Tebek yn ‘e tiid tweede deel

Voorwoord
Mede dankzij uw foto’s en informatie kan Harm Zaagsma doorgaan met het schrijven van de historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum in de dorpskrant Silhouet.

In dit tweede boekje staan de volgende 26 delen van Tebek yn ‘e tiid en 10 delen Ald Nijs van Klaas Hibma.
Ook dit boekje wordt opgeslagen in het Gemeente archief Franekeradeel en bij Tresoar.
Zo wordt deze geschreven geschiedenis voor altijd bewaard.

Wietse Leistra.

Samenstelling Harm Zaagsma.
Vormgeving en typewerk Betty Leistra.

Uitgegeven door: Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

Inhoud:
Deel 25. Op naar de Finne.
Deel 25a. De Boerefinne en de Finnehokken.
Ald Nijs van Klaas Hibma Flaaksfabryk- Siedhannel en garage Norder.
Deel 26b. Tsjerkebuorren (Rottefâlle).
Deel 25c. Tsjerkebuorren richting Cees túnman.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei en Spoarrûntsje.
Deel 25d. Nei Jintsje fan Houkje.
Deel 25e Nog even terug naar ,,den smidshoek”.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.1.
Deel 26. Bevrijdingsdagen.
Deel 27. Ane van Dieken en Sipke Weima.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.2.
Deel 28. Willem Nieuwhof en ,,Vijversburg”.
Deel 29. ,, Rûntsje om de tsjerke” en de molkstaking.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.3.
Deel 30. De laatste Oorlogswinter en razzia‘s.
Deel 31. Tewerkstelling in Drenthe en het “Heechhiem”.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.4 Age en Janke.
Deel 32. Vakantie in Dordogne.
Deel 33. Café aan de Nije Buorren en it ,,Doolhof”.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.5.
Deel 34 Op de braderie en Sietske Groothof.
Deel 35. Het Achterom met het eerste Postkantoor.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no. 6.
Deel 36. Achterom no.2 gemeente werkplaats.
Deel 37. Vervolg Achterom 4 Ringenerus en Janke.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.7
. Deel 38. Achterom 4 hoek Terppaed bewoners en ,,Vrijgemaakten”.
Deel 39. Generaal Seyffardt en Petrus Zaagsma.
Ald Nijs van Klaas Hibma Stasjonswei no.8
Deel 40. Achterom no. 1 Fedde en Trientsje Wielenga.
Deel 41 It Achterom fan ‘e bakker
Deel 42. Omke Jan en Age Koudenburg.
Deel 43. Op it hynder nei de Finne en Piet en Metsje.
Deel 44. “Hoarpaed” en de Bijlsma’s.
Deel 45. Achterom, de genierke’s en fam. Tjallingii.
Tot slot: twee tekeningen van Marjanne Wielenga (fan Jippe en Pietsje)

U kunt dit boekje bestellen bij Harm Zaagsma tel 0517-591337
Prijs € 14.00(excl. verzendkosten)