De geheimtip van de Friese Waddenkust

Kees Draaisma schrijft boek over Roptazijl

LEEUWARDEN - De zeedijk, de twee brekers, de wind, de meeuwen, de eilanden in de verte…
Roptazijl, onder de rook van Harlingen, is de geheimtip van de Friese Waddenkust.
Weinigen weten dat deze plek een lange en boeiende geschiedenis heeft.
Kees Draaisma vatte deze geschiedenis samen in het boek ‘Geschiedenis van Roptazijl’, dat is verschenen bij de Friese Pers Boekerij en te koop in de boekhandel voor € 16,50.

Voor de plaatselijke adel en de steden Harlingen en Franeker was de uitwateringssluis Roptazijl – nu een gemaal – van strategisch belang.
Hier werd de waterhuishouding van een groot deel van Westergo geregeld.
De zijl was ook een last: het onderhoud was peperduur.
“Het is 14 augustus 1424. In het ‘reedhues’ te Franeker houden grietman en rechters van Franekeradeel en de hoofdeling Sicko te Nyehuys uit Wijnaldum hun slotbespreking over de Roptazijl.
Franekeradeel heeft de zijl gemaakt en betaald.
Vanaf deze dag gaat Sicko het onderhoud uitvoeren op zijn kosten.
De afspraken zijn vastgelegd in een oorkonde.
En nu bezegelen de partijen de afspraken.
Grietman en rechters hangen er het zegel van Franekeradeel aan.
Sicko hangt zijn eigen zegel er aan mede namens zijn erfgenamen, want hij neemt het onderhoud voor eeuwig op zich.”
Dit boek van Kees Draaisma, gebaseerd op grondig archiefonderzoek, geeft een fascinerend beeld van zeven eeuwen lokale en regionale geschiedenis.
Met historische kaarten, aquarellen en voorzien van nieuwe fotografie door Abe de Vries.