bleef ongehuwd.
4 Jackle Folkerts, geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Witmarsum, Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.2.4.
1.2.4.8.2.4 Jackle Folkerts is geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Witmarsum, Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1865, Wonseradeel, Pagina B32], zoon van Ulbe Klazes Folkerts en Bottje Weidema (zie 1.2.4.8.2).
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1865 [bron: Geboorteregister 1865, Wonseradeel, Pagina B32].
Jackle is overleden op zaterdag 22 april 1939 in Amerongen, 74 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1939.
Jackle:
(1) trouwde met Bernardina Johanna Slothouwer. Bernardina is overleden.
(2) trouwde met Paulina Hermina Sevenhuijsen. Paulina is overleden.
1.2.4.8.3 Yebeltje Jackles Weidema is geboren op maandag 9 mei 1831 in Wonseradeel, dochter van Jackle Ruurds Weidema (zie 1.2.4.8) en Japkjen Sybes Postma.
Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 mei 1831 [bron: Geboorteregister 1831, Wonseradeel, Aktenummer A105].
Yebeltje is overleden op woensdag 9 april 1913 in Leeuwarden, 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1913, Leeuwarden, Aktenummer A185].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1913 [bron: Overlijdensregister 1913, Leeuwarden, Aktenummer A185].
Yebeltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1850 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1850, Wonseradeel, Aktenummer 90] met Miechiel Jacobs van Zandbergen, 29 jaar oud.
Miechiel is geboren op dinsdag 20 maart 1821 in Leeuwarden [bron: email Jan van Zandbergen 03.10.2011].
Miechiel is overleden op dinsdag 5 februari 1878 in Leeuwarden, 56 jaar oud.
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 februari 1878 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Kinderen van Yebeltje en Miechiel:
1 Harmke van Zandbergen [1.2.4.8.3.1], geboren op zaterdag 23 augustus 1851 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1851, Wonseradeel, Pagina B125].
Harmke is overleden op woensdag 11 maart 1874 in Leeuwarden, 22 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 maart 1874 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Harmke bleef ongehuwd.
2 Jackle van Zandbergen, geboren op zondag 29 januari 1854 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.8.3.2.
3 Jacob van Zandbergen [1.2.4.8.3.3], geboren op dinsdag 25 mei 1858 in Harlingen [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 mei 1858 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Jacob is overleden in Padang (Ned. Ind.) (oorzaak: Verdrinking) [bron: janvanzandbergen ].
4 Rinse van Zandbergen [1.2.4.8.3.4], geboren op zaterdag 15 augustus 1863 in Harlingen [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 augustus 1863 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Rinse is overleden in Huizum.
5 Michiel van Zandbergen, geboren op woensdag 26 september 1866 in Harlingen. Volgt 1.2.4.8.3.5.
6 Jan van Zandbergen [1.2.4.8.3.6], geboren op dinsdag 1 juni 1869 in Menaldumadeel [bron: Geboorteregister 1869, Menameradiel, Aktenummer A136].
Jan is overleden. 7 Jacoba van Zandbergen [1.2.4.8.3.7], geboren op zaterdag 31 mei 1873 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1873, Leeuwarden, Aktenummer A397]. Jacoba is overleden op donderdag 3 juli 1873 in Leeuwarden, 1 maand oud.
Jacoba bleef ongehuwd.
1.2.4.8.3.2 Jackle van Zandbergen is geboren op zondag 29 januari 1854 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1854, Wonseradeel, Pagina B16], zoon van Miechiel Jacobs van Zandbergen en Yebeltje Jackles Weidema (zie 1.2.4.8.3).
Jackle is overleden op maandag 20 december 1943 in Huizum, 89 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker [bron: fokkedegroot@home.nl]
Jackle trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1883 in Leeuwarden [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Grietje van der Laan, 21 jaar oud.
Grietje is geboren op zondag 15 december 1861 in Leeuwarden [bron: Geboorteregister 1861, Leeuwarden, Aktenummer A776].
Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1861 [bron: Geboorteregister 1861, Leeuwarden, Aktenummer A776].
Grietje is overleden op woensdag 13 december 1950 in Leeuwarden, 88 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1950, Leeuwarden, Aktenummer A585].
Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 december 1950 [bron: Overlijdensregister 1950, Leeuwarden, Aktenummer A585].
1.2.4.8.3.5 Michiel van Zandbergen is geboren op woensdag 26 september 1866 in Harlingen [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum], zoon van Miechiel Jacobs van Zandbergen en Yebeltje Jackles Weidema (zie 1.2.4.8.3).
Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1866 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Michiel is overleden op vrijdag 8 februari 1935 in Leeuwarden, 68 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 februari 1935 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Michiel trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 12 september 1903 in Leeuwarden [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Rinske Frankes Rypkema.
Rinske is overleden.
1.2.4.9 Janke Ruurds Weidema is geboren op maandag 5 oktober 1795 in Koudum [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Inventarisnr. : DTB 150], dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Janke is overleden op donderdag 9 juli 1846 in Makkum, 50 jaar oud [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, blad nr. 27].
Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10 juli 1846 [bron: Overlijdensakte Wonseradeel, blad nr. 27]. Janke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 januari 1820 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1820, Wonseradeel, Aktenummer 2] met Jurjen Gatzes Haagsma, 23 of 24 jaar oud.
Jurjen is geboren in 1796 in Exmorra, Wonseradeel, zoon van Gatse IJsbrands Haagsma en Wytsche Jurjens Drijfhout.
Jurjen is overleden op zondag 13 augustus 1837 in Wonseradeel, 40 of 41 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1837, Wonseradeel, Pagina B37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 augustus 1837 [bron: Overlijdensregister 1837, Wonseradeel, Pagina B37].
Kinderen van Janke en Jurjen:
1 Ybeltje Jurjens Haagsma, geboren op donderdag 24 februari 1820 in Bolsward. Volgt 1.2.4.9.1.
2 Gatse Haagsma [1.2.4.9.2], geboren op dinsdag 9 juli 1822 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1822, Bolsward, Aktenummer A69].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 juli 1822 [bron: Geboorteregister 1822, Bolsward, Aktenummer A69].
Gatse is overleden.
3 Ruurd Haagsma [1.2.4.9.3], geboren op dinsdag 23 november 1824 in Wymbritseradeel [bron: Geboorteregister 1824, Wymbritseradeel, Aktenummer A209].
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 november 1824 [bron: Geboorteregister 1824, Wymbritseradeel, Aktenummer A209].
Ruurd is overleden op zondag 5 november 1893 in Wymbritseradeel, 68 jaar oud.
4 Wietze Haagsma [1.2.4.9.4], geboren op zaterdag 11 september 1830 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1830, Bolsward, Pagina B46].
Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1830 [bron: Geboorteregister 1830, Bolsward, Pagina B46].
Wietze is overleden.
5 Johannes Haagsma [1.2.4.9.5], geboren op zaterdag 20 augustus 1836 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1836, Wonseradeel, Pagina B90].
Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 21 augustus 1836 [bron: Geboorteregister 1836, Wonseradeel, Pagina B90].
Johannes is overleden.
1.2.4.9.1 Ybeltje Jurjens Haagsma is geboren op donderdag 24 februari 1820 in Bolsward [bron: Geboorteregister 1820, Bolsward, Aktenummer A32], dochter van Jurjen Gatzes Haagsma en Janke Ruurds Weidema (zie 1.2.4.9).
Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 februari 1820 [bron: Geboorteregister 1820, Bolsward, Aktenummer A32].
Ybeltje is overleden.
Ybeltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1841 in Wonseradeel [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Herre Aukes van der Baan, 21 of 22 jaar oud.
Herre is geboren in 1819 in Makkum.
Herre is overleden op zondag 16 november 1862 in Wonseradeel, 42 of 43 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 november 1862 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
1.2.4.10 Sibbeltje Ruurds Weidema is geboren op zaterdag 2 februari 1799 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, dochter van Ruurd Feddes Weidema (zie 1.2.4) en (Ypkje) Yeb Ottes Wierema (Wiersma).
Sibbeltje is overleden op maandag 6 augustus 1827 in Wonseradeel, 28 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1827, Wonseradeel, Pagina B101].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 augustus 1827 [bron: Overlijdensregister 1827, Wonseradeel, Pagina B101].
Sibbeltje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 april 1825 in Wonseradeel [bron: Huwelijksregister 1825, Wonseradeel, Aktenummer 10] met Sybren Willems Wezel, 25 of 26 jaar oud.
Sybren is geboren in 1799 in Makkum, zoon van Willem Wezel en Jetske Sybrens Lantinga.
Sybren is overleden.
Kind van Sibbeltje en Sybren:
1 Willem Sybrens Wezel, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Wonseradeel. Volgt 1.2.4.10.1.
1.2.4.10.1 Willem Sybrens Wezel is geboren op woensdag 1 februari 1826 in Wonseradeel [bron: Geboorteregister 1826, Wonseradeel, Aktenummer A34], zoon van Sybren Willems Wezel en Sibbeltje Ruurds Weidema (zie 1.2.4.10).
Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 2 februari 1826 [bron: Geboorteregister 1826, Wonseradeel, Aktenummer A34].
Willem is overleden.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1850 in Franekeradeel [bron: Huwelijksregister 1850, Franekeradeel, Aktenummer 29] met Trijntje Klazes Anninga, 28 of 29 jaar oud.
Trijntje is geboren in 1821 in Franeker.
Trijntje is overleden op zaterdag 18 mei 1867 in Workum, 45 of 46 jaar oud [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 mei 1868 [bron: Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].
1.2.5 Foekje Feddes Weidema is geboren in 1741 in Blija, Ferwerderadeel, dochter van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2) en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds.
Foekje is overleden op zaterdag 29 november 1817 in Pingium, 75 of 76 jaar oud.
Foekje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zondag 16 mei 1762 in Pingjum [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Pingjum 1746-1811] met Lieuwe Seekles (Seekeles), 22 jaar oud.
Lieuwe is geboren op zondag 20 december 1739 in Pingjum. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1739 in Pingjum.
Lieuwe is overleden op zondag 13 september 1807 in Arum, 67 jaar oud.
Kinderen van Foekje en Lieuwe:
1 Fedde Seekeles [1.2.5.1], geboren op dinsdag 6 december 1763 in Hindeloopen.
Hij is gedoopt op zaterdag 8 februari 1794 in Hindeloopen. Fedde is overleden.
2 Saekele Seekles (Seekeles) [1.2.5.2], geboren op donderdag 28 augustus 1766 in Wonseradeel.
Saekele is overleden.
3 Baukje Seekles (Seekeles) [1.2.5.3], geboren op donderdag 29 oktober 1767 in Wonseradeel.
Baukje is overleden.
4 Trientje (Trijntje) Seekles (Seekeles) [1.2.5.4], geboren op woensdag 23 september 1789 in Wonseradeel.
Trientje is overleden.
1.2.6 Jakle Feddes Weidema is geboren in 1750 in Makkum, Wonseradeel, zoon van Fedde Ruurds Weidema (zie 1.2) en Bauckien (Bakkes, Baukje) Sjoerds.
Jakle is overleden.
Jakle trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 26 september 1773 in Pingjum [bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)] met Grijtje Tjerks Yntema.
Grijtje is geboren in Exmorra, Wonseradeel.
Grijtje is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 07-02-2017 13:55:04

Bron: Dirk Weidema.