De foto is gemaakt in Sexbierum, Kade 17, achter het huis waar op dat moment mijn pake Douwe inwoonde, met zijn vrouw Anna Dijkstra, bij zijn ouders Ids Idzenga en Jantje Siegersma (deze staan allemaal op de foto).
De foto is van voor 19 september 1936, want toen is pake Ids overleden.
Douwe is zelf een jaar later overleden op 6 augustus 1937, aan de gevolgen van een ernstige nierkwaal.
Pake Ids was turfhandelaar, hij was ook skūtsjeschipper.
Pake Douwe is ook turfschipper geweest, maar op de geboorteakte van mijn moeder staat expediteur.
Op aandrang van Beppe Anne heeft pake Douwe het skūtsje ingeruild voor een vrachtauto.
Beppe wou wel het huwelijksbootje in, maar alleen op voorwaarde dat het skūtsje werd verkocht.
Lang heeft Douwe geen plezier gehad van de rode Chevrolet.
Na zijn dood is de auto overgenomen door iemand anders in Sexbierum.
De turfhandel is overgenomen door Douwe zijn zwager Adolf Wissmann.
Het bedrijf is uiteindelijk uitgegroeid tot installatiebedrijf Wissmann, dat recentelijk is overgenomen