Op de foto ziet u Telenga met zijn zoon Dirk omstreeks 1907.

De karrijders met paard en wagen waren, op Harlingen en Franeker: Klaas Sippes Hibma, Andries Jellema, Bjinse Plat en (lytse) Riemer van Keimpema.
Met de auto op Leeuwarden en Sneek: gebr. Anne en Willem Dijkstra en Jan Sippes Hibma en Bieuwe Wielinga.
Bron: Harm Zaagsma