Op dit kaartje van Eekhof uit ca.1850 is duidelijk het voet en kruipad vanaf Firdgum naar Tzummarum te zien (stippelijn) v.a. de toren bezuiden de terpen en langs het Swarthuis-Fopma naar de Hearewei.
Mede door de ruilverkaveling, is dit historisch pad geheel verdwenen.
Ook is op dit kaartje nog geen verbindingsweg tussen Tzummarum en Minnertsga te zien, die is pas in 1861 tot stand gekomen en daarna ook de lint bebouwing v.a. de Buorren het Oosten in (Swaerderwei) voor die tijd moest men als men naar Minnertsga wilde b.v.buit de Mieden langs de Sijtzamaleane over de Minnertsga’ster vaart via het Vossebosch naar de Hearewei.