Tebek yn ‘e tiid eerste deel

Voorwoord

Historie Sexbierum Pietersbierum in boekvorm.

Regelmatig heeft Harm Zaagsma een stukje historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum beschreven en geplaatst in het dorpskrantje Silhouet.

In dit boekje staan de eerste 24 delen van Tebek yn ‘e tiid.
Deze zijn geschreven tussen 2001-2004.
Dit boekje en ook de volgende zullen worden opgeslagen in het Gemeente archief Franekeradeel en bij Tresoar.
Zo wordt deze geschreven geschiedenis voor altijd bewaard.
Wietse Leistra.

Samenstelling Harm Zaagsma.
Vormgeving en typewerk Betty Leistra.

Uitgegeven door: Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

Inhoud:
Deel 1. De tocht door het dorp 1942.
Deel 2. Met heit en mem een kuier naar “het bosk” 1947.
Deel 3. Herinneringen jaren 1943-1948.
Deel 4. Herinnering oorlogsjaren.
Deel 5. Het gas in het dorp.
Deel 6. Brandstofhandel en skűtsjes.
Deel 7. Douwe Vrij met “ijscokar” en “brijkarre”
Deel 8. 1945-1950 Bewoners van verschillende buurten.
Deel 9. De Zemelsbuurt en zijn bewoners.
Deel 10. De Zemelsbuurt en zijn bewoners.
Deel 11. Kadastrale tekening van de Zemelsbuurt.
Deel 12. Bedrijvigheid in de Zemelsbuurt.
Deel 13. Afronding Zemelsbuurt en o.m. de Hjerringrikkerij.
Deel 14. Herinnering 1940-1945 .Elfstedentocht 1940 en vele andere verhalen.
Deel 15. Familie Hibma.
Ald Nijs van Klaas Hibma “It Eilandsje”
Deel 16. Aanvullingen van Klaas Hibma “Molenhuisje”.
Ald Nijs “It eilandsje vervolg.
Deel 17. Boeren en arbeiders en mechanisatie in de jaren vijftig.
Ald Nijs “Stationskoffiehuis”.
Deel 18.”De Miedpleats”.
Ald Nijs “Stationskoffiehuis”
Deel 19. Aanvulling op de vorige stukjes.
Deel 20. Activiteiten op de Kade.
Ald Nijs “Terskerij-Leanbedriuw-Transportbedriuw.
Deel 21. Gebeurtenissen uit 1953 en 1963.
Deel 22. Kadasterkaartje Boerefinne met beschrijving.
Ald Nijs Flaaksfabryk-Siedhandel en Autogarage Sexbierum.
Deel 23. “De Alde Buorren” en gedicht van Albert.
Deel 24. Familie Goodijk en Sijbesma.
U kunt dit boekje bestellen bij Harm Zaagsma tel 0517-591337

Prijs € 13.00 (excl. verzendkosten)