Tebek yn ‘e tiid deel vier.

Mede dankzij uw foto’s en informatie kan Harm Zaagsma doorgaan met het schrijven van de historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum in de dorpskrant Silhouet.
Opnieuw kunnen we 22 hoofdstukken “Tebek yn ‘e tiid” in boekvorm toevoegen aan de historie van de dorpen Sexbierum/Pietersbierum.
Zonder de verhalen van u en vele dorpsgenoten was dit niet mogelijk geweest.
In dit vierde boekje staan de volgende 22 delen van Tebek yn ‘e tiid.
Ook dit boekje wordt opgeslagen in het Gemeente archief Franekeradeel.
We hopen dat u het met genoegen zult lezen.
Al deze delen zijn ook digitaal opgeslagen op de site www.oudtzummarum.nl en bij Tresoar veiliggesteld.
Zo wordt deze geschreven geschiedenis zowel digitaal als origineel voor altijd bewaard.
Wietse Leistra.
Samenstelling Harm Zaagsma.
Vormgeving en typewerk Betty Leistra.
Uitgegeven door: Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o. Tzummarum, nov. 2016.

Inhoud:
Voorwoord.
Deel 64. Heit, mem, pake’s en beppe’s.
Deel 65. Huisje, boompje, beestje.
Deel 66. Húske, boompje, beestje.
Deel 67. Pykje, hintsje, aaike.
Deel 68. Myn dowen.
Deel 69. Zwemclub “DOLFIJN”.
Gevaarlijke hond. Door oudpietersbierumer Gerrit Herrema.
Deel 70. De “WIERINGERMEERRUITERS”.
Deel 71. Hoe vierden we onze feesten?
Deel 72. Reacties op onze feesten.
Deel 73. Nog meer reacties, en Winkelweek met Ballonfeest 1957.
Deel 74. Korfbalvereniging “TJERKHIDDES”
Deel 75. Bouw, bewoning en afbraak van de “Toerstrjittewenten”
Deel 76. Torenstraat nummers 1 t/m 6.
Deel 77. Durk Anema en familie Klaas Houtsma.
Deel 78. Reacties op bewoning 1 t/m 8.
Deel 79. Johannes en Maaike Tolsma en Ale en Wiep Klaver.
Deel 80. Vervolg familie Klaver en “Lieuwe en Jantsje”.
Deel 81. Geallieerde vliegers op de glooing. 1940-1945.
Deel 82. “ Útfanhűzje “ in Oostenrijk.
Deel 83. Torenstraatverhalen.
Deel 84. Verhalen tijdens het dorpsfeest. 2015.
Deel 85. Torenstraatbewoners en klokkenluiders in het “Eksternest”.

Inlichtingen en verkoop boekje bij Harm Zaagsma Sexbierum Tel:0517 591337.